Inledning till Kabbala - V.M. Samael Aun Weor

Inledning till Kabbala

Inledning till Kabbala 850 480 V.M. Samael Aun Weor

Kabbala förliser sig i seklernas nätter, där Universum uppstod i Maha Kundalinis sköte, den Stora Modern. Kabbala är Talens vetenskap.

Den som gav upphov till Tarot var Ängeln Metatron, härskare över Ormens Visdom och han var även profeten Enok, som omtalas i Bibeln.

Ängeln Metraton eller Enok gav oss Tarot som innefattar hela den Gudomliga visheten, vilken efterlämnades nedtecknad i sten.

Han efterlämnade även de 22 bokstäverna i det Hebreiska alfabetet. Denne store Mästare lever idag i de Högre Världarna, i den värld man kallar Aziluth, en värld av ofattbar lycka, enligt Kabbala i Kethers region, som är en mycket hög Sefirot.

Alla kabbalister baserar sig på Tarot, det är nödvändigt att känna till den och studera den djupt.

Universum har skapats av den Lag som har att göra med Nummer, Mått och Vikt; Matematiken formar Universum; siffrorna är de levande väsenden.

Den som tränger in i Chesed, Andens Värld, som är ren och outsäglig, kan verifiera att i denna region är allt reducerat till nummer, det är en oerhört reell värld.

I denna värld ser vi inte saker som de är, utan bilder av saker.

I Chesed vet man hur många atomer ett bord har, hur mycket Karma världen är skyldig, man vet hur många molekyler som lever i varje kropp, det är en Matematikens Värld, en Realistisk Värld; i denna värld tror man att man avlägsnar sig från världens realitet, men där lever man i Realiteten. I ett tempel vet man hur många människor som är Självförverkligade och vilka som inte är det. Om man går in i ett kök vet man hur många atomer som finns i den mat som vi ska äta. Det är en Oerhört Realistisk Värld. I Cheseds Värld kommer man att kunna veta vem som är en sann Människa.

En natt då jag befann mig i Cheseds Värld, gick jag in i en teater, där vägde man Karma, och på en duk, som var skapelsens duk, visades Karma Mästarna och på en stor våg lade man den Karma som tillhör världens två stormakter, en i varje vågskål, och vågen lutade till nackdel för den Nordliga Kolossen som är skyldig mycket Karma, den går mot sitt slut, den kommer att rasa, eftersom man måste betala det man är skyldig på något sätt.

Teosoferna talar om Plan och Underliggande Plan och dessa är de Tio Sefirot. Tio Emanationer från den Eviga Moder Rymd, Tio Vågor som tjänar som Fundament till den Stora Modern.

De Sju Planeterna i Solsystemet är de Sju Sefiroterna och den Andliga Solens Treenighet är Sefirotkronan.

Dessa Sefiroter lever och skälver i vårt Medvetande och vi måste lära oss att hantera dessa och kombinera dessa i det underbara laboratorium som tillhör vårt Inre Universum. Tack vare Sefiroterna kan man omvandla sig till Människa; det finns även Sefirah; på samma sätt som det finns positiva Joner, finns det Negativa Joner.

Vi behöver förverkliga dessa Tio Sefiroter eftersom de är här med oss, här och nu. Dessa Tio Sefiroter förverkligade i en individ gör honom/henne till en Självförverkligad människa, de liknar infattade ädelstenar, det är något mycket vackert.

Sefirotkronan bildas av Kether, Chochmah och Binah; man måste förstå dessa tre Sefiroter i djupet.

Fadern: Första Logos, Kether, Vishet.

Sonen: Andra Logos, Chochmah, Kärlek.

Den Helige Ande: Tredje Logos, Binah, Kraft, Eldprincip, Flammande.

Kether: Det är den Gamle av Dagarna, det Fördolda av det fördolda, godheternas Godhet, han har 31 lockar och i sitt skägg har han 13 hårlockar, 13 symboliserar Ordet. Det har sagts underbara saker om honom, man kan möta honom genom Samadhi (Extasen) för att ta emot hans befallningar. Han är Oändlig Barmhärtighet, Fullständig Vishet.

Chochmah: Det är Kristus, det är Kärleken. Kristus väntar den lärjunge som någon dag arbetar i den Nionde Sfären och preparerar honom/henne med oändlig kärlek. Världens Instruktör är Kärlek.

Binah: Den Helige Ande, Eldkraft. En Hierofant var tvungen att bota en sinnessjuk bad att få låna pengar av de anhöriga till den sjuka. Han mötte senare den Helige Ande, som antog formen av en vit duva, Hierofanten frågade honom om det gick bra för honom och den Helige Ande svarade att det gick dåligt; ”Jag är den som botar”, sade han; därmed var Mästaren tvungen att återlämna pengarna. Om man har kraft att bota och tar betalt för detta, begår man ett mycket allvarligt brott.

I de Inre Världarna talar man ofta i form av Kabbala, man måste kunna summera i Kabbalistiska Tal, om man frågar en Mästare hur länge man kommer att leva, kommer han att svara i nummer.

Syftet med att studera Kabbala är att kvalificera oss för de Högre Världarna. Till exempel; en Invigd bad vid ett tillfälle om Klärvoajans, i det inre svarade man: ”det kommer att ske om 8 dagar”. Den som är ovetande återvänder till den Fysiska Kroppen och tror att han om 8 dagar, om det t.ex. är onsdag idag, kommer han att vara klärvoajant onsdagen därpå. I själva verket är ”8” Jobs Tal, och han blir anvisad att ha tålamod. Den som är ovetande blir förvirrad i de Inre Världarna, Kabbala är grundläggande för att förstå dessa världars språk.

Det är uppenbart att de kabbalistiska studierna bör åtföljas av arbetet med oss själva, man måste bli Medveten om dessa studier, för när de stannar i intellektet går de förlorade när man avlider, men om man blir Medveten om dessa yttrar de sig redan i barndomen.

En Invigd ville vid ett visst tillfälle veta hur det gick för honom i de esoteriska studierna och Gurun talade till honom i Kabbalistiska ordalag och sade: ”Det fattas 58 minuter för att avsluta verket och du måste hämta 36 meta på vardera 32 Kg. och invigningarna bör vara kvalificerade”

Minuter 58 = 13, döden.

Befriare 36 = 9, den nionde sfären.

Kilogram 32 =, 5 pentalfa.

Om man säger till en Invigd att det fattas 58 minuter, innebär detta att han inte ens har en timme på sig för att befria sig 5+8=13 Döden. Om man talar om minuter betyder det att det är lite kvar.

36 , San Martin eller Morelo är befriare, 3+6= 9 Den Nionde Sfären, Sexualiteten, arbetet med Lansen, de är 36 grundläggande arbeten.

32 kilogram genom de 32 vägarna, pentalfa.

58+36+32= 126 = 1+2+6= 9

Hela Arbetet är förbundet med den Nionde Sfären, detta är det Kabbalistiska Språk som används inom den Vita Logen. Man får inte glömma att summorna inbördes är Kabbalistiska Summor, man bör vara praktisk till hundra procent.

När man väl känner till betydelsen av de 22 Arcanas, kan man studera den praktiska del som har att göra med Förutsägelser, för att använda dessa på ett intelligent sätt när det gäller angelägenheter av mycket stor betydelse. Man måste lära sig de 22 Arcanas utantill, för att vara sanna Kabbalister måste man studera, man måste inpränta denna undervisning utantill.

Tarot och Kabbala: “Inledning till Kabbala”
Samael Aun Weor