El juicio final, Hans Memling

Judecata de Apoi

Judecata de Apoi 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Foarte amabili colegi/e,

Îmi face plăcere să vă trimit, cu această ocazie, această altă operă de artă atribuită unui pictor numit Hans Memling, care a fost realizată între anii 1466 și 1473, adică, în plin Ev Mediu. Acest triptic are ca titlu…

…JUDECATA DE APOI

Există foarte multe detalii care înconjoară această magnifică reprezentare artistică.

În partea stângă vedem reprezentată intrarea în ceruri, sufletele fiind primite de Sfântul Petru, adică, de către acela care simbolizează munca cu Piatra –sexul.

În partea dreaptă observăm sufletele pierdute căzând în profunzimile infernului, adică, involuând.

Este foarte interesantă partea centrală a acestei lucrări, deoarece în aceasta îl vedem pe V.M. Aberamentho așezat pe un curcubeu, simbol al speranței pentru a obține eternitatea. Binecuvântatul Aberamentho are picioarele așezate pe un glob auriu –aluzie la Mercurul Sulfuros–, origine a tuturor gloriilor pe care le obțin aceia care s-au autorealizat și s-au unit cu Cristosul lor intim.

În partea inferioară îl putem vedea pe Arhanghelul Mihail separând sufletele inocente de acelea care au preferat lumea tenebrelor. Acest Arhanghel poartă în mâna sa stângă o balanță iar în dreapta un baston. Balanța face referire la judecata Marii Legi asupra națiunilor; bastonul indică necesitatea pe care o avem cu toții de a ne ridica Șerpii pe toiag. Să ne amintim de toiagul lui Moise, bastonul Patriarhilor etc., etc., etc.

V.M. Aberamentho apare înconjurat de cei Doisprezece Apostoli ai săi, care sunt cele douăsprezece părți cele mai elevate ale propriei noastre FIINȚE.

În apropiere, în partea dreaptă a Marelui Kabir, vedem o femeie îmbrăcată în negru care fără îndoială face referire la Maria, Divina Mamă care întotdeauna îl însoțește pe fiul ei pe via crucis a lui.

Este minunat să vedem în apropierea Arhanghelului Mihail un suflet căit care este în poziție de rugăciune, în timp de în cealaltă parte a respectivului Arhanghel se vede un suflet care este aruncat. Așa acționează, prieteni și prietene, Marea Lege.

Deasupra Arhanghelului Mihail putem observa Îngeri care fac să sune trâmbițele lor pentru a avertiza umanitatea că vremurile sfârșitului au sosit și că fiecare va trebui să dea socoteală de ceea ce a făcut cu viața sa. Tocmai, dragi prieteni, această selecție a fost deja făcută de Leii Marii Legi și de aceea s-a dat ordinul pentru a se lansa apocalipsa mondială.

Ceva destul de curios se observă în partea superioară a tripticului, în partea sa centrală, deasupra V.M. Aberamentho, patru îngeri care poartă, fiecare, unul dintre instrumentele de martiriu la care se supune în mod voluntar Cristosul intim. Astfel vedem un Înger purtând o coloană, aceea de care a fost legat Kabirul din Galileea și unde a fost aspru biciuit. Așa îl atacă pe Domnul nostru interior agregatele psihologice pe care le purtăm în interiorul nostru. De asemenea, vedem alt Înger care poartă în mâinile sale o coroană de spini cu care este încoronat Adorabilul, coroană care confirmă duritatea Drumului Secret.

De asemenea este bine să semnalăm celălalt Înger care poartă crucea pe care va fi crucificat martirul Calvarului. Să ne amintim că crucea are mai multe semnificații ezoterice și că prin încrucișarea neîncetată a Mercurului Secret unit cu Sulful Filosofic se va dezvolta Marea Operă interioară în anatomia ocultă a Adeptului.

Îngerul care poartă în mâinile sale coroana de spini poartă și un giulgiu și o lance. Această lance a fost folosită pentru a străpunge coasta Domnului Perfecțiunilor și din acea rană au țâșnit sânge și apă așa cum a comentat-o tradiția creștină timpurie și cum o afirmă de asemenea ceremonialele noastre din camerele avansate.

În mod curios, veșmântul acestor Îngeri semnalează cele trei culori ale apelor noastre geneziace. Iată-le reprezentate aici: culoarea neagră, cea albă, cea galbenă și în cele din urmă cea roșie, constituită din veșmântul Cristosului interior însuși.

Într-o parte a gâtului Mântuitorului observăm o tulpină înflorită. Binecuvântați aceia în care tulpina lor este înflorită, căci aceasta înseamnă că munca lor a dat roade.

Ei bine, merită să ne întrebăm de ce acei Îngeri mai sus menționați aduc ei înșiși acele instrumente de martiriu. RĂSPUNS: deoarece înseși părțile Ființei noastre Reale aduc cu înțelepciunea lor ceea ce este necesar pentru ca Chrestosul nostru să răsară din profunzimile noastre după enorme lupte. Și, pe de altă parte, să nu uităm că drama lui Isus din Nazaret a fost planificată de dinainte ca Pământul să existe ca planetă și deja de pe atunci ierarhiile divine erau în acțiune pentru a face publică drama crucificării sau încarnării Cristosului intim.

Spuse toate cele de mai sus, mă grăbesc să vă dăruiesc câteva fraze care sunt izvoare de înțelepciune eternă:

„Cel mai mare număr de rele de care suferă omul provin de la omul însuși.”
Pliniu cel Bătrân

„Ceea ce nu este bun pentru stup nu este bun nici pentru albină.”
Marcus Aurelius

„Răul care nu-mi face rău este precum binele care nu-mi folosește.”
Leonardo da Vinci

„Sunt puțini ticăloși care în viață să nu poarte deja infernul în sufletele lor.”
Pietro Bembo

„Cei răi se supun pasiunilor lor precum sclavii stăpânilor lor”.
Diogene

ECCE HOMO.
Iată omul!”─
KWEN KHAN KHU