Den yttersta domen, Hans Memling

Den yttersta domen

Den yttersta domen 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mycket kära vänner:

Det gläder mig att, vid det här tillfället, förmedla till er, det här andra konstverket som tillskrivs en konstnär med namnet Hans Memling, vilken genomfördes mellan åren 1466 och 1473, det vill säga, mitt under Medeltiden. Denna triptyk bär namnet…

…DEN YTTERSTA DOMEN

Den yttersta domen, Hans Memling

Det finns väldigt många detaljer som omger denna storslagna konstnärliga representation.

På den vänstra delen ser vi ingången till himlen avbildad, där själarna tas emot av den Helige Petrus, det vill säga, av den som symboliserar arbetet med Stenen -sexualiteten-.

På den högra delen kan vi se de förlorade själarna när de faller ner i helvetets djup, det vill säga, de involutionerar.

Den centrala delen av detta arbete är mycket intressant, eftersom vi där ser V.M. Aberamentho sittande på en regnbåge, symbolen för hoppet att uppnå evigheten. Den välsignade Aberamentho har sina fötter placerade på ett gyllene klot -syftande på det Svavelhaltiga Kvicksilvret-, ursprunget till all ära som förvärvas av de som har förverkligat sig själva och som har förenats med sin inre Kristus.

På den nedre delen kan vi lägga märke till Ärkeängeln Mikael som skiljer de oskyldiga själarna från de som har föredragit mörkrets värld. Denna Ärkeängel bär en våg i sin vänstra hand och en stav i den högra. Vågen syftar på den Stora Lagens dom över nationerna; staven indikerar det behov som vi alla har för att resa upp våra Ormar på staven. Vi kommer ihåg Moses stav, Patriarkerna stav, etc., etc., etc.

V.M. Aberamentho framträder omgiven av sina Tolv Apostlar, vilka är de tolv högsta delarna av vårt eget VARA.

Nära, på den högra sidan av den Store Kabiren, ser vi en kvinna klädd i svart som utan tvekan syftar på Maria, den Gudomliga Modern som alltid följer sin son på hans via crucis.

Det är underbart att se en ångerfull själ som är i böneställning, nära Ärkeänglen Mikael, under det att man på andra sidan av denne Ärkeängel ser en själ som avvisas. Vänner, här verkar den Stora Lagen

Ovanför Ärkeängeln Mikael kan vi observera Änglar som låter sina trumpeter ljuda så som de varnade mänskligheten om att tidens ände redan är här och att var och en kommer att bli tvungna att redovisa vad man har gjort med sitt liv. Kära vänner, just precis detta urval har redan gjorts av den Stora Lagens Lejon och därför har man givit order om att starta världsapokalypsen.

Något som är ganska underligt är att observera i den övre delen av triptyken, i dess centrala del, ovanför V.M. Aberamentho, fyra Änglar vilka, var och en, bär på instrumenten till det martyrkskap som en inre Kristus frivilligt underkastar sig. På så vis kan vi se en Ängel som bär på en pelare, den som Kabiren från Galileen blev fastbunden vid och där han blev pryglad på ett fruktansvärt sätt. Så som de psykologiska aggregaten som vi bär i vårt inre går till anfall mot vår inre Herre Vi ser, likaledes en Annan Ängel som bär en törnekrona i sina händer med vilken den Högt Dyrkade blev korsfäst, en krona som bekräftar den Hemliga Vägens hårdhet.

Det är också bra att peka på den andra Ängeln som bär på det kors på vilket Golgatas martyr ska bli korsfäst. Vi ska komma ihåg att korset har flera esoteriska betydelser, och att det är genom det oupphörliga korsandet av det Hemliga Kvicksilvret förenat med det Filosofiska Svavlet som det inre Stora Verket kommer att utveckla sig i Adeptens dolda anatomi.

Den ängel som bär på törnekronan i sina händer bär även på svepduken och en lans. Denna lans användes för att sticka Perfektionernas Herre i sidan, och från detta sår rann det blod och vatten enligt den ursprungliga kristna traditionen och det kommenterar och bekräftar även våra ceremonier av de avancerade kamrarna.

Dessa Änglars klädnader visar, märkligt nog, de tre färgerna av våra ursprungliga vatten. Här har vi dem representerade: den svarta färgen, den vita, den gula och slutligen den röda, som utgörs av klädnaden till den inre Kristus själv.

På en sida av Frälsarens hals ser vi en blomstrande stav. Välsignade är de vars stav börjar blomstra, eftersom det betyder att arbetet har varit fruktsamt.

Men det är nu mödan värt att fråga oss varför dessa Änglar som tidigare nämnts, själva kommer med dessa martyrskapets instrument. SVAR: För att det är själva delarna till vårt Sanna Vara som har med sig visdomen om det som är nödvändigt för att vår Kristus ska uppstå från vårt inre efter enorma strider. Och, å andra sidan, får vi inte glömma att Jesus från Nasarets drama var planerat innan Jorden existerade som planet, och sedan dess har de gudomliga hierarkierna varit verksamma för att offentliggöra korsfästelsens drama eller inkarnationen av den inre Kristus.

När allt det föregående har sagts, skyndar jag mig att skänka er några fraser som är en källa till den eviga visdomen:

«Det största antalet olyckor som människan genomlider härrör från människan ».
Plinius den äldre

«Vad som inte är bra för svärmen är heller inte bra för biet».
Marco Aurelius

«Det onda som inte skadar mig är som det goda som inte drar nytta av mig ».
Leonardo da Vinci

«Det finns få illasinnade som inte redan i livet bär på helvetet i sina själar ».
Bembo

«De illsainnade lyder sina passioner så som slavarna lyder sina herrar».
Diogenes

ECCE HOMO.
─‘Se människan’─.
KWEN KHAN KHU