Des gottseligen hocherleuchteten iacob bohmen alle theosophische schrifften

Des gottseligen hocherleuchteten iacob bohmen alle theosophische schrifften

Des gottseligen hocherleuchteten iacob bohmen alle theosophische schrifften 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mycket kära vänner:

Jag överlämnar detta budskap till er som är bevarat i denna gravyr som tillhör frontespisen till boken kallad…

…DES GOTTSELIGEN HOCHERLEUCHTETEN IACOB BOHMEN ALLE THEOSOPHISCHE SCHRIFFTEN

─‘Alla teosofiska skrifter av den välsignade och upplyste Jacob Böhme’─

Jacob Böhme ─1575-1624─ var en tysk mystiker. Han var skomakare till yrket, han hade inte tillgång till akademisk utbildning och och förvärvade kunskapen på sin tid genom självstudier. Han efterlämnade ett omfattande filosofiskt verk som gjorde honom berömd långt bortom den tysktalande världen. Eftersom han uteslutande använde det tyska språket i stället för latin, betraktade man honom som philosophus teutonicus.

Man måste säga att Jacob Böhme var en självlärd filosof och hans avhandling publicerades år 1682. Teckningen tror man är gjord av Dyonisius Andreas Freher, en tysk författare som levde mellan åren 1649 y 1728 och som älskade Jacob Böhmes verk.

För att börja vår beskrivning måste vi, först av allt, fästa vår uppmärksamhet på den övre delen av gravyren. I denna avdelning  av den samma syns en strålande cirkel framför oss som innehåller en krona, under vilken den Allsmäktiges öga framträder och över det en krona som är representativ för Skaparens allsmäktighet. Runt omkring det som tidigare beskrivits syns sex stjärnor som formar en cirkel, vilken i själva verket fullbordas av en kvist av lagerblad och en härskarstav, bägge symboler för makt och ära.

Genast därefter befinner vi oss mellan två cirklar, inom vilka det finns siffror som går från talet 1 till 12. Man måste betona att talet 1 vilar på grenen till olivträdet och till härskarstaven eftersom den yttersta enheten ÄR BÖRJAN OCH SLUTET TILL ALLT SOM EXISTERAR. Talen 1 till 12 allegoriserar de tolv timmarna av Apollonios från Tyana. Dessa timmar är det f¨personer som har förstått eftersom de innehåller den Hemliga Väg som den välsignade Mästare Samael Aun Weor avslöjat för oss i sina verk, tack vare den gudomliga barmhärtigheten.

De två cirklarna representerar evigheten, den första, och tiden den andra. I evigheter bor de befriade varelserna och i tiden bor de mänskligheter som måste finna en väg ut ur den labyrint som formar deras existenser.

Genast därefter bör vi observera en trumpet som börjar som en heraldisk lilja –symbol för skapelsens tre ursprungliga krafter- och slutar, uppenbarligen, som öppningen till en trumpet. Vad betyder allt detta? Svar: Guds ära är själva ordet som sätter igång hans verk: skapelsen.

Mer i centrum av vår gravyr finner vi en annan strålande cirkel inom vilken man, just precis, finner Salomos Stjärna. I centrum av denna stjärna finner vi på nytt gudomlighetens öga. Varför? Svar: Först och främst, förenar den här andra strålande cirkeln de som har varit kapabla att finna segern i det filosofiska Stora Verket -de Vises Sten-, och detta är vad Davids Stjärnan eller Salomos Sigill symboliserar. Det gudomliga öga som är närvarande där allegoriserar, emellertid, VARAT som redan har inkarnerat i det inre verkets segrare. På detta sätt har det gudomliga blivit mänskligt och det mänskliga har blivit gudomligt, detta är mysteriet med det Inre Självförverkligandet av vårt VARA inom oss.

I den andra cirkeln uppifrån och ned kan vi lägga märke till bokstäverna i alfabetet, symbolen för världens alla språk. Men, vi ska lägga märke till att bokstaven A framträder bildad av en triangel som är tecknad som om det vore något energetiskt och, likaledes, bokstäverna V och E. Dessa tre bokstäver bildar ordet AVE. Men vi kan, dessutom, visualisera bokstäverna IO, vilket påminner oss om vår mycket heliga inre Moder, tusen gånger symboliserad av bokstäverna IO. Detta kan vi lägga märke till i ordet RAM-IO, vilket är den gnostiska formen att, på ett mantriskt sätt, åkalla vår Gudomliga Fru: Devi-Kundalini.

Det är här nödvändigt att göra er uppmärksamma på, uppskattade läsare, att stavelsen  IO också är symbolen för den egyptiska RA, som utgörs av en cykel som bär en punkt i mitten, och denna utformning allegoriserade den solära Elden, eftersom det handlar om lingam inuti yoni, det vill säga, IO.

Senare ser vi ett flammande svärd som sänder eld till jorden. Detta svärd är uttrycket av den universella Eld som tillhör själva gudomligheten som försöker väcka längtan bland de mänskliga samhällena, med andra ord, de försöker framkalla  ett RELIGARE hos människan med hennes ursprungliga identitet ─nämligen: VARAT─.

Jag skänker er nu några fraser som man bör reflektera över:

«Att försvara eller förneka våra defekter när man klandrar oss är att få dem att öka». La Rochefoucauld

«Defekten är ett moster som inte fortplantar sig». Pytagoras

«Den som uthärdar mina defekter är min herre även om han är min betjänt». Goethe

«Den som känner sina defekter är mycket nära att korrigera dem». Aristarco

«I bland är det mycket svårare att eliminera en enda defekt än att förvärva hundra dygder». La Bruyére

SUB SPECIE AETERNITATIS. ─‘Utifrån evighetens perspektiv’─.

KWEN KHAN KHU