Den stora revolten

Den stora revolten 1581 889 V.M. Samael Aun Weor
Den stora revolten

En hyllningssång till befrielsen av människan, som under sekel har varit en fånge av sina psykologiska, sociala, filosofiska begränsningar och, under många sekel, en felaktig tolkning av de religiösa och teologiska principerna. Att revoltera med vishet och ridderlighet på samma gång är inte en lätt sak i denna epok av total förvirring och ideologiska labyrinter av all de slag, men tack vare detta verk kan vi bekanta oss med den didaktik och dialektik på djupet, som medför att alla de kedjor bryts som binder oss vid existensens mekanik.

Läs online