Pieter Huys, ”Dårskapens sten”. Hercolubus mänsklighet

Egenskaperna hos den mänsklighet som bor på planeten Hercólobus

Egenskaperna hos den mänsklighet som bor på planeten Hercólobus 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mycket kära vänner:

Jag närmar mig er genom detta budskap baserad på en MYCKET INTRESSANT sammanställning som jag har gjort med läran från vår välsignade Avatar: V.M. Samael Aun Weor som grund.  

Det finns två delar: en där jag talar om egenskaperna hos det folk som lever på Hercólobus och en annan där jag förklarar varför vår psykism är absolut abnorm.

Utan att säga mer, låt oss gå dit, kära vänner, för att fördjupa oss i…

EGENSKAPERNA HOS DEN MÄNSKLIGHET SOM BOR PÅ PLANETEN HERCÓLOBUS

Första delen

Frågor som har ställts till Avataren och de efterföljande svaren till dessa:

«L. Vördnadsvärda Mästare, ni anser att vetenskapsmännen hellre skulle inrikta sig på att söka liv på Hercólobus än på andra planeter, eller hur?

M. Nåväl, Hercólobus har liv, och om vetenskapsmännen kommer att ägna sig åt att studera livet på Hercólobus, kommer de följaktligen att hitta det, det är tydligt. Det är en värld som är tätt befolkad av den mänsklighet som är lika ond som den på Jorden. Om vi ska jämföra jordborna med invånarna på Hercólobus, är de bägge där i ondskan: de ena är onda och de andra är onda, likadana… De befinner sig också nu i sin Kali Yuga, och de är oerhört ondskefulla, det vill säga, mycket lika jordborna.

L. Går de då igenom samma process som vi har passerat igenom?

M. De befinner sig i denna process. De är lika ondskefulla som jordborna. De har ett Ego som är oerhört utvecklat.

L. Menas det att vi då rör oss inom samma dimension?

M. Ja, Något som är mycket intressant är att Hercólobus gör ett underbart samspel tillsammans med hela den himmelska mekaniken, eftersom vårt solsystem färdas runt zodiakbältet under ungefär 25 968 år, mer eller mindre, eftersom man inte har kunnat göra en exakt beräkning av det.

Vårt solsystem gör en resa runt Zodiaken. En ras varar inte mer än vad en resa runt Zodiakbältet varar. När resan är slut, slutar rasen med en stor katastrof. Men vad som är intressant är att alltid, i slutet av resan, kommer Herkólobus. Det är därför som jag inte tror på omloppsbanor på 6666 år som många har givit Hercólobus, jag accepterar inte detta. Jag har sett att Hercólobus endast närmar sig i slutet av resan. Den gör, därmed, ett samspel genom denna resa: den kommer, exakt, för att markera slutet av  rasen.

Ibland, är det eld som inleder katastrofen, andra gånger är det vatten. På Atlantis var det vatten som inledde katastrofen, den som framkallade katastrofen, även om elden utgjorde dess duo, Nu kommer det först att vara elden som aktiveras, därefter vattnet. Mellan elden och vattnet bestäms mänsklighetens öden.

L. Vördnadsvärda Mästare, och på Hercólobus, eftersom deras sätt att leva är så sedeslöst, går de också framåt för de intelektiva vetenskapliga processer på det sätt som vi upplever här?

M. Ja det är det samma, eftersom dessa intelektiva vetenskapliga processer som är förbundna med mänskligheten av idag, uppenbart är antikristna, finns de uppenbarligen på varje ond planet.
Utdrag ur det föredrag som dikterats av V.M. Samael och bär titeln «Karmiska bestämmelser för vår värld», sid. 422-423, volym II av Det Femte Evangeliet

Andra Delen

Låt oss se vad vår Avatar säger beträffande vårt Medvetandes sömn:

Frågor och svar.

L. Mästare, man vet att utomjordiska varelser håller på att hämta folk härifrån för att ta dem till andra världar. Är det med avsikten att självförverkliga dem där eller att utbyta säd?

M. Den råa verkligheten är att några jordbor håller på att hämtas till rymden för att studeras i laboratorier i vissa kosmiska farkoster. Man håller på att studera dem på grund av att dessa jordbor är mycket underliga varelser vilket har gett upphov till en nyfikenhet i hela kosmos på grund av det underliga med deras psyke.

Jordborna är ett mycket sovande folk som befinner sig i ett tillstånd av kollektiv hypnos. De har inte en normal Medvetandesömn, utan en onormal. Det handlar om folk som är hypnotiserade, hypnotiserade av vissa krafter, hypnotiserade av Edens frestande orm. Och eftersom de lever i ett tillstånd av sömngångare som är så underligt och de reagerar på ett så konstigt sätt, har detta påkallat uppmärksamhet i kosmos.Många jordbor hämtas från städer, från landsbygden, och de hämtas i  rymdfarkoster till kosmos; där, i laboratorier, har man studerat dem som kuriositeter, och därefter tar man dem på nytt till den plats där de hämtats. Jordborna, Jordens invånare, är mycket underliga, alltför konstiga för hela kosmos, abnorma till hundra procent.

Föredrag «Karmiska bestämmelser för vår värld», sid. 422, volym II av Det Femte Evangeliet

Låt oss observera, tålmodiga läsare, att Mästare Samael betonar det faktum att en sak är att ha ett sovande Medvetande och en annan sak är att ha det sovande på ett abnormt sätt, vilket förvandlar oss till ett speciellt fall som oroar mänskligheterna i andra avancerade världar. Detta förtjänar att reflekteras över på djupet.

Jag lämnar er nu några fraser att reflektera över:

«Den som säger okunnighet säger blindhet, bekymmer, misstag, vidskepelse, despotism, godtycke, förödmjukelse, misär och omoraliskhet ».
Victor Hugo

«Den största del som vi är ovetande om är mycket större än allt som vi vet ».
Platon

«Rädslan för att förefalla vara okunnig är ett stort hinder för att upphöra att vara det  ».
Madame Arconville

«Den okunniges sjukdom är att vara ovetande om sin egen okunnighet»
A. B. Alcot

«Det finns inget annat mörker än okunnighetens ».
Shakespeare

MEDIA IN VITA IN MORTE SUMUS.
─‘Mitt i livet befinner vi oss i döden’─.
KWEN KHAN KHU