Jagets och Vilddjurets strategi mot oss - V.M. Kwen Khan Khu

Jagets och Vilddjurets strategi mot oss

Jagets och Vilddjurets strategi mot oss 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Kära vänner:

Jag skriver till er för att sända er ett doktrinärt budskap beträffande:

JAGETS OCH VILDDJURETS STRATEGI MOT OSS

I det äventyr som, genom Gnosis, leder oss till sökandet efter elimineringen av det pluraliserade Jaget som vi bär inom oss och av dess moder, hon som vi kallar VILDDJURET och som vi kabbalistiskt betecknar med talet 666, visar det sig vara mycket viktigt att aldrig förringa dragen av dessa illasinnade krafter dragen i den hårda strid som vi konfronteras med.

JAGET är en summa av gårdagar- säger vår Patriark till oss-, en lång agenda med många volymer som, olyckligtvis, presenterar sig för oss i våra liv tack vare Lagen om Återvändande och Återupprepande. Detta vet alla ni redan. Inte desto mindre, mina kära läsare, män eller kvinnor, även om vi vet det ser vi, olyckligtvis, vid sidan om vägen, många kollegor som faller, eftersom de har tillåtit sig GLÖMMA SIG SJÄLVA vid ett tillfälle, vilket som helst. Detta liknar den konfrontation som Perseus hade med Medusa enligt den grekiska mytologin. Det var flera följeslagare till den grekiske hjälten Perseus som Medusa lyckades se i ögonen och, när de väl nåtts av Gorgonens blick blev de förstenade och dog omedelbart. Detta med att bli förstenad är mycket intressant, för det betyder att kraften från VILDDJURET leder oss direkt till det som vi i Gnosis kallar INVOLUTION. Endast Perseus som, genom att använda skölden som Fadern – Zeus, det Sanna Varat- hade givit till honom, lyckades närma sig ett sådant monster och hugga av dess huvud. Denna sköld är vad vi inom Gnosticismen kallar FÖRSIKTIGHETEN. Det är bekräftat att den som inte är FÖRSIKTIG på denna Hermetiska Väg misslyckas ofrånkomligen …

Vi varken kan eller bör LITA på oss själva, för vi kommer endast att vara säkra den dag när vårt Sanna Vara etablerar sig i Kabbalas AIN SOPH och bevärdigar sig att ta med oss tillsammans med Honom. Så länge som vi inte är där löper vi alltid risken, eftersom vi rör oss inom RELATIVITETENS område, det vill säga, vi kommer att vara mer eller mindre riskfria från ett fall, men inte helt och hållet eftersom det alltid finns faror som hotar oss inombords och utanför.

Jag kände en Dhyani-Bodhisattva som, när han var fallen, började att resa sig från jordens dy till dess att han lyckades uppnå den Femte Invigningen av de HÖGRE MYSTERIERNA, med andra ord, han erövrade de FEM ORMARNA AV ELD som det talas om i Tantravetenskapen inom våra studier. En dag, vilken som helst, mötte denne Dhyani-Bodhisattva en feminin ÅTERUPPREPNING och, på ett mystiskt sätt, lät denne Dhyani-Bodhisattva sig fångas av densamma och föll sexuellt, han förlorade då alla de värden som han hade erövrat. Eftersom det handlade om en Dhyani-Bodhisattva och, av den anledningen kände till vägen, beslöt den STORA LAGEN att omedelbart döma honom för att tillämpa den sanktion som han uppenbarligen förtjänade. Sanktionen som de beslutade om var mycket drastisk: de beslöt att omedelbart sända honom till avgrunden och låta honom disinkarnera. Denne Dhyani-Bodhisattva tog emot nyheten i de inre världarna och, inför en liknande situation, skyndade han sig att presentera sig i DEN STORA LAGENS PALATS, inför KARMADOMSTOLEN. Men trots att denne Dhyani-Bodhisattva vädjade, bad, bönföll om förlåtelse för det misstag som han hade begått, förblev den Stora Lagens Lejon orubbliga och allt detta blev utan tvekan ett SKRÄMMANDE PANORAMA för denne Dhyani-Bodhisattva.

Inför dessa omständigheter, vädjade Dhyani-Bodhisattvan då till V.M. Aberamenthos barmhärtighet och han bad honom att han skulle plädera för hans själ inför den STORA LAGEN, under det att han åtog sig att SKONINGSLÖST KÄMPA mot sig själv för att på nytt börja sin inre väg och senare integreras med sitt Sanna Vara. Under dessa omständigheter komprometterade mänsklighetens välsignade Högsta Befälhavare sig personligen inför Ödets Herrar och bad om nåd för Dhyani-Bodhisattvan. Svaret från Karmaherrarna var: «Mycket bra, vi accepterar ert förslag, men vi förtydligar för dig en gång för alla: om Dhyani-Bodhisattvan inte uppfyller sin pakt och misslyckas, kommer såväl han som din egen person att bli skickade till tartarus!!!», oerhörda ord, vänner, oerhörda…

Från och med den dagen tog denne Dhyani-Bodhisattva frågan om att DÖ I SIG SJÄLV MYCKET MER PÅ ALLVAR och han ägnade sig under sitt liv helt åt att disintegrera, inte bara Jaget, utan även dess moder, Vilddjuret.

Alla dessa saker, lära läsare, visar oss, de anger för oss, de uppvisar för oss på ett tydligt sätt att den Hermetiska Vägen, mycket riktigt, är besvärlig, smärtsam, trång, smal och fylld av faror i det inre och utanför. Den som inte vill förstå och inse detta som vi pekar på här har väldigt stora möjligheter att förlora sig själv, att bli vilseledd och sluta utanför denna när som helst.

En Dhyani-Bodhisattva liknar inte en enkel Bodhisattva, nej. När det gäller Dhyani-Bodhisattvas finns det ett mycket större ansvar inför DEN STORA LAGEN, för de har redan levt vägen i andra Maha-Manvantaras och de känner till farorna, riskerna och svårigheterna som den medför. Därför är de inte ovetande och de vet perfekt vad de konfronteras med, sådan är Lagen.

I den mänskliga världen, den tredimensionella, säger lagarnas kodex: «Ovetenskapen om en lag är ingen ursäkt för att den inte ska uppfyllas!! », vilket innebär att om vi begår en förbrytelse, vilken som helst som finns specificerad i straffkodexet och även om vi inte känner till de lagar som bestraffar detta brott, så är det inte rättfärdigande nog för att vi inte ska bli tagna till de jordiska domstolarna och för att vi ska bli dömda och att man senare pålägger oss en viss sanktion genom samma lag. Om detta är vad som händer när det gäller de jordiska tingen, vad kan vi då tänka om de gudomliga lagarna, vilka är ännu mer krävande?

Himmelriket har sina egna lagar och DEN STORA HÖGRE LAGEN har, med säkerhet, inte ett uns av korruption, vilket många gånger sker med den jordiska lagen.

Följaktligen, tålmodiga läsare, uppmuntrar jag er att STARKT FRAMHÄRDA I SJÄLVOBSERVATIONEN för att inte falla för frestelser. Detta är vad Herrens bön påminner oss om -Fader vår- i den avslutande delen. Denna resa, uppskattade lösare, är ytterst mödosam och man behöver därför ETT ENORMT TÅLAMOD och SJÄLVÖVERVAKNING i varje stund för att inte ta miste i våra steg…

Jag avslutar detta budskap, som alltid, med att lämna. Er några fraser för er reflektion:

«Ett löfte är ett skuldebrev som vi omsätter mot vår framtid». Hebbel

«Det finns de som liknar en check på en miljon dollar till en bank i konkurs. De lovar mycket och det är inte möjligt att erhålla något ifrån dem. ». Orison Sweet Marden

«Lova oss i enlighet med våra förhoppningar och vi kommer att uppfylla i enlighet med vår fruktan». La Rochefoucauld

«Den som lovar med stort lättsinne kommer att ångra sig långsamt». Alonso de Ercilla

CVSTOS RERVM PRVDENTIA. ─‘Försiktigheten är sakernas väktare’─. KWEN KHAN KHU