Bels revolution

Bels revolution 1577 887 V.M. Samael Aun Weor
Bels revolution

BELS REVOLUTION är en fascinerande bok, nu presenterad med en skönhet som den aldrig tidigare publicerat med, och i vilken läsaren kommer att kunna upptäcka den stora realiteten av den eviga kampen mellan ljuset och mörkret. Denna kamp är mer verklig än de jordsliga frågor som omger oss varje dag, och äger rum inom och utanför var och en av oss. Och frukten av denna kamp inom var och en av oss är, just precis, Varats seger eller Icke Varats, som Willam Shakespeare mycket väl förklart för oss i Hamlet, under det att han placerar en symbolisk dödskalle i dennes hand.

I detta verk förklarar V.M. Samael för oss hur han var kapabel att finna glansen från det Eviga, svagt men ännu närvarande, i det inre av en av de mest mäktiga Demonerna, och genom att uppliva denna låga lyckades han få honom att resa sig från askan av ruttenheten i dödsriket. En vacker historia som är mycket trevlig, fylld av kuriositeter och anekdoter som utan tvekan kommer att vara av största intresse för läsaren.