Γνώση: μυστήρια και αποκαλύψεις

Γνώση: μυστήρια και αποκαλύψεις 1695 953 V.M. Kwen Khan Khu
Γνώση: μυστήρια και αποκαλύψεις

Ο συγγραφέας αυτής της πραγματείας μας προσφέρει καίριες απαντήσεις στο πλήθος αινιγμάτων που συνεχώς αιωρούνται πάνω στα διάφορα φαινόμενα που περιβάλλουν τη φύση μας, την δημιουργία γενικά και τον ίδιο τον άνθρωπο ως πρωταγωνιστή της ιστορίας μέσα στους αιώνες. Αυτό το Γνωστικό έργο, λοιπόν, είναι ένας ακόμη κρίκος αυτής της αιώνιας ανώτερης γνώσης που μας εξυψώνει, όσους την ψάχνουμε, πάνω από τις αβεβαιότητες που χτυπούν και κατατρώνε την Ψυχή ενώ πραγματοποιούμε το πέρασμά μας μέσα από τον μακρύ λαβύρινθο που ονομάζουμε ύπαρξη.