Hur gör man det inre arbetet- Skalle

Hur gör man alltid det inre arbetet?

Hur gör man alltid det inre arbetet? 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mycket kära läsare:

Kära vännner, jag anser att vi behöver erinra oss, på ett tydligt sätt, hur man bör göra det omtalade inre arbetet med oss själva. För det syftet, transkriberar jag några ord från V.M. Samael där han besvarar många frågor beträffande…

…HUR GÖR MAN ALLTID DET INRE ARBETET?

Lärjunge:. Vördnadsvärda Mästare, för mig är det alltid svårt att praktisera döden. Hur många förklaringar de än ger mig, förstår jag den teoretiska delen, men när jag sätter igång att göra meditationsövningen för förståelsen av Jaget och hela denna process, vet jag inte om jag gör det bra. Ni kanske skulle kunna ge en mer exakt orientering beträffande det.

MaestroUppriktigt sagt, ser jag då ingen svårighet med detta; jag ser inget problem med att ni håller på att observera er själv hela dagen för att se vad ni finner. Plötsligt får man ett utbrott av vrede, av ilska, och då kommer man att upptäcka att man har ett Jag av vrede. Försök att förstå det, att reflektera över det; försök att återuppleva denna scen av vrede, och när ni väl har förstått det; disintegrera det. Koncentrera er på er Gudomliga Moder Kundalini och «ropa till henne och ropa till henne och ropa till henne» till dess att hon, slutligen, disintegrerar vredens jag hos er. Vad är det för arbete i det? Jag ser inget arbete i det. Ser ni något arbete i det? Jag gör inte det!

D Mästare, men man kan ha flera Jag som besvärar oss vid ett visst tillfälle, och det kan hända att ett yttrar sig på ett våldsamt sätt och det andra mycket subtilt, och bägge är mycket farliga. Vilket av dessa ska man först disintegrera?

M Nåväl, här i detta med desintegreringen av Jagen, bör det inte finnas preferenser; lagen bör gälla för alla, kosta vad det kosta vill. Man arbetar med det minsta och med det största, och bägge bör man göra sig av med. Fånga det ena och håll fast det andra, gör det inte så mental komplicerat; förenkla lite och gå vidare, och så får vi se.

D Vördnadsvärda Mästare, men, hur dödar man dem, i sig, Jagen? Det är på samma sätt som om en person var instängd och tjugo personer vill skjuta denna samtidigt, då kommer man inte att vara uppmärksam på sig själv utan på den som ska skjuta personen.

M Där måste man gå emot det som man upptäcker, utan att grubbla så mycket, utan det man upptäcker och gå vidare. Studera det, förstå det, och därefter, be till den Gudomliga Modern Kundalini att hon gör sig av med det, och så är det klart!

D Vördnadsvärda Mästare, behöver vi känna till någon meditationsteknik för förståelsen av Jaget?

M Nej, för detta behövs det inte så mycket teknik. När du där borta börjar tänka på vad som helst i livet då behöver du följaktligen inte ha tekniker. När man är intresserad av något, är man intresserad, och om man är intresserad av att veta varför man har vrede, då behöver man inte så mycket teknik, utan man är intresserad, man vill veta – och dessutom har man rätt till det-

Därför, efter det att man är intresserad, kommer man att meditera på ett så naturligt sätt att man inte ens tänker på det.

Det vill säga, att man inte börjar tänka på hur man ska meditera. Man är intresserad av att förstå ett Jag, och inget mer. Att veta varför det uttrycker sig på vissa sätt och vid vissa tillfällen, och varför det inte uttrycker sig vid andra tillfällen, etc., och många andra saker.

När man har förstått det, vet man, därför, be till den Gudomliga Modern Kundalini om att hon gör sig av med det, och hon gör det. För detta behöver man inte vara så lärd.

D Vad kan man göra när en defekt yttrar sig i flera center hos en person? Hur skulle man kunna hjälpa honom?

M Hör här, man måste bekymra sig för defekterna hos sig själv och upplösa dem, för om man inte har upplöst de psykologiska defekter som man har, hur skulle man då kunna göra för att eliminera de psykologiska defekterna hos andra? Låt oss först tänka på oss själva, på att vi måste disintegrera de ena eller de andra felen, och när vi väl har lyckats med det, då kan vi kosta på oss lyxen att hjälpa andra.

D När alla center fungerar på ett negativt sätt, vad skulle man kunna göra för att kontrollera dem?

M Det finns fem viktiga center: det första, de intellektuella centret; det andra, det emotionella centret; det tredje, det motoriska centret, det fjärde; det instinktiva centret; det femte, det sexuella centret.

Det finns även sju nivåer hos människan – i kvinnan, här ser jag bara damer-. Den första, den enbart instinktiva människan; den andra, den emotionella; den tredje, den intellektuella; den fjärde, den som har tillverkat sin astralkropp; den femte, den som har tillverkat sin mentalkropp; den sjätte, den som har tillverkat sin kausalkropp; den sjunde: den fullkomliga människan.

«Babels Torn» utgörs här av människorna ett, två och tre. Man måste därför kunna ha förståelse. Kretsen av «språkförvirring» utgörs av personerna i nivåerna ett, två och tre, det vill säga, den instinktiva, den emotionella och den intellektuella.

Dessa personer förstår inte varandra: den intellektuella förstår inte den instinktiva; den instinktiva förstår inte den intellektuella; den emotionella förstår inte den instinktiva; den intellektuella förstår inte den emotionella, och den emotionella förstår inte heller den intellektuella. Detta är ett «Babels Torn».

Om en intellektuell person, till exempel, talar med en instinktiv person förstår de, följaktligen, inte varandra. Och om en intellektuell talar till en emotionell, förstår de heller inte varandra. Och om en intellektuell talar till en emotionell, förstår de heller inte varandra. Personerna ett, två och tre har format «Babels Torn», de har fyllt världen med bedrövelse, de har lett den till flera världskrig; de är en katastrof planeten Jorden.

Det finns en fjärde nivå av personer. Jag syftar, tydligt, på de personer som redan har lyckats balansera den mänskliga maskinens alla fem centra. När maskinens fem centra är perfekt balanserade, då kan man kontrollera alla centra.

Så länge som man inte har nått upp till nivå nummer fyra, kan man inte uppnå någon kontroll över den organiska maskinens centra. Och för att nå upp till nummer fyra, behöver man eliminera alla tunga Jag från dem mänskliga personligheten, vilka är högmodet, självöverskattningen, fåfängan, egoismen, hatet, svartsjukan, självupphöjelsen, självtillräckligheten, fåfängan, etc.

Om man lyckas eliminera dessa tunga psykiska aggregat, etablerar man ett medvetet gravitationcentrum i vårt psyke. När vi har etablerat detta medvetna gravitationscentrum i vårt psyke, etableras även en balans i den mänskliga maskinens alla centra, och man kan då kontrollera dem genom viljan. Tidigare är detta inte möjligt.

D Mästare, eftersom det finns så välidgt många Jag att arbeta med, kan man utplåna dem alla under ett liv?

M Om man i en enda existens ägnar sig åt att förinta Jag, disintegrerar man dem. Dem Gudomliga Modern Kundalini har oerhörda krafter. Vad man måste göra är att utveckla den psykologiska självobservationens sinne. Varje timme, varje sekund, varje minut bör man observera sig själv, från stund till stund.

Vad som händer är att de defekter som vi bär på undangömda florerar spontant, när vi minst tänker på det. Antingen florerar svartsjukan genom oss; eller vreden; eller högmodet, självupphöjelsen, etc.

När man väl har upptäckt i sig själv att man har en defekt, bör man inte rättfärdiga den, man bör inte undvika den; man bör, helt enkelt, ägna sig åt att arbeta med den, att analysera den, att studera den, föstå den, göra en disektion av den för att få veta vad den har därinne, vilket ursprung den har, varifrån den kommer. Och när man väl har förstått denna defekt helt och hållet, vad bör man då göra? Koncentrera sig i det inre, på den Gudomliga modern Kundalini; vädja till henne, be till henne, gråta ut inför henne, bönfalla henne att hon disintegrera denna defekt som vi har förstått, och hon kommer att göra det.

Detta bör göras alla dagar, dagligen, med tålamod, tills dess att denna defekt blir till aska. Förstår ni? Allt bör man arbeta med här och nu; på så vis, lite i taget, avancerar man och man upptäcker mer och mer och mer av dem. Det vill säga, man måste fördjupa sig, ta bort skikt efter skikt, skikt efter skikt. Allt eftersom man avancerar inom sig själv, upptäcker man väldigt många defekter som man inte på långa vägar hade anat att man hade.

─Utdrag från föredraget med titeln «Möte med de gnostiska systrarna», sid. 563, 564, 565, 566; volym II av det  Det Femte Evangeliet.

«Var en hederlig människa och det kommer då att finnas en skurk mindre i världen ».
Carlyle

«Jag hoppas att alltid ha tillräckligt med vital kraft och dygd för att bevara det som jag anser vara den mest avundsvärda av alla titlar: karaktären av en Hederlig Människa ».
George Washington

«Så som damen konsulterar spegeln beträffande sin hy, kommer hon inte en enda gång att konsultera hederligheten om sin berömmelse»……
Luis de Góngora

«Försynen har givit människan denna gåva: att de hederliga tingen är de mest användbara ».
Quintiliano

«De flesta bedrövelser som människan lider av härrör från människan själv ».
Epícteto

CARPE DIEM
─‘Fånga dagen’─.
KWEN KHAN KHU