Mysteriet med eldintelligenserna i atomerna - V.M. Kwen Khan Khu

Mysteriet med eldintelligenserna i atomerna

Mysteriet med eldintelligenserna i atomerna 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Uppskattade läsare:

MYSTERIET MED ELDINTELLIGENSERNA I ATOMERNA

Vi som har försökt studera den heliga doktrin som V.M. Samael Aun Weor har skänkt oss, vet att han i många av sina föreläsningar har insisterat på behovet av meditation, inte enbart som ett Medel för att uppnå frid i vårt sinne, utan dessutom, som en källa till information som VARAT kan vilja ge oss vid ett visst tillfälle.

Mycket riktigt, kära läsare, när vi förstår detta behov lägger vi mer uppmärksamhet på detta med att MEDITERA och, med ihärdighet och uthållighet, kommer vi lite i taget att förvärva frukterna som denna vackra teknik som vi kallar MEDITATION ger oss. Som exempel på vad jag här kommenterar för er, gläder det mig att låta er få veta en upplevelse som mitt välsignade SANNA VARA tillåtit mig att experimentera genom meditationens vetenskap.

Vi vet alla att när vi har lidit av ett sår, en skråma, ett slag, etc., på vår kropp, och vi till och med har blött, efter att ha pålagt oss själva rigorösa botemedel, har vi applicerat salvor eller tagit mediciner så att detta sår, slutligen, läker och vår skada är över. Men, en sak som har hänt oss alla är det faktum att allt eftersom såret upphör att vara öppet och börjar sluta sig, börjar vi alla känna en slags klåda som manar oss att klia oss, något som vi just precis inte bör göra för att inte öppna det på nytt.

Nåväl, en av dessa dagar, efter att er tjänare råkat ut för ett fall som lämnat mitt knä ganska skadat, började jag lida av denna klåda som jag talade om några rader längre upp… Då, eftersom jag ville praktisera en meditation som brukligt, valde jag att slappna av och försöka att inte bry mig om denna klåda och eftersträvade att mitt psyke också slappnade av på samma sätt. På ett mirakulöst sätt, tack vare hjälpen från mitt SANNA VARA, lyckades jag slappna av och fann stillhet i mitt mentala universum. Under dessa omständigheter hände mig något mycket trevligt, sympatiskt och som är av enorm betydelse eftersom det är förbundet med våra läror.

I många av sina texter talar Patriarken till oss om att bortom neutronen, protonen och elektronen i atomen, finns det vad han kallar atomiska eldintelligenser. Vår Avatar säger då att det är dessa intelligenser som hanterar atomerna och är förbundna med vårt eget VARA. Och han tillägger: «Dessa eldintelligenser arbetar i det makrokosmiska och i det mikrokosmiska och de är alltid i färd med att försöka restaurera vår organism så att den fungerar». Vid ett tillfälle, sa Patriarken till mig, angående detta: «Du ska veta att dessa är Ashim -eldintelligenser- vilka vi har i vår hand och andra som är i vårt ansikte, i vår rygg och så vidare»… Och han tillade: «Om vi ser dem genom en meditation, är de som små män av eld som alltid försöker reparera vår kropp, framför allt efter en olycka som vi har drabbats av».

Nåväl denna dag som jag nämnde några rader tidigare, vad Fadern tillät mig var, just precis, att se hela trupper av små eldmänniskor vilka band ihop celler, de förenade de ena med de andra utan att stanna upp, och då nådde jag förståelsen av varför vi känner såsom eld som sticker oss, underliga stickningar när ett sår försöker sluta sig. Allt detta stickande är för vårt eget bästa, kära vänner, hur otroligt och besvärande det än förefaller oss vara. Det är inverkan från dessa trupper av eldintelligenser som vill tillsluta våra sår.

Denna själsliga upplevelse visade mig, ytterligare en gång, att elden mycket riktigt är skapelsens herre. Elden är bakom alla fysiska fenomen och den store filosofen HERAKLEITOS kom att säga: «Världen har inte skapats av någon Gud- och refererade då till vanan att avbilda Gud som en gammal man bland molnen-, utan av en ELD som besitter egen intelligens. Genom denna intelligens TÄNDER HAN SIG SJÄLV ELLER HAN SLÄCKER SIG SJÄLV»… Mycket visa ord…

I sina föreläsningar om Alkemi betonade vår V.M. Samael att själva universum var produkten av en ALKEMISK NEBULOSA, vilken alkemisterna kallar KOSMISK ARCHÉ. Denna ARCHÉ var kosmisk eld förenad med kosmiskt kvicksilver, och från denna blandning uppstod allt som vi idag kan se, känna lukten av, ta på, vidröra, känna, etc., etc., etc., med våra sinnen. Detta är den råa verkligheten. Vi är, när allt kommer omkring, gjorda av eld, själva vår själ är eld som lösgjorts som en del av vår Fader som är i hemlighet och det är därför som vår själ är odödlig.

I våra kaotiska dagar fäster, sorgligt nog, de så kallade läkarna inom läkarvetenskapen inte något avseende vid dessa fenomen, och om vi känner denna klåda är de kapabla att ge oss rådet att klia oss på vår hud, med vilket vi just precis försenar läkandet av vårt sår. Okunnigheten är våghalsig, vänner. Den store Adepten Fulcanelli säger följande till oss i sitt verk DE FILOSOFISKA HEMVISTERNA:

«Elden omger oss och översköljer oss överallt. Den kommer till oss genom luften, genom vattnet och genom själva jorden, med dess upprätthållare och dess olika vehiklar. Vår födelse är resultatet av dess inkarnation, vårt liv är effekten av dess dynamik och vår död är konsekvensen av dess försvinnande. Vi finner det i allt som är i vår närhet och vi känner dess inverkan på oss under hela den tid som vår jordiska existens varar. Prometeus stjäl elden från himlen för att ge liv åt människan, som Gud hade format av jordens dy . Vulcanos skapar Pandora, den första kvinnan, vilken Minerva förlänar rörelse genom att blåsa in vital eld i henne. En enkel dödlig, skulptören Pygmalion, ivrig att gifta sig med sitt eget verk, vädjar till Venus att hon, genom den himmelska elden ger liv åt hans staty Galatea. Att försöka upptäcka naturen och eldens essens är att försöka upptäcka Gud, vars sanna närvaro alltid har avslöjats genom uppenbarelser av eld. Den brinnande busken –2 Mos.3:2- och eldsvådan i Sinai -2 Mos. 19:18- är två manifestationer genom vilka Gud visade sig för Moses. Och i formen av en Varelse av jaspis och sardonyx med en eldslågas färg, sittande på en glödande och strålande tron, beskriver den Helige Johannes Universums Herre – Uppenbarelseboken, 4:3,5-. «Vår Gud är en förtärande eld», skriver den Helige Paulus i sitt brev till hebréerna -kap.12:29-. Inte utan anedning haralla religioner betraktat elden som den mest tydliga bilden och det mest uttrycksfulla emblemet till gudomligheten»……..

Låt oss därför meditera, framstående läsare, för att allt mer närma oss själva ursprunget till skapelsen och, inuti denna, även kunna finna vår.

Tillåt mig överlämna några fraser till er för att åtfölja denna läsning:

«Om Gud inte skulle existera, skulle det vara nödvändigt att uppfinna honom».

Voltaire

«Gud är sanningen och det är vår sak att upptäcka honom ».

Juan de Muller

«Den som föredrar paradiset framför Gud är».

Muhammed

«Tre saker leder till Gud: musiken, kärleken och filosofin».

Plotinos

«Gud är början, mitten och slutet».

Platon

AVRO CLAVSA PATENT.
─‘Guldet öppnar de stängda dörrarna’─.
KWEN KHAN KHU