La anunciación

Buna Vestire

Buna Vestire 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mult iubiți cititori/cititoare,

Iau legătura cu voi pentru a vă trimite această magnifică operă picturală a Maestrului Leonardo da Vinci, intitulată

…BUNA VESTIRE

Această operă de artă de renume mondial este o adevărată bijuterie ezoterică datorită conținutului pe care îl are. În ea o vedem pe Fecioară așezată și înaintea Ei o masă de marmură albă pe care stă un strălucitor văl care cade peste o carte deschisă. Fecioara atinge cartea cu mâna sa dreaptă.

Cartea, în Alchimie, dragi cititori, reprezintă Mercurul Filosofiei Secrete, iar Ea, Stella Maris, reprezentanta Focului Divin, atingând-o o fecundează și acolo începe gestația Adorabilului și a oricărui Maestru al Fraternității Albe.

Tema cărții este foarte reprezentativă în arta transmutării și consider foarte important să adaug aici câteva cuvinte ale V.M. Fulcanelli, să vedem:

„…în cele din urmă, un al doilea înger care arată cartea deschisă, hieroglifă a materiei Operei, pregătită și capabilă să manifeste spiritul pe care-l conține. Înțelepții au numit materia sa Liber, cartea, deoarece textura ei cristalină și laminată este formată din foițe suprapuse la fel ca paginile unei cărți. […]

Această carte, chiar dacă este foarte obișnuită, chiar dacă toată lumea o poate obține cu ușurință, nu poate, totuși, să fie deschisă, adică, înțeleasă, fără o dezvăluire prealabilă. Doar Dumnezeu, prin mijlocirea «domnului Iacob» [Patronul Marii Opere conform Gnozei], concede, celor pe care-i consideră demni de aceasta, raza de lumină indispensabilă. Este cartea Apocalipsei, cu pagini pecetluite cu șapte peceți, cartea inițiatică ce ne prezintă personajele însărcinate să expună elevatele adevăruri ale științei. […]

La finalul acestui artificiu, cartea, deschisă, își arată paginile de scoarță gravate. Apare atunci, spre minunarea ochilor și bucuria sufletului, acoperit de semnele admirabile care arată schimbarea constituției lui… [Să se înțeleagă aici că Mercurul și-a schimbat constituția datorită bunelor oficii ale focului lui Devi-Kundalini]. […]

În repetate ocazii, am avut oportunitatea de a explica sensul cărții deschise, caracterizată de soluția radicală a corpului metalic [să se citească: Mercurul, apele geneziace], care, după ce și-a abandonat impuritățile și și-a cedat sulful, se numește atunci deschis. Însă aici se impune o observație. Cu numele de Liber și sub imaginea cărții, adoptate pentru a califica materia deținătoare a dizolvantului, înțelepții au pretins să desemneze cartea închisă, simbol general al tuturor corpurilor brute, minerale sau metale, așa cum Natura ni le oferă sau industria umană le livrează pentru comerț”.

─Extrase din opera LĂCAȘURILE FILOSOFALE, a V.M. Fulcanelli─

Această carte despre care vorbim stă așezată pe un pupitru și, de asemenea, observăm un văl foarte sacru care acoperă cartea deschisă și într-un oarecare mod și pupitrul. Toate acestea sunt pentru a da de înțeles că adevărurile conținute în acea carte sunt foarte elevate și este nevoie să fie acoperite în fața ochilor profanilor.

Pe de altă parte, să spunem că Fecioara este înveșmântată cu veșminte absolut alchimice datorită culorilor pe care le posedă. În primul rând vedem albastrul intens care în Alchimie înlocuiește culoarea neagră, apoi vedem culoarea galbenă și în cele din urmă apare în fața noastră culoarea roșie, simbol al Mercurului unit cu Sulful înțelepților.

Să ne amintim că Ea, Fecioara, este însăși Stella Maris, Fecioara Mării filosofilor sau Maeștrilor artei transmutării. De asemenea, nu putem uita că este Ea, Devi-Kundalini, cea care îl primește pe copilul Cristos în pântecul său pentru a-l alimenta cu Magneziul Filosofal –Mercurul în sine însuși.

Fecioara poartă pe cap o aureolă, nu doar pentru că este neprihănită sau sfântă, ci și pentru că în mod cert ea este fecioară înainte de naștere, în timpul sarcinii și după naștere, deoarece opera sa este legată de înălțimi și de aceea întotdeauna este neprihănită, adică, fără cusur, pată sau păcat…

Câteva date istorice:

„Se știe că [această pictură] este una dintre primele care i-au fost comandate lui Leonardo, o operă din tinerețea artistului în timp ce se afla în atelierul maestrului Andrea del Verrocchio. […]

[Tabloul] reprezintă tema Bunei Vestiri a venirii lui Cristos la Maria anunțată de îngerul Gabriel, conform Bibliei creștine, regăsindu-se în Evanghelia lui Luca, 1:26-38:

În luna a șasea, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat, numit Iosif, din casa lui David; numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis: Salve, ție, cea plină de har! Domnul este cu tine; binecuvântată ești tu între femei. Dar ea, când l-a văzut, s-a tulburat de cuvintele lui, și se întreba ce putea să însemne urarea aceasta. Atunci îngerul i-a zis: Nu te teme, Marie, căci ai primit grație înaintea lui Dumnezeu. Vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu și îi vei pune numele Isus. El va fi mare, și va fi chemat Fiul celui Preaînalt. Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său; va domni peste casa lui Iacob în veci și Împărăția lui nu va avea sfârșit. Atunci Maria l-a întrebat pe înger: Cum va fi lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat. Îngerul i-a răspuns și i-a spus: Spiritul Sfânt se va coborî peste tine și puterea celui Preaînalt te va umbri; pentru care și Sfânta Ființă care urmează să se nască se va numi Fiul lui Dumnezeu. Iată că Elisabeta, rudenia ta, căreia i se zicea stearpă, a zămislit un fiu la bătrânețe și este acum în a șasea lună, căci nu există nimic imposibil pentru Dumnezeu. Atunci Maria a spus: Iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Și îngerul a plecat de la ea”.

Să observăm că îngerul are aripile bătând și ține în mână un crin alb lilium candidum, simbol al purității conform teologilor. Prin intermediul Gnozei, azi știm că acea creangă înflorită sau crin alb simbolizează însăși coloana vertebrală care și-a dat roadele așteptate grație utilizării Marelui Arcanum. Îngerul Gabriel poartă veșminte reprezentative ale celor două tipuri de sulf pe care orice alchimist trebuie să-l obțină: primul Sulful incipient care începe să-și dea roadele, numit Leul Verde, și ulterior Sulful total integrat cu Mercurul, numit Leul Roșu.

De asemenea, să se observe că Îngerul Gabriel apare salutând-o pe Fecioara Ram-IO sau Maria ridicând degetele mare, indice și mijlociu, simbolizând în acest mod faptul că forțele Tatălui, Fiului și Spiritului Sfânt o salută și sunt împreună cu Ea.

De asemenea, trebuie să observăm că Fecioara din această onorabilă pânză sau pictură atinge cu mâna sa dreaptă o carte deschisă. Cartea deschisă reprezintă Mercurul exaltat din cauza uniunii cu Sulful divin, focul Stellei Maris. Deopotrivă, să se aibă în vedere că Fecioara se află în această lucrare la începutul sarcinii și o parte din pântecul ei este acoperit cu o pânză de culoare aurie din cauza a ceea ce zămislește în pântecul ei.

Compoziția tabloului folosește o perspectivă riguroasă numită punct de fugă, care conduce privirea spre un munte stâncos din depărtare. Evident, acel munte reprezintă Înalta Inițiere, căutarea Cristosului intim, în timp ce cetatea portuară cu navele sale face referire la viața lumească sau viața orizontală.

Vă trimit, pentru binele tuturor, câteva detalii ale acestei sfinte reprezentări picturale pentru a ne da seama, încă o dată, că Leonardo da Vinci era foarte relaționat cu Ars Magna. Era un adevărat Venerabil Maestru al Marii Fraternități Albe.

Vă dăruiesc acum câteva fraze de valoare pentru a reflecta asupra lor:

„Singurul lucru pe care bărbații îl putem da este forța noastră, însă femeile se dau pe ele însele. Dau viață celorlalți cu propria lor viață și cu propria lor viață o susțin pe cea a altora. Aceste daruri sunt unicele daruri adevărate.”
Rabindranath Tagore

„Pentru a putea scrie despre femei trebuie să înmoi pana în curcubeu și să folosești ca sugativă pulbere de aripi de fluture.”
Diderot

„Orice femeie este o floare cu suflet.”
Campoamor

„Femeia este mai mult maltratată de civilizație decât de natură.”
Rousseau

„Femeia înțeleaptă își zidește casa, însă femeia nebună cu mâinile ei o dărâmă.”
Proverb biblic

MATER SEMPER EST.
„Mama este întotdeauna adevărată.”─
KWEN KHAN KHU