Jesus och Moses, Misterium Magnum, Jacob Böhme

Jesus och Moses

Jesus och Moses 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mycket kära läsare:

Jag närmar mig er för att sända er en gnostisk beskrivning av denna gravyr som svarar mot en bok kallad MISTERIUM MAGNUM, och som refererar till…

…JESUS OCH MOSES

Jesus och Moses, Misterium Magnum, Jacob Böhme

Gravyren förekommer i en utgåva från år 1682 av boken Mysterium Magnum, som samlar några verk skrivna av den tyske mystikern Jacob Böhme -1575-1624-. Det mest troliga är att gravyrerna gjordes av Dionysius Andreas Freher ─1649-1728─, en kristen mystiker, författare och alkemist, känd för sina omfattande kommentarer om Jacob Böhme. Dionysius Andreas Freher föddes i Tyskland men han tillbringade den största delen av sitt liv i London, England.

Vi måste börja med att påstå att denna gravyr på ett mästerligt sätt illustrerar två individer som lämnat ett evigt avtryck i Kristendomens historia och i den ursprungliga Judendomen.

Först och främst fångas vår uppmärksamhet av det faktum att se Moses omfamnande en stor glob som är representativ för vår värld och omgiven av zodiakens tolv tecken. Detta för att visa att vår mänsklighet utvecklas under inflytandet av zodiakens tecken, även om ateismens anhängare håller fast vid att förneka dem. De zodiakala inflytandena påverkar oss för vårt bästa när de förnims av vårt balanserade psyke, men när de tas emot av vår dåliga sekreterare -Jaget, det djuriska Egot-, då polariseras de negativt i vårt psyke, de drar oss mot förvirring och kaos. Det är därför som det är viktigt att alltid hålla oss inom RÄTT KÄNSLA, RÄTT TANKE OCH RÄTT HANDLING. På så vis kommer vi att ta emot impulser för att gå vidare i sökandet efter vår sanna identitet, värden och bild.

V.M. Samael överlämnade, med full rätt, sitt verk ZODIAKAL KURS till oss, så att vi verkligen får hjälp av dessa sideriska inflytanden och uppnår VÄCKANDET AV VÅRT MEDVETANDE.

Å andra sidan måste vi peka på närvaron av en förmedlande ängel som är belägen mellan V.M. Aberamentho -Jesus- och själve Moses. Denna ängel refererar till de hierarkiska företrädarna av änglakaraktär -Mästare av det Vita Brödraskapet- som har hand om att få de heliga lärorna från de stora upplysta att cirkulera.

Besynnerligt nog, bär denna ängel en tunika i vilken man i detalj anger ankomsten av SALVADOR SALVANDUS till vår värld.

Denna ängel lyfter en slöja som täckte huvudet på den välsignade Moses och och därifrån utgår det blixtar och av gudomligt ljus, som visar oss att denna stora VARELSE, med sina TIO BUDORD, etablerade den etik som alla de män eller kvinnor skulle följa vilka skulle ägna sig åt att utforska den Allra Högstes mysterier. Det råder inget tvivel om att Moses inte bara genomförde enorma underverk inför folkmassorna, utan att han, likaledes, preparerade jorden för den senare ankomsten av den Store Kabiren från Galileen.

Vi överdriver inte om vi säger att trumpeten som ängeln överlämnar till Moses visar oss att denne store upplyste -Moses-, mycket riktigt, blåste i sin trumpet inför folkmassorna på sin tid. Många hörde honom och följde honom och andra gjorde det uppenbarligen inte. Det har alltid varit på detta sätt, för hela mänskligheten är inte alltid själsligt förberedd för att ta emot ljuset.

Från ängelns huvud kommer det eld och det är krönt med ett gudomligt diadem, vilket förlänar honom andlig auktoritet att visa sig inför de två stora individer som vi refererat till sedan början av vårt tema.

Ovanför Moses huvud observerar vi  en trumpet som tjänar till att visa ett baner där bokstaven M framträder som versal för att få oss att se att det handlar om en Återuppstånden Mästare, även om vår läsare skulle kunna tro att de två bokstäverna M indikerar titeln till verket  Misterium Magnum om vi konfronterar det med det andra M som man kan läsa på det baner som V.M. Aberamentho håller i med sin vänstra hand och som ska tolkas som förebådandet av Messias, som det judiska folket och de förkristna gnostikerna allt sedan dess har väntat på.  Dessa sistnämnda lyckades lägga märke till att den efterlängtade Messias, mycket riktigt, var V.M. Aberamentho, och det var därför som hans korsfästelse ratificerade den samme som GUDS SON.

Man måste notera att den ängel som befinner sig mitt emellan dessa två gudomliga titaner bär en mycket egendomlig nyckel vid sin midja. Denna nyckel syftar på att vi, genom den undervisning som V.M. Aberamentho haft med sig till vår mänskligheten, skulle vi ha tillträde till de högre världarna av Medvetenhet eller Faderns rike. Denna nyckel är själva ARCANUM A.Z.F., utan vilket det är omöjligt att vi tillverkar själen och får arvsynden utsuddad från vår själsliga kontinent…

Ängeln förefaller säga till Moses: «Med ditt budskap har du förberett vägen så att alla slöjor nu kan rivas ner», eftersom tiden är inne för den MESSIANSKE CHRESTOS att agera.

Bakom ängeln börjar figuren av den gudomlige frälsaren -Jesus Kristus- bli synlig, han som bär en bukett liljor i sin högra hand. Liljan, som blomma, är bilden av skapelsens tre krafter, och därför antogs den under många århundraden av de kristna kungligheterna som symbol på deras fanor och baner.

Jesus är omgiven av de siffror som går från talet 1 till talet 12. Utom all fråga syftar talet 12 på de tolv autonoma och självmedvetna delarna av vårt eget Vara, så har vi blivit informerade av vår välsignade Patriark, V.M. Samael, i hans postuma verk LA PISTIS SOPHIA DEVELADA. Varje apostel existerade i själva verket historiskt, men, inom den sanna ockultismen, finns dessa apostlar inom oss själva och de är förbundna med makten hos vår INRE KRISTUS.

Det är odiskutablet att vi bör belysa den krona som Mästarens Mästare bär på sitt huvud. Detta gör honom till KONUNGARNAS KONUNG OCH HERRARNAS HERRE, eftersom den välsignade korsfäste är den högsta auktoriteten inom den välsignade Vita Logen och därför kallar vi honom ibland för det SOLÄRA LOGOS…Detta påstående har inget att göra med Logos Mikael, regent över den kungliga himlakroppen i vårt solsystem. Utan att vilja överdriva i det som tidigare indikerats, betonar vi på nytt att det baner som den älskade Kabiren från Galileen bär i sin vänstra hand för att vi ska identifiera honom som MAGISTER SUPREMUM som i ett mästerligt offer gav sitt eget liv för att, på ett syntetiskt sätt, genom sina egna gärningar, visa oss vägen att följa för att uppnå vår yttersta frigörelse.

Jesus och Moses (detalj), Jacob Böhme
Detalj från vår gravyr.
Jesus och Moses (detalj), Jacob Böhme
En annan detalj från vår gravyr.

Tillåt mig nu lämna några fraser till er för reflektion:

«Det är bättre att bli prisad av ett fåtal lärda än att bli hånad av många dårar ». Cervantes

«Sakernas pris beror på deras merit, aldrig på deras epitet». Shakespeare

«Människornas merit har sin mognadstid, såsom frukterna». La Rochefoucauld

«En stor människa är inte den som vet mycket, utan den som har mediterat mycket». Settembrini

«Det är lämpligt att meditera en dag efter att ha läst i en timme». Massillon

NEC TEMERE NEC TIMIDE. ─‘Varken våghalsig eller rädd’─.

KWEN KHAN KHU