Isus și Moise, Misterium Magnum, Jacob Böhme

Isus și Moise

Isus și Moise 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Foarte dragi cititori și cititoare,

Mă apropii de toți pentru a vă trimite o descriere gnostică a gravurii de față, care corespunde unei cărți intitulate MISTERIUM MAGNUM și care se referă la…

…ISUS ȘI MOISE

Isus și Moise, Misterium Magnum, Jacob Böhme

Gravura apare într-o ediție din anul 1682 care reunește câteva lucrări scrise de misticul german Jacob Böhme ─1575-1624. Gravurile au fost realizate, cel mai probabil, de Dionysius Andreas Freher ─1649-1728─, un scriitor creștin mistic și alchimic renumit pentru comentariile sale ample despre Jacob Böhme. Dionysius Andreas Freher s-a născut în Germania, dar și-a petrecut cea mai mare parte a vieții la Londra, Anglia.

Trebuie să începem prin a afirma că această gravură ilustrează cu măiestrie două figuri care au lăsat o amprentă eternă în istoria Creștinismului și a Iudaismului originar.

În primul rând ne atrage atenția faptul că îl vedem pe Moise îmbrățișând un glob mare reprezentativ pentru lumea noastră și înconjurat de cele douăsprezece semne zodiacale. Aceasta pentru a indica faptul că umanitatea noastră se desfășoară sub influența semnelor zodiacului, chiar dacă cei afiliați ateismului insistă să nege acest lucru. Influențele zodiacale ne influențează spre binele nostru atunci când sunt percepute de psihicul nostru echilibrat, însă când sunt primite de secretarul nostru malefic ─Eul, Egoul animalic─ atunci ele se polarizează negativ în viața noastră, trăgându-ne spre confuzie și haos. De aici și importanța de a ne menține mereu în MODUL CORECT DE A SIMȚI, MODUL CORECT DE A GÂNDI ȘI MODUL CORECT DE A ACȚIONA. În acest fel vom primi impulsuri pentru a continua în căutarea adevăratei noastre identități, valori și imagine.

V.M. Samael, pe bună dreptate, ne-a lăsat moștenire opera sa CURS ZODIACAL pentru ca, cu siguranță, să fim ajutați de aceste influențe siderale și să ajungem la TREZIREA CONȘTIINȚEI NOASTRE.

Pe de altă parte, trebuie să subliniem prezența unui înger intermediar situat între V.M. Aberamentho ─Isus─ și Moise însuși. Acest înger se referă la purtătorii de cuvânt ierarhici de tip angelic ─Maeștri ai Fraternității Albe─ însărcinați cu difuzarea învățăturilor sacre ale marilor iluminați.

În mod curios, acest înger poartă o tunică pe care se detaliază sosirea în lumea noastră a SALVATORULUI SALVANDUS.

Acest înger ridică un văl care acoperea capul binecuvântatului Moise și din el se revarsă raze de lumină divină, indicându-ne că această mare FIINȚĂ a stabilit prin cele Zece Porunci ale sale etica pe care trebuie să o urmeze toți cei care se vor dedica cercetării misterelor celui Preaînalt. Nu există nici o îndoială că Moise nu numai că a făcut mari minuni în fața mulțimilor, dar a și deschis calea pentru sosirea ulterioară a Marelui Kabir din Galileea.

Îngerul menționat ridică un văl care acoperea capul binecuvântatului Moise și din el ies raze de lumină divină, semnalându-ne că această mare FIINȚĂ a stabilit prin cele ZECE PORUNCI ale sale etica pe care ar trebui să o urmeze toți aceia și acelea care se vor dedica investigării misterelor celui Preaînalt. Nu există nicio îndoială că Moise a realizat, nu doar minuni imense în fața mulțimilor, ci a pregătit și terenul pentru ulterioara venire a Marelui Kabir din Galileea.

Nu exagerăm dacă spunem că trâmbița pe care îngerul i-o dă lui Moise ne indică faptul că acest mare iluminat ─Moise─ a sunat cu siguranță din trâmbița sa înaintea mulțimilor din vremea sa. Mulți l-au ascultat și l-au urmat, iar alții, evident, nu au făcut-o. Așa a fost întotdeauna, deoarece nu toată omenirea este întotdeauna pregătită animic să primească lumina.

Din capul îngerului izvorăște foc și este încununat cu o diademă divină, ceea ce îi conferă autoritate spirituală de a se prezenta în fața celor două mari figuri la care ne referim încă de la începutul subiectului nostru.

Deasupra capului lui Moise vedem o trâmbiță care servește pentru a arăta un stindard pe care apare în majusculă litera M pentru a ne face să vedem că a fost și este vorba despre un Maestru Resurect, chiar dacă cititorul nostru ar putea crede că este vorba de cele două litere M care indică titlul lucrării Misterium Magnum dacă o comparăm cu celălalt M care se poate citi pe stindardul pe care îl susține V.M. Aberamentho cu mâna stângă și care trebuie interpretat ca vestirea lui Mesia, așteptată de atunci de poporul evreu și de gnosticii precreștini. Aceștia din urmă au reușit să-și dea seama că mult așteptatul Mesia era într-adevăr V.M. Aberamentho și, prin urmare, crucificarea lui l-a ratificat ca FIUL LUI DUMNEZEU.

Trebuie remarcat faptul că îngerul care se află în mijlocul acestor doi titani divini poartă la brâu o cheie foarte specială. Această cheie face aluzie la faptul că, prin învățăturile aduse umanității noastre de către V.M. Aberamentho, am avea acces la cerurile superioare ale Conștiinței sau la împărăția Tatălui. Acea cheie este chiar ARCANUL A.Z.F., fără de care este imposibil să ne creăm un suflet și să fie șters din structura noastră animică păcatul originar…..

Îngerul pare să-i spună lui Moise: „Cu mesajul tău ai pregătit calea pentru ca acum toate vălurile să fie sfâșiate”, pentru că a sosit timpul să acționeze CHRESTOS-ul MESIANIC.

În spatele îngerului începe să se vizualizeze figura mântuitorului divin ─Isus Cristos─, care poartă în mâna dreaptă un buchet de crini. Crinul, ca floare, este imaginea celor trei forțe ale creației și, din acest motiv, multe secole mai târziu a fost adoptat de regalitatea creștină ca simbol pe steagurile și stindardele lor.

Isus este înconjurat de cifrele care merg de la numărul 1 la numărul 12. Este incontestabil că numărul 12 este aluziv la cele douăsprezece părți autonome și autoconștiente ale propriei noastre Ființe, după cum ne-a informat binecuvântatul nostru Patriarh, V.M. Samael, în opera sa postumă PISTIS SOPHIA DEZVĂLUITĂ. Fiecare apostol a existat în realitate din punct de vedere istoric, însă, în adevăratul ocultism, acei apostoli se află în noi înșine și sunt legați de puterea CRISTOSULUI nostru INTIM.

Este incontestabil că trebuie să evidențiem coroana pe care o poartă pe cap Maestrul Maeștrilor. Acest lucru îl face REGE AL REGILOR ȘI DOMN AL DOMNILOR, întrucât binecuvântatul crucificat este autoritatea supremă a binecuvântatei Loji Albe și de aceea îl numim uneori LOGOSUL SOLAR… Această afirmație nu are nimic de-a face cu Logosul Michael, regent al astrului rege al sistemului nostru solar.

Fără a dori să repetăm ​​ceea ce s-a indicat anterior, subliniem încă o dată stindardul pe care iubitul Kabir din Galileea îl poartă în stânga sa pentru a-l identifica drept MAGISTER SUPREMUM care și-a oferit propria viață într-un sacrificiu magistral pentru a ne arăta în mod sintetic, cu propriile sale fapte, calea de urmat pentru a ne atinge eliberarea supremă.

Isus și Moise (detaliu), Jacob Böhme
Detaliu al gravurii noastre.

Permiteți-mi acum să vă las câteva fraze pentru reflecție:

„Este mai bine să fii lăudat de puținii înțelepți decât să fii batjocorit de mulții nebuni.”
Cervantes

„Prețul lucrurilor depinde de meritul lor, niciodată de epitetul lor.”
Shakespeare

„Meritul oamenilor are anotimpul lui, ca și fructele.”
La Rochefoucauld

„Nu este un om mare cel care știe multe, ci cel care a meditat mult.”
Settembrini

„Este indicat să meditezi o zi după ce ai citit timp de o oră.”
Massillon

NEC TEMERE NEC TIMIDE.
─‘Nici nesăbuit, nici temător.’─

KWEN KHAN KHU