Spa?ma?n och profeter - V.M. Samael Aun Weor

Spåmän och profeter

Spåmän och profeter 850 480 V.M. Samael Aun Weor

Vi måste göra en åtskillnad mellan spåmän och profeter.

Eliphas Levi säger följande: ”Spåman (Lat. Adivino) kommer från ordet divinaris, divinus, vilket betyder att utföra gudomligheten”. Men Abboten Alfonso Luis Constant glömde partikeln “a”, som föregår ordet ”divino”.

Grammatiken säger följande: “A, preposition som benämner separation, avlägsnande; Teo betyder Gud, men om vi sätter partikeln “a” före, formar vi ordet ”ateo” (ateist), med vilken vi benämner den som inte tror på Gud. ”Adivino” (Spåman) representerar just precis motsatsen till det gudomliga, dvs., det diaboliska. Apolitisk pekar på en individ som inte är politisk.”

Om vi läser Bibeln noggrant finner vi inte ett enda ord till fördel för spåmännen.

När kung Nebukadnessar kallade på magerna, astrologerna, spåmännen och trollkarlarna för att de skulle förutsäga drömmen om statyn, då fanns det inte en enda spåman som avslöjade denna dröm för kungen, endast en Guds profet svarade inför kungen och sade till honom:

”Det mysterium som kungen frågar efter, kan varken lärda, eller astrologer, eller mager eller spåmän visa konungen”. ”Men det finns en Gud i himlarna, som avslöjar mysterierna och Han har låtit kung Nebukadnessar få veta vad som ska inträffa i framtida dagar”. (se Daniel 2 27-28).

Detta är bokstavligen från det andra kapitlet i Daniels Bok och det inbjuder till meditation.

Daniel, den levande Gudens profet, var den enda som kunde avslöja drömmen för Nebukadnessar.

Spåmännen är de mörka makternas siare, de är svarta magiker. Profeterna är ljusets siare, de är vita magiker.

Spåmännen ser bilderna i avgrunden och de drömmer drömmar om avgrunden, genom vilka de prognostiserar händelser som kan fallera, eftersom de dunkla bilderna från avgrunden inte alltid kristalliserar i den fysiska världen.

Avgrunden dunkla scener, är i själva verket i avgrunden, men de kristalliserar inte alltid i den fysiska världen.

Profeterna är ljusets siare, Gudsmän upplysta av den Helige Ande, och deras prognoser är exakta, eftersom deras tallkottkörtel och hypofys är helt upplysta av den heliga elden.

Det Vita Brödraskapets Chelaer är lärlingar, de är profeternas lärjungar, och därför kan de tjäna som budbärare för profeterna, och tala de heliga mästarnas ord till människorna.

För att bli profet behöver man ta emot den Helige Ande.

Men, lärjungarna i vår Vita Loge är profeternas budbärare och profeternas lärjungar.

De förgängliga drömmarna tillhör avgrunden…

Ljusets drömmar tillhör ljuset…

Bland profeterna finns det Hierarkier…

Upplysningen sker lite i taget, eftersom ”naturen inte gör några språng”. I allt finns det skalor och skalor, grader och grader…

Siaren av siare existerar och profeten av profeten.

Siaren av siaren är det Innersta, profeten av profeten, är det Innersta.

Våra lärjungars strålande visioner kommer ifrån de Vita Hierarkierna.

Inte desto mindre, ifall våra lärjungar ägnar sig åt otukt och väljer den svarta vägen, avlägsnar de sig från profeternas väg och de blir då spåmän.

Så då är deras drömmar ifrån avgrunden, de är fåfängliga drömmar, och deras mörka prognoser kommer beklagligen att fallera, vilket skapar förvirring i deras ansikten och skam.

Profeterna är Mästarna av den Vördnadsvärda Vita Logen.

Spåmännen är de svarta magikerna, de mörka siarna, Baalernas profeter, vilka äter från Jezabels bord och undervisar otukt och att äta saker som offrats åt idolerna.

Våra lärjungar bör följa perfektionens stig, de bör vara rena, rena, rena, så att deras föreställningsförmågas ofantligt rena kristall blir en perfekt spegel, där alla vackra bilder av den Universella Elden kan reflekteras.

Alla orena tankar, allt hat, all avund, svartsjuka, alla hemskheter, etc., fördunklar

klärvoajansens ofantligt rena kristall, vilket förvandlar våra lärjungar till siare av skuggorna, till spåmän.

Eldrosen, kapitel XXV, “Spåmän och profeter”
Samael Aun Weor