Esoterisk avhandling i runmagi

Esoterisk avhandling i runmagi 1586 892 V.M. Samael Aun Weor
Esoterisk avhandling i runmagi

En extraordinär avhandling i vilket man från de runiska bokstäverna lyckas ta fram dess djupa och sanna betydelse avseende människans kamp i sökandet efter hennes legitima inre frigörelse. Ett verk som visar oss alla de runiska övningar som en gång i tiden berikat de Solära Män och Kvinnor som slagit sig ned i vår världs nordliga del, i tider när Gudarnas lyra ännu inte hade fallit ner på Templets stengolv och gått i bitar.