Detaljer på den Hemliga Vägen

Några viktiga detaljer att ta hänsyn till på den Hemliga Vägen

Några viktiga detaljer att ta hänsyn till på den Hemliga Vägen 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mycket kära vänner:

Med enorm glädje skriver jag till er för att nå fram till er och förklara följande för er:

NÅGRA VIKTIGA DETALJER ATT TA HÄNSYN TILL PÅ DEN HEMLIGA VÄGEN

Hela läran som kommer från vår älskade Guru, V.M. Samael Aun Weor är syntetiserad i de så kallade TRE FAKTORERNA AV MEDVETANDETS REVOLUTION, vars innebörd vi alla redan känner till.

Men, det faktum att vi befinner oss, till största delen, bestående av TRE PROCENT MEDVETANDE, tillåter det oss inte att analysera vissa detaljer som vi bör ta hänsyn till när det gäller att beträda den Hemliga Vägen. Låt oss ta ett exempel:

A. Tillverkandet av vår själsliga struktur.

Enligt vår Patriarks ord, saknar människan en verklig själ, det är endast en vålnad som håller vår Essens instängd. Det är nödvändigt, brådskande, att förse oss med ett verkligt inre liv. Detta innebär att vi tillverkar våra inre vehiklar, det vill säga: astralkropp, mentalkropp, och kausalkropp, för att ha en sann realitet i de inre världarna. För denna uppgift, kommer de som aldrig har tillverkat dessa vehiklar i en tidigare existens att behöva tjugo år; de som någon gång har tillverkat dem behöver endast förstärka dessa genom Alkemins vetenskap och rena dem från det Torra Kvicksilvret – det vill säga: de psykologiska aggregaten- och det Arsenikhaltiga Svavlet – den bestialiska vällustiga elden-. Hela denna uppgift, även om den förefaller oss vara mycket mödosam, måste göras, eftersom besittandet av den sanna själen inte är en lögnhistoria och inte heller något som inte har ett slut. Om vi av någon anledning befinner oss i vår sista existens men om vi höll på att arbeta i Arcanum A.Z.F. , då skulle Karmaherrarna vara barmhärtiga mot oss och de skulle komma att tillåta oss nya existenser för att inte involutionera.

B. Utvecklingen och öppnandet av chakrana.

Temat av chakrana är något som likaledes bekymrar våra manliga och kvinnliga kollegor. Chakrana är magnetiska skivor som vi äger i astralkroppen. Dessa skivor befinner sig avtrubbade på grund av OTUKTSBEDRIVANDE som vi under sekler och millennier har utövat i flera existenser. Allt detta har fyllt chakrana med kvicksilveroxid som, därför, inte tillåter dessa skivor att förnimma olika fenomen som visar sig i vår tredimensionella värld eller i högre dimensioner. Även om det är sant att Herr Charles Leadbeater i sin bok CHAKRANA talade beträffande den struktur som varje chakra har, förmedlade han, emellertid inte, sättet att aktivera dem. Även om V.M. Samael förmedlade vokaliseringens nycklar beträffande vissa mantras lyckas dessa vokaliseringar endast delvis stimulera dessa magnetiska skivor, men öppnar dem inte totalt. Av den anledningen insisterar vår Avatar V.M. Samael Aun Weor, på att säga till oss att enbart genom den mystiska döden börjar dessa chakran att fungera, och när vårt arbete av psykologisk död har varit djupt, då uppslukar Stella Maris vår ockulta anatomi och vi förvandlas till ormar eller nagas. När vi har nått hit, har de Invigda alla dessa magnetiska skivor öppna och det är då som vi kan se personernas aura, granska dem i det inre, se det förflutna, se framtiden, etc., etc. etc. Allt detta innebär, som ni ser, mycket TÅLAMOD. Av den anledningen, betonade den Store Kabiren från Galiléen: «Med tålamod kommer ni att besitta era själar…».

C. Väckandet av vår Heliga Eld.

Om vi på nytt tar hjälp av de heliga lärorna av vår älskade Mästare Samael, möts vi av det trängande behovet av att väcka vår Heliga Eld, förbunden med vår Gudomliga Moder Kundalini. För detta -insisterar Avataren på- behöver vi ändra vårt sätt att tänka och att känna gentemot det motsatta könet. Så länge som vi är instängda i vår partikulära vällust och är slavar till den bestialiska elden, kommer väckandet av vår Heliga Eld att vara mer än omöjlig. Den som inte är kapabel att känna sann kärlek under det metafysiska samlaget kan ägna hela livet åt att transmutera sina sexuella energier men utan att väcka den Heliga Elden. Detta uppvaknande kommer att möjliggöra uppstigandet av våra motsvarande välsignade tungor av eld. Och som en konsekvens av detta kommer varje inre vehikel att döpas genom Stella Maris nåd.

D. Perfektionen i det psykologiska och alkemiska arbetet.

Många manliga och kvinnliga kollegor som lyckades väcka sina Hemliga Eldar, inklusive börjat genomgå Invigningens prövning, glömde bort att fullända sitt arbetet och, som en konsekvens av det, blev de fascinerade av vissa invigningar som de förvärvat under livets gång. Detta gav upphov till att det dök upp flera HANASMUSSEN, vilka endera förrådde vår välsignade Guru eller utnämnde sig själva till Profeter, Avatarer och en oändlig rad dumheter, vilka fick dem att avvika från den Hermetiska Stigen och de slutade till sist förvandlade till den Gudomliga Moderns aborter, med påföljande involution som de välförtjänt ernått genom traktandet efter krafter och andlig status. Därför varnar jag er: det räcker inte att göra oss till Mästare av Maha-Mahanvantaran, nej. Vad som verkligen är viktigt är att kämpa för att fullända vårt inre arbete för att uppnå djupa nivåer av psykologisk död, även om detta framkallar oerhörda och förskräckliga moraliska smärtor i oss… Detta är den råa verkligheten.

E. Insikten om att Gnosis är för ett fåtal.

Under Millennier visste de forntida Mysterieskolorna mycket väl att Invigningens Väg inte var för alla. Av den anledningen förmedlade dessa skolor inte det heliga Arcanum A.Z.F. till alla, även om de tillhörde dessa. Man krävde då att man skulle ha uppnått trettio procent av MEDVETANDET för att ha rättighet att ta emot den hemliga nyckeln. Med detta undvek man, just precis, att det slutar med att denna person förvandlas till en HANASMUSSEN och skadar sig själv och andra. Eftersom vi befinner oss i slutet av den Femte Rasen, kallad den Ariska, ville V.M. Samael försöka att skapa en skörd av solära män och kvinnor och därför förmedlade han den mäktiga nyckeln offentligt, och försökte på så vis rädda åtminstone hatten på den som drunknar… Vi bör aldrig tvinga någon, inte heller skapa rädsla eller till andlig utpressning för att följa den steniga stigen. Detta måste beslutas av själva Monaden som leder personerna i deras själsliga innandömen, inte av oss. Det är uppenbart att vi har en moralisk plikt att meddela andra själar om att våra läror existerar för att uppfylla utövandet av den Tredje Faktorn av Medvetandets Revolution…, detta bör bli mycket tydligt.

F. En inre uppgivenhet.

Alla vi som försöker göra uppror mot entropins krafter som kommer över oss i varje stund, bör kämpa för att motverka dessa krafter med hjälp av våra esoteriska praktiker som tillåter oss att få moralisk hjälp. Den väg som vi har valt är knagglig, stenig, besvärlig och oerhört grym; men, det handlar om räddandet av vår själ. Därför sa V.M. Samael: «Det finns två sätt att leva Apokalypsen: endera lever vi den invändigt, inom oss, på ett frivilligt sätt, eller låter vi oss dras med av entropin, vilket slutligen kommer att leda oss till att bli offer för världsapokalypsen och den Andra Döden som de Heliga Skrifterna talar om…». Där finns de Zodiakala Övningarna, Runorna, vokaliseringen, Runan Not, den Heliga Asana, åkallelser av de Solära Intelligenserna, etc., etc., etc. Man måste vädja till allt detta för att fylla oss själva med krafter mitt i allt inre och yttre mörker.

G. Behovet av meditation.

Vi behöver inre frid för att uthärda lavinen av negativa intryck som den nuvarande Kali-Yuga framkallar hos oss konstant. Om vi inte försöker lugna vårt psyke genom meditation, är det uppenbart att ett psyke som är upprört inte kan ägna sig åt en noggrann studie av våra obalanser och, därför, kommer det aldrig tillåta oss att nå fram till INSIKTER vilka är betydelsefulla för oss när vi vill disintegrera JAGET. Därför har man sagt oss: meditationen är de vises dagliga bröd. Utforskandet av oss själva och självanalysen visar sig vara omöjliga att begripa utan meditationens hjälp.

H. Att kunna lida och resignationen.

När det gäller att uthärda vägens hårdhet är det viktigt att lära sig att vara resignerade. Resignationen är oumbärlig för att acceptera Faderns och den Stora Lagens vilja. De som alltid protesterar över taggarna på vägen, dessa skulle inte kunna avancera i sig själva, för vi får inte glömma att vi har hela bibliotek med karma som ackumulerats under många existenser och detta kommer inte att suddas ut på ett ögonblick. Det finns perioder när resignationen är det enda vapnet för att försvara oss mot uppgivenheten. Den som inte kan lida genom resignation kommer inte att komma långt på sin vandring. Dessa perioder när vi känner oss övergivna av de gudomliga makterna är en del av själva Invigningens Stig, eftersom man genom detta provar vår självbehärskning. En Mästare utan självbehärskning är ett pappersslott.

Jag tillägger, slutligen, några fraser som vi, lämpligen, bör reflektera över:

«Förvandla er genom förnyelsen av ert sinne ».
Den Helige Paulus

«Talangen är som hälsan, när man åtnjuter den är när man minst känner den ».
Helvecio

«Talangen är en gåva som Gud ger oss i hemlighet och som vi avslöjar utan att veta om det ».
Montesquieu

«Talangen formas i stilllheten, karaktären i världens ström ».
Goethe

«En grundläggande talang är den som vägleder andra».
Pascal

DEI GRATIA.
─‘För Guds nåd’─.
KWEN KHAN KHU