Bebådelsen

Bebådelsen

Bebådelsen 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mycket kära läsare:

Jag sätter mig i kontakt med er för att förmedla detta magnifika bildverk av Mästaren Leonardo da Vinci, titulerad …

…BEBÅDELSEN

Detta världsberömda konstverk är en fullständigt esoterisk skatt på grund av det innehåll som det bevarar. På detta kan vi lägga märke till den sittande Jungfrun och framför Henne ett vitt marmorbord på vilket det vilar en glänsande slöja som faller över en öppen bok. Jungfrun rör vid boken med sin högra hand.

Boken, inom Alkemin, representerar den Hemliga Filosofins Kvicksilver, och Hon, Stella Maris, är representant för den Gudomliga Elden, när hon rör vid det befruktar hon det och det är då som havandeskapet av den Dyrkansvärde börjar och av varje Mästare av det Vita Brödraskapet.

Bokens tema är mycket representativt inom transmutationskonsten, och jag anser att det är mycket viktigt att här citera några ord av V.M. Fulcanelli, låt oss se:

«…slutligen, en andra ängel som visar den öppna boken, en hieroglyf för Verkets materia, preparerad och mottaglig för att manifestera den ande som den bevarar. De lärda har kallat dessa materia Liber, boken, eftersom dess genomskinliga och laminösa textur är formad av små överlappande blad såsom sidorna i en bok. […]

Denna bok, även om den inte är väldigt vanlig, även om alla enkelt kan förvärva den, kan den, emellertid, inte öppnas, förstås, utan en föregående uppenbarelse. Endast Gud, genom «herr Jakobs» förmedling [det Stora Verkets Skyddshelgon enligt Gnosis], beviljas, de som bedöms vara värdig detta, den oumbärliga strålen av ljus. Det är Uppenbarelseboken, med sidorna förslutna med sju sigill, den invigande bok som presenteras för oss av de individer som har till uppgift att blottlägga vetenskapens höga sanningar. […]

Utanför detta konstverk, visar boken, den öppna, sina blad av inristad bark. Då framträder, som ett under inför ögonen och en fröjd för själen, iklädd beundransvärda tecken vilka uppvisar förändring i deras konstitution… [Det vill säga att Kvicksilvret har ändrat sin konstitution tack vare den goda förmedlingen av Devi-Kundalinis Eld]. […]

Vid upprepade tillfällen, har vi haft tillfället att förklara meningen med den öppna boken, vilken kännetecknas att den radikal lösningen av den metalliska kroppen [det vill säga: Kvicksilvret, de ursprungliga vattnen], vilken, när den har övergivit sina orenheter och givit vika för svavlet, kallas den då öppen. Men här krävs det en iakttagelse. Genom namnet Liber och under bilden av boken, vilken antagits för att beteckna den materia som lösningen innehåller, har de lärda haft för avsikt att utpeka den stängda boken som en allmän symbol för alla obearbetade kroppar, mineraler eller metaller, på det sätt som Naturen förser oss med dessa eller den mänskliga framställningen överlämnar dessa till handeln».

─Utdrag ur verket De Filosofiska Hemvisterna,, av V.M. Fulcanelli─.

Denna bok som vi talar om vilar på en kateder och vi lägger även märke till en mycket helig slöja som täcker den öppna boken och på ett visst sätt även katedern. Allt detta är för att antyda att de sanningar som finns bevarade i denna bok är mycket höga och behöver beslöjas inför de profanas ögon.

Å andra sidan, säger vi att Jungfrun är klädd i absolut alkemisk klädsel genom de färger som den har. Först ser vi den intensivt blå färgen som i Alkemin ersätter den svarta färgen, genast därefter ser vi den gula färgen och slutligen framträder inför oss den röda färgen, symbol för Kvicksilvret förenat med de vises Svavel.

Vi ska komma ihåg att Hon, Jungfrun, är själva Stella Maris, Havsjungfrun bland filosoferna eller transmutationskonstens Mästare. Vi får inte heller glömma att det är Hon, Devi-Kundalini som tar emot Kristusbarnet i sitt sköte för att nära det med det Filosofiska Magnesiumet – Kvicksilvret i sig själv-.

Jungfrun bär en gloria över sitt huvud, inte bara för att hon är obefläckad eller helig, utan för att hon mycket riktigt är Jungfru före nedkomsten, under havandeskapet och efter nedkomsten, eftersom hennes verk är förbundet med höjderna och därför är hon alltid obefläckad, det vill säga, utan fläckar eller synd…

Några historiska fakta:

«Man vet att [denna målning] är en av de första beställningarna från Leonardo, ett ungdomsverk av konstnären under det att han befann sig i sin mästares Andrea del Verroccios ateljé. […]

[Tavlan] representerar temat av Bebådelsen om Kristi ankomst till Maria tillkännagivet av ängeln Gabriel, enligt den kristna Bibeln, som finns samlat i Lukas Evangeliet, 1:26-38.

«I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nasaret i Galileen som var trolovad med en man som hette Josef och var av Davids släkt; och jungfruns namn var Maria. Ängeln kom in och sade till henne: Gläd dig, du benådade. Herren är med dig; välsignad är du bland alla kvinnor. Men hon blev förskräckt vid hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sade ängeln till henne: Frukta inte, Maria, för du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron; han skall vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike skall aldrig få något slut. Maria sade till ängeln: Hur skall detta kunna ske? Ingen man har rört mig. Ängeln svarade och sade: Den Helige Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig; därför skall också barnet kallas heligt och Guds Son. Och se, din släkting Elisabeth skall på sin ålderdom också få en son. Hon som man har sagt är ofruktsam, hon är i sjätte månaden. Ty för Gud är ingenting omöjligt. Då sade Maria: Se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ängeln lämnade henne».

Vi observerar att den ängel som slår med vingarna och håller en vit lilja ─lilium candidum─, symbol för renhet enligt teologerna. Genom Gnosis vet vi idag att denna blomstrande gren eller den vita liljan symboliserar själva ryggraden som har givit sina väntade frukter tack vara användandet av det Stora Arcanum. Ängeln Gabriel bär klädnader som är representativa för de två typerna av svavel som varje alkemist måste förvärva.: den första är det begynnande Svavlet som börjar ge sina frukter, kallat det Gröna Lejonet, och senare Svavlet som är totalt integrerat med Kvicksilvret, kallat det Röda Lejonet.

Lägg även märke till att att Ängeln Gabriel framträder under det att han hälsar Jungfrun Ram-IO eller Maria genom att lyfta tummen, pekfingret och långfingret, vilket på detta sätt symboliserar att krafterna från Fadern, från Sonen och från den Helige Ande är med Henne.

Vi ska också observera att Jungfrun, på denna aktningsvärda duk eller målning, med sin högra hand rör vid en öppen bok. Den öppna boken representerar Kvicksilvret som exalterats genom föreningen med det gudomliga Svavlet, Stella Maris eld. Uppmärksamma, likaledes, att Jungfrun på detta verk befinner sig i början av sitt havandeskap och en del av hennes buk är klädd i ett gyllen färgat tyg på grund av det som håller på att utvecklas i hennes kropp.

Tavlans komposition använder ett krävande perspektiv som kallas flyktpunkt, vilket leder blicken till ett avlägset klippigt berg. Det är uppenbart att detta berg representerar den Höga Invigningen, sökandet efter den inre Kristus, medan hamnstaden med dess skepp refererar till det värdsliga eller horisontella livet.

Jag förmedlar till er, för allas bästa, några detaljer på denna mycket heliga bildrepresentation så att ni, ännu en gång, lägger märke till att Leonardo da Vinci var mycket relaterad till Ars Magna. Han var en verklig Vördnadsvärd Mästare av det Stora Vita Brödraskapet.

Jag skänker er nu några värdefulla fraser att reflektera över:

«Det enda som vi män kan ge är vår kraft, men kvinnorna ger sig själva. De ger liv till andra med sitt eget liv och med sitt eget liv ger de livsuppehälle åt andra. Dessa gåvor är de enda sanna gåvorna ».
Rabindranath Tagore

«För att skriva om kvinnor måste man doppa pennan i regnbågen och som torkpulver använda vingarna från en fjäril ».
Diderot

«Varje kvinna är en blomma med själ ».
Campoamor

«Kvinnan är mer misshandlad av civilisationen än av naturen ».
Rousseau

«Den visa kvinnan bygger sitt hus, men den dumma kvinnan river ner det med sina händer ».
Bibliskt ordspråk

MATER SEMPER EST.
─‘Modern har alltid rätt’─.
KWEN KHAN KHU