Gnoza: misterije i revelacije

Gnoza: misterije i revelacije 1695 953 V.M. Kwen Khan Khu
Gnoza: misterije i revelacije

Autor ove rasprave nudi nam prave odgovore na mnoštvo enigmi koje neprestano lebde iznad raznih pojava koje okružuju našu prirodu, i uopšte stvaranje samog čoveka kao glavnog junaka istorije tokom vekova. Stoga je ovo gnostičko delo još jedna karika tog večnog superiornog učenja koje nas, one koji ga tražimo, uzdiže iznad neizvesnosti koje muče i nagrizaju Dušu dok putujemo kroz taj dugački lavirint koji nazivamo egzistencijom.