Julens autentiska symbolik- Samael Aun Weor

Julens autentiska symbolik

Julens autentiska symbolik 850 480 V.M. Samael Aun Weor

…beträffande Julens symbolik. Det är klart att detta är en underbar händelse, beträffande vilken det är angeläget att djupt meditera.[…]

Vid dessa tider startar kylan här i norr, just precis på grund av att solen håller på att avlägsna sig i riktning mot de sydliga regionerna, och den 24:e december kommer solen att ha nått sin höjdpunkt i dess resa mot söder. Om det inte vore för att solen framskrider mot norr sedan den 25:e december och framåt skulle vi dö av kyla; hela Jorden skull förvandlas till en ismassa och varje varelse skulle gå under, allt det som har liv. Det är, följaktligen, mödan värt att vi reflekterar över Julens tilldragelse…

Kristus-Solen bör framskrida för att ge oss sitt liv, och i vårdagjämningen korsfäster den sig på Jorden; då mognar druvan och vetet. Och det är just precis på våren när Herren bör gå igenom sitt liv, passion, död, för att sedan återuppstå. Påskveckan är på våren.

Den fysiska solen är inget mer än än en symbol för den Andliga Solen. När fortidens folk dyrkade solen, när de tillägnade den en kult, syftade de inte på själva den fysiska solen, nej; man dyrkade den Andliga Solen, Midnattssolen, Kristus-Solen.

Det är nödvändigt att lära sig att bekanta sig med de symboliska rörelserna hos Midnattssolen. Det är den som alltid vägleder den Invigde, det är den som orienterar oss, det är den som anvisar oss om vad vi bör och inte bör göra. […]

Det råder inget tvivel -och detta erkänner Dupuis- om att alla religioner i forntiden högtidlighöll Julen.

På samma sätt som den fysiska Solen framskrider mot Norr för att ge liv till hela skapelsen, så gör även Midnattssolen det, den Andliga Solen, Kristus-Solen, den ger oss liv om vi lär oss att uppfylla dess budord.

I de Heliga Skrifterna talar man, uppenbarligen, om den solära tilldragelsen och man måste kunna förstå dessa rader. Varje år lever man, i makrokosmos, hela det kosmiska drama som tillhör Kristus-Solen (jag upprepar, varje år).

Beakta att Kristus-Solen bör korsfästa sig varje år i världen, leva hela sitt drama av liv, passion och död, för att sedan återuppstå i allt som är, har varit och kommer att vara, det vill säga, i allt skapat. Det är på så vis som vi tar emot livet från Kristus-Solen.

Det är också sant att Solen varje år, när den avlägsnar sig från de sydliga regionerna, lämnar oss bedrövade här i Norr, för den ger sig av för att ge liv på andra platser. Vinterns långa nätter är svåra; i Juletid är dagarna korta och nätterna långa.

Det är viktigt att vi verkligen förstår vad det kosmiska dramat är. Det är nödvändigt att Kristus-Solen även föds i oss (han bör födas i oss). I de Heliga Skrifterna talar man tydligt om Betlehem och om ett stall där han föds. Detta Betlehems stall är inom oss själva, här och nu.

Just precis, i detta inre stall bor begärens djur, alla dessa passionerade Jag som vi bär i vårt psyke; det är uppenbart. Själva Betlehem är ett esoteriskt namn. I den tid när den Store Kabiren Jesus kom till världen, existerade inte byn Betlehem, därför är detta rent symboliskt. Bel är en kaldeisk rot som betyder ‘torn av eld’. Därför är, i själva verket Betlehem ”torn av eld”. Vem kunde vara ovetande om att BEL är en kaldeisk term som, just precis, svarar mot tornet av eld? Betlehem är, följaktligen, helt symboliskt.

När den Invigde arbetar med den Heliga Elden, när den Invigde eliminerar de psykiska aggregaten från sin natur, när han verkligen är i färd med att genomföra det Stora Verket, måste han utan tvekan gå igenom Venusta Invigningen.

Kristi nedstigande till människans hjärta är en kosmisk-mänsklig tilldragelse av stor transcendens. Denna händelse svarar, i själva verket, mot Venusta Invigningen.

Många förmodar att Kristus uteslutande var Jesus från Nasaret, och de har fel. Jesus från Nasaret som människa, eller rättare sagt Jeshua Ben Pandira som människa, tog emot Venusta Invigningen, han inkarnerade den; men han är inte den ende som har tagit emot denna Invigning. Vi bör därför förstå Kristus som han är: inte som en person, inte som en individ. Kristus är bortom personligheten, Jaget och individualiteten. Kristus, inom den autentiska esoteriken, är Logos, det Solära Logos, representerad av Solen.

Nu förstår vi varför inkafolket dyrkade Solen, nahuas tillbad Solen, även mayafolket, egyptierna på samma sätt, etc. Det handlar inte om dyrkan av en fysisk Sol, nej, utan det som döljer sig bakom denna fysiska symbol. Uppenbarligen dyrkade man det Solära Logos, det Andra Logos. Detta Solära Logos är en perfekt mångfaldig enhet (mångfalden är enheten).

Paulus förklarar det genom att säga: ”Från hans dygd tar vi alla nåd på nåd”: det finns därför dokumentation. Om man noggrant studerar Paulus från Tarsos ser vi sällan att han  syftar på den historiske Kristus. Varje gång som Paulus från Tarsos talar om Jesus Kristus refererar han till den inre Jesus Kristus, som bör uppstå i djupet av vår ande, från vår själ. Så länge som en människa inte har inkarnerat honom, kan man inte säga att man äger det eviga livet. Endast han kan, verkligen, ge oss liv och ge oss det i överflöd.

Vi bör därför vara mindre dogmatiska och lära oss att tänka på den inre Kristus… Detta är storslaget! 

Det Femte Evangeliet, “Julens autentiska symbolik”. Samael Aun Weor