Den onda effekten av avundsjukan Jag - V.M. Kwen Khan Khu

Den onda effekten av avundsjukan Jag

Den onda effekten av avundsjukan Jag 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Kära läsare:

Jag förmedlar några korta rader till er för att låta er veta något beträffande:

DEN ONDA EFFEKTEN AV AVUNDSJUKANS JAG PÅ DEN HEMLIGA VÄGEN

Vi vet alla, genom vår doktrin, att för att uppnå vår slutliga frigörelse är det nödvändigt att göra oss av med våra tiotusen psykologiska aggregat som vi bär i vårt inre. Det har vår älskade Mästare Samael sagt till oss. Dessutom vet vi alla att varje aggregat, i sig själv, iklär sig många facetter, vilket många gånger försvårar vad vi kan upptäcka till hundra procent. Det är inget enkelt arbete, det kräver många analyser och väldigt mycket TÅLAMOD.

I detta vimmel av förhatliga psykiska energier är det viktigt, kära vänner, att noggrant iaktta AVUNDSJUKANS JAG, eftersom den har många varianter och kan yttra sig i relation till materiella ting eller andliga. Det finns vissa som avundas en annans fru, grannens hus, vännens yrke, andras ekonomiska status, etc., etc., etc.; men, det värsta framträder när detta aggregat ÄVEN AVUNDAS DE ANDLIGA TINGEN. I detta fall visar det sig vara mycket farligt och kan leda oss till FÖRRÄDERI gentemot vår egen Guru eller gentemot de välsignade krafter som konstant hjälper oss.

Vi ska komma ihåg att i själva Gnosis historia har det framkallats situationer, riktigt sorgliga och skrämmande situationer genom inverkan av detta onda illasinnade aggregat. Det räcker att vi kommer ihåg den som på sin tid, borta i Colombia kallades DET GYLLENE ORDET, när V.M. Samael ännu befann sig i detta land. Denne Bodhisattva leddes av själve Mästare Samael fram till den femte Invigningen av de Högre Mysterierna och han lyckades till och med få veta namnet på sitt Sanna Vara: V.M. SANFRAGARATA. Denne individ, som då i denna fysiska värld hette David León Valencia, var oerhört avundsjuk på V.M. Samael, och denna avundsjuka fick honom att överge Gnosis för att söka sin tillflykt i famnen på en Svart Magiker kallad OMAR CHERENZI LIND. Denne svarta magiker erbjöd mer andlig makt åt Sanfragratas Bodhissatva och det var på så vis som han förvandlades till en anhängare av denne mörka varelse och han BYTTE SIN FÖRSTFÖDSLOSERÄTT MOT EN TALLRIK LINSER…

Samma öde mötte den individ som inte var någon mindre än reinkarnationen av den store siaren från Patmos, JOHANNES, eller i det inre IOANES eller YOHANI. I gångna tider lyckades denne Bodhisattva, med hjälp av sitt Sanna Vara, skriva den STORSLAGNA UPPENBARELSEBOKEN, vilken ännu i dag betraktas som en mycket djup avhandling beträffande Vilddjurets gåtor och beträffande slutet för denna mänsklighet. Men trots detta, var han nu, i sin föregående existens, fallen och Mästare Samael försökte få honom att resa sig på nytt genom att instruera honom, vägleda honom, etc., etc., etc. I den fysiska världen hade denne Bodhisattva namnet ENRIQUE BENARD. När V.M. Samael tog emot instruktioner om att lämna Colombia – eftersom han blivit förvarnad om att någon hade blivit utsänd för att döda honom- ville han lämna ledningen av den Colombianska Gnostiska Rörelsen i händerna på denne herre, och stor blev V.M. Samaels förvåning när denna fallne Bodhissatva avvisade det och dessutom tillrättavisade V.M. Samael genom att bland annat säga till honom: «Jag borde vara Avataren och inte du!!», vilket ledde till att Mästare Samael avlägsnade honom från Gnosis öde i det Sydamerikanska landet. Det var på så sätt som AVUNDSJUKAN på nytt krävde denna kamrats själ som på grund av brist på INRE ARBETE, kom att avisa sin egen Mästare vilket ledde honom till HÖGFÖRRÄDERI. SÅ AGERAR avundsjukan, uppskattade läsare…

Ett annat historiskt fall presenterades i tiden för Jesus och Apostlarna av den man som övergick till att kallas SIMON MAGIKERN, en individ som, förvisso, hade metafysiska krafter men HAN VILL ENDAST FÖLJA SIG SJÄLV. Detta ledde honom till att avvisa V.M. Aberamentho och att inte acceptera honom som Messias. Slutligen, av avundsjuka, avlägsnade han sig från Jesus Kristus och är nu på väg att involutionera. Många gotiska katedraler visar honom när han faller från höjderna och störtar ner i helvetet. Dessa bilder syftar på den händelse enligt vilken Aposteln Petrus fann honom på gatorna i Rom leviterande inför folkmassan. När Petrus varnade honom för att dessa saker som han gjorde var mörka, brydde sig inte Simon Trollkarlen alls om honom och fortsatte med sina saker, vilket ledde till att Aposteln Petrus reciterade FADER VÅR. Denna bön bröt då den falska förtrollning som Simon Trollkarlen höll på med och han föll ned på marken, där han dog några minuter senare…

Framstående läsare, de var många, de Bodhissatvas som avlägsnade sig från den Hemliga Vägen på grund av denna larv som vi kallar AVUNDSJUKA… Den som skriver dessa rader kände personligen en internationell gnostisk spridare som, till och med, kom att skriva några verk beträffande Gnosis när han ännu var V.M. Samael trogen. Han hette EFRAÍN VILLEGAS QUINTERO. Denne herre kom att åtnjuta en djup sympati från Mästare Samael. Men, på samma sätt fick AVUNDSJUKANS JAG honom att hamna långt ifrån honom. Det var därför som senare, när Mästare Samael behövde någon som donerade lite av sitt blod till honom, denne lärjunge nekade honom det, även om han hade samma typ. Några dagar innan hade V.M. Samael indikerat för honom att hans inre namn var DESOTO, och trots detta, lurad av AVUDNSJUKANS JAG, kom denne individ att utropa: «Jag ger inte ens mitt blod till Gud!!».

Slutligen, avled V.M. Samael och denne individ fortsatte under en tid och drog nytta av Gnosis för att ge seminarier, för vilka han till och med tog betalt. Hundra dollar i timmen. På detta vis reste han i flera Sydamerikanska länder tills dess att han, slutligen, kom att tillkännage att Samael inte var någon Avatar, att Arcanum A.Z.F. var en dumhet och att Egot aldrig skulle komma att dö för det var en mental illusion!

Med hänsyn till alla dessa saker, tålmodiga läsare, skulle det vara bra att fråga sig själv: älskar jag verkligen min inre Fader, min Gudomliga Moder, eller håller jag på med att göra allt vad jag gör för att tävla med mina kamrater som om det skulle handla om att se vem som når längst???

Observationen av oss själva visar sig vara mycket nödvändig för att inte bli offer till Jagets bedrägerier. Vi ska komma ihåg att JAGET blir alltmer subtilt, och om vi inte blir DJUPA I VÅRA ANALYSER OCH MEDITATIONER löper vi risken att gå mot samma öde i denna genomresa som har faror invändigt och utvändigt… VI FÅR INTE GLÖMMA DET!

Avundsjukan

Genom avundsjukan försenar vi

vårt återvändande till den Högste,

Då vi genom den avvisar

de mycket heliga värdena.

Den avundsjuke älskar inte,

han tycker bara om sig själv,

och förkunnar överallt

sina triumfer med stor cyniskhet.

Fadern är enbart ALLVETENHET

full av ett oerhört förnuft,

broderad med oskuldsfullhet,

impregnerad med ömhet

Aldrig jämför han sig,

vårt VARA med andras VARA

och han kommer alltid att stansa

sina förehavanden med kärlek.

Av detta skäl är han fullkomlig,

han är Herrarnas Herre!,

Han överlämnar sina lektioner

till de ödmjuka och rättfärdiga…

Kwen Khan Khu, Brasil.

15-02-2021, 02:00 a. m.

Tillåt mig lämna några fraser till er för reflektion, uppskattade läsare:

«Avundsjukan är naturlig hos människan och, inte desto mindre, är det på samma gång en last och en olycka. Vi bör betrakta den som en fiende till vår lycka och försöka kväva den på det sätt som man kväver en ond demon».

Schopenhauer

«Avundsjukan är tusen gånger värre än hungern eftersom hungern är andlig».

Unamuno

«Avundsjukan är meriten, den gnagande masken till meriten och äran».

Bacon

«Avundsjukan riktar sina skott mot de största tingen».

Ovidius

«Där avundsjukan råder kan inte dygden leva, och inte heller friheten där det finns brister».

Cervantes

sXkoh

KWEN KHAN KHU