Den Stora Skökans födslovåndor - V.M. Kwen Khan Khu

Den Stora Skökans födslovåndor

Den Stora Skökans födslovåndor 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Kära vänner:

Jag förmedlar, skyndsamt, föreliggande budskap till er som handlar om:

DEN STORA SKÖKANS FÖDLSOVÅNDOR

Upprepade gånger har jag sänt olika budskap till er som syftar på de så kallade YTTERSTA TIDERNA beträffande vilka M. Samael Aun Weor redan på sin tid hade varnat oss för.

Om vi i lugn och ro observerar nyheterna – inte de officiella, eftersom de officiella har order om att tiga-, kommer vi att se att hela planeten befinner sig i kris och även det mänskliga pseudo-samhälle som befolkar den.

Överallt, precis överallt, kommer vi att se att vår värld, helt visst, genomlever sitt slut, och att de sovande folkmassorna, när de ser vad som händer på många platser på Jorden, inte ens frågar sig: «Men vad är detta? vad är det som händer med vår värld? vad är det vi upplever och vad kommer vi att uppleva?», etc., etc., etc.

De forntida invånare i Mexikos dal, aztekerna eller nahuas, lämnade nedtecknat på den kända Solstenen eller Aztekernas Kalender den profetia enligt vilken vi, den Femte Solens Barn, invånarna av den nuvarande Ariska rasen, kommer att bli förintade genom tecknet Ollin. Detta tecken bör översättas som ELD OCH RÖRELSE…

Just precis i dessa utsatta tider observerar vi att Afrika håller på att delas i två hälfter, Arabiens öken håller på att ta emot översvämningar och på vissa platser har det börjat växa träd och gräsmarker; i Vietnam, Kina, Singapore, Mongoliet -det vill säga i Fjärran Östern- det upphör inte att finnas jordbävningar och översvämningar, tyfoner…; Ryssland plågas av mycket våldsamma orkaner och översvämningar; USA attackeras av mycket starka skalv och översvämningar, cykloner, orkaner och mycket farliga rörelser i Kalifornien, framför allt i närheten av den gigantiska vulkanen som kallas YELLOWSTONE – om denna vulkan beslutar sig för att få ett utbrott kommer det att skapas en tragedi som kommer att påverka halva USA och en del av Centralamerika-; Mexiko upphör inte att skälva och kommer snart att ödeläggas av en jordbävning som aldrig tidigare har skådats, detta profeterade Vattumannens Avatar om när han sa: «Detta kommer att inträffa efter det att en kraftig olycka har inträffat i tunnelbanan i Mexiko City.», denna olycka har just inträffat för en kort tid sedan och nu kan vi bara vänta på den STORA JORDBÄVNINGEN …

Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, hotas redan av vulkaner som har börjat ryka vilket föregår mycket allvarliga utbrott: Sydamerika håller på att varnas av naturen beträffande kraftiga jordbävningar och vulkaner – som den vulkan som just vaknat i Ecuador-; i Peru började just en annan vulkan att aktiveras, på samma sätt i Bolivia och så vidare…

Europa lider av översvämningar som aldrig tidigare skådats, i likhet med platser som Finland, Nya Zeeland, Australien och många andra delar av vår plågade värld.

Den som vill inse vad som håller på att hända, även om man inte betraktar det med sina egna ögon är helt enkelt en ROBOT SOM LIDER AV PSYKISKA RUBBNINGAR ORSAKADE AV EN KOLLEKTIV HYPNOS som det pseudo-mänskliga släktet befinner sig i.

Vid sidan av hela detta geologiska panorama måste vi summera den degradering som massor av humanoider håller på att undergå, en degradering som aldrig tidigare skådats. Denna degradering betraktas av folkmassorna som en underbar nåd hos en art som, enligt dem, vet hur man tar livet med ro och med en underlig glädje.

Till råga på allt, har några kyrkor auktoriserat äktenskap och ceremonier uteslutande för medlemmar inom HBT gruppen. Med denna akt har dessa kyrkor redan skrivit sin pakt med ANTIKRIST, på det sätt som det predikades i den Helige Johannes Apokalyps: «Alla kommer att falla på knä inför Vilddjuret och dyrka det»… Detta är idag ett fullbordat faktum.

Som om det inte räckte, upphör inte Öst och Väst att hota varandra med monstruösa atomvapen och andra krigiska uppfinningar lämpade för infernaliska mardrömmar, vilket ännu mer bekräftar profetian av V.M. Samael när han påstod: «Ett Tredje Världskrig kommer att bli oundvikligt och det kommer att ge upphov till miljontals avlidna till följd av detta!»…

Och som grädde på moset kommer Covid-pandemin, en sjukdom orsakad av ett virus skapat i ett laboratorium av machiavellismen i denna Kali-Yuga och vilken, olyckligtvis, läckte ut därifrån och spred sig snabbt i de fyra väderstrecken på vårt klot, och helt och hållet ändrade den livsstil vi tidigare haft. Det råder ingen tvekan om att de stora makterna fruktar det värsta. Detta är: ATT DERAS EKONOMIER RASAR SAMMAN, vilket måste översättas i arbetslöshet, klasskamp, svält, politisk förvirring och, slutligen KRIG, KRIG OCH ÄNNU MER KRIG.

Själva V.M. Aberamentho varnade sina anhängare: «När ni ser underliga tecken på himlen, och krig och rykten om krig överallt, ska ni veta att dagen är inne för den för den stora apostasi!», detta är vårt dagliga bröd i dessa stunder.

Och vad bör vi göra, vi som älskar Gnosis, som redan var förvarnade för dessa katastrofer sedan de dagar när vi hörde det från Vattumannens Avatar i de internationella kongresserna när han varnad oss för alla dessa olyckor?

SVAR: Vi behöver med obeveklig brådska, hänge oss åt de praktiker som den Femte Sanningen erbjuder oss! Vi behöver på ett brådskande sätt ägna oss åt bön, inåtvändhet, andakt! Nu finns det inte mer tid att förlora i interna strider mellan bröder och systrar! Den tiden är redan förbi! Och den man eller kvinna som inte vill hålla fast VID MYSTIKENS DÖD måste veta att man redan då är avskild från fåren och nu utgör en del av de små getternas flock! Och under dessa förutsättningar kommer man att bli tvungen att genomleva de olyckor som är anvisade av den Stora Lagens Arkonter för denna sjuka mänsklighet!

Som en avslutning på detta budskap tillåter jag mig att lägga till några ord från Stephan Höller, som på ett träffsäkert sätt kommenterar den vision som den samtida psykoanalysens paladin hade beträffande vår tids samhälle, Dr. Karl Gustav Jung; se här:

«För Gnostikerna, på samma sätt som för många psykologer, är syftet inte en förvandling av världen, utan förvandlingen av det mentala sinnet, med en naturlig konsekvens: en förändrad inställning till världen.

I teorin, tenderar även majoriteten av religionerna att hävda en liknande inställning besläktad med internismen, inte desto mindre, som ett resultat av hans observationer av samhällets principer, förnekar de slutligen i praktiken detta. I allmänhet börjar religionerna som radikala befrielserörelser med en viss andlig inriktning, och oundvikligen slutar det med att de blir en pelare till samhällena själva vilka är fångvaktare till vår själ.

Det extroverta mänskliga Egot bör, först och främst, bli medvetet om sin egen alienation i förhållande till det högre VARAT (det vill säga: det Sanna VARAT), för att kunna återgå till ett tillstånd av intim förening med vår intimitet. Tills dess att vi inte blir verkligt medvetna om att vårt extroverta tillstånd är inadekvat och otillräckligt i förhållande till våra djupaste andliga behov, kommer vi inte att uppnå den mest minimala nivå av individualisering; och det är just precis genom denna som en mer vidsträckt och mogen själslig struktur kan växa fram».

─Utdrag från verket: Jung, gnostikern─.

Stephan Höller

Jag lägger, som vanligt, till några fraser som jag anser att det är viktigt att reflektera över:

«Straffet går in i människans hjärta från det ögonblick som hon begår brottet».

Hesiodus

«Den skyldiges första straff är att hon aldrig någonsin kommer att bli frikänd av sitt medvetandes domstol».

Juvenal

«Den som spottar mot himlen, på hans rygg faller det ner».

Juan de Torres

«Arbeta för att förhindra förbrytelser för att inte behöva bestraffningar».

Konfucius

«Endast en dygdfull människa kan erkänna det oundvikliga och förbli orubblig».

Chuang-Tse

HOMO, NOSCE TE IPSUM.

─‘Människa känn dig själv’─.

KWEN KHAN KHU