Abraxas mysterium - V.M. Kwen Khan Khu

Abraxas mysterium

Abraxas mysterium 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Kära läsare:

ABRAXAS MYSTERIUM

Det gläder mig att förmedla till er detta dokument som publicerades i tidskriften ABRAXAS av V.M. Samael Aun Weor år 1976. Jag hoppas att det kommer att glädja er. Här har vi det:

«1. ABRAXAS: Esoteriskt namn givet av Basilidianerna till Logos eller Universums Demiurg arkitekt.

2. Observera noggrant och vi själva kommer då, omedelbart, att verifiera att de bokstäver som detta namn har, reducerat till tal i enlighet med den grekiska motsvarigheten, ger 365, det vill säga, totaliteten av de dagar som vår värld behöver för att göra sin omloppsbana runt Solen.

3. ABRAXAS

A. 1

B. 2

R. 100

A. 1

X. 60

A. 1

S. 200

________

365

4. Detta magiska ord figurerar på de gnostiska talismanerna. Så kallades även en viss magisk symbolisk, värdefull, ädelsten använd som amulett.

5. De två ormarna på denna heliga symbol som tillhörde den heliga gnostiska gruppen “ABRAXAS” allegoriserar SVAVLET -elden- och KVICKSILVRET – den Heliga Spermans Metalliska Själ─.

6. I.A.O. är det fundamentala mantrat för Bemästrandet av Elden. Svavlet bör befrukta Kvicksilvret för att forma Alkemins ORFISKA ÄGG.

7. Det står skrivet med bokstäver av eld i Visdomens Bok, att från det Alkemiska Ägget kommer den Hermetiska Konstens GYLLENE BARN, de VISES STEN, den INRE KRISTUS.

8. Det Gyllene Barnet bör växa och utvecklas i vårt eget Individuella Inre, här och nu.

9. Uppenbarligen är den Inre Herren vår INDIVIDUELLA FRÄLSARE, den Hemlige Kristus i vårt psyke

10. Den Inre Individuella Jesus Kristus, inom vår Individualitet, bör leva sitt KOSMISKA DRAMA så som det står skrivet i det Kristna Evangeliet.

11. Den Gnostiska Alkemisten passerar genom TRE RENINGAR -GENOM JÄRN OCH GENOM ELD-, innan ABRAXAS TUPP – symbol för det Spermatiska Kvicksilvret- gal för tredje gången, och tillkännager Herrens uppståndelse inom oss.

Nu kommer våra läsare att förstå varför Abraxas symbol lyser på omslaget av vår tidskrift.

“KONUNGEN HAR DÖTT! LEVE KONUNGEN!”».

Samael Aun Weor

Tillåt mig un förmedla några lämpliga fraser till er:

«Äran går på en så smal stig att endast en människa kan gå framåt».

Cervantes

«Av historians alla smärtor, finns det ingen större smärta än den som tillhör äran».

Campoamor

«Vägen till äran är att arbeta för att vara så som man vill bli dömd».

Sokrates

«Varje tal är en nolla framför oändligheten».

Victor Hugo

«Förkasta Gud och det kommer att bli natt i den mänskliga själen».

Lamartine

SIC LVCEAT LVX VESTRA.

─‘Må ert ljus lysa så här’─.

KWEN KHAN KHU