El carruaje de la envidia

Carul de triumf al invidiei

Carul de triumf al invidiei 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mult iubiți prieteni/prietene,

Vă scriu pentru a vă trimite o gravură care are ca titlu…

…Carul de triumf al invidiei

Înainte de toate permiteți-mi să vă informez că această operă a fost realizată de Marten van Heemskerch între anii 1498 și 1574. Este o gravură referitoare la păcatul capital al INVIDIEI, care, în mod cert, este unul dintre flagelurile cele mai dăunătoare pe care le-am creat cu Egoul animalic.

Respectiva gravură este însoțită de o frază latină care spune astfel: «INVIDIA, BELLI mater, occupat rhedam INIQVITATEM: auriga equos LIVOR regit DETRACTIONEM hune, alterum CALVMNIAM, Infaustiorum infausta rerum nomina Pone INQVIETAS, atque PERTVRBATIO Sequuntur, accedente MALEVOLENTIA».

Această frază, tradusă, dezvăluie pentru noi următoarele: „INVIDIA, mama RĂZBOIULUI, pune stăpânire cu RĂUTATE pe carul de triumf. Vizitiul acelui car, controlează DEFĂIMAREA [calul numit Defăimare] și, de asemenea, celălalt [cal] CALOMNIA, acuzații nedrepte pentru a provoca TULBURAREA și NELINIȘTEA, toate acestea însoțite de REAUA VOINȚĂ”.

Interpretare:

Agregatul INVIDIEI este arătat ca o vrăjitoare bătrână cu părul din șerpi, așezată pe un tron, devorând o inimă. Cu aceasta ni se arată că, în mod cert, invidia ne roade inima și ne face să simțim sentimente foarte rele față de semenii noștri. Șerpii pe care îi poartă ca păr semnalează relele influențe pe care ea le provoacă în psihismul nostru.

Personajul care apare numit BELLUM –„război”– se află la picioarele invidiei; LIUOR este vizitiul, semnificând RANCHIUNA, care fără îndoială alegorizează EGOUL nostru ANIMALIC. MALEVOLENTIA –„reaua voință”– este aici personajul care are ca niște coarne și în mâna sa un fel de bici sau crengi pentru a biciui caii, căci invidiei îi place să se miște mereu cu repeziciune în ascunzișurile noastre mentale.

DETRACTIO –„defăimarea”– este unul dintre cai și CALUMNIA –„calomnia”– este celălalt cal. Ambele caracteristici ale invidiei sunt consecințele care derivă din acțiunile sale. Invidiei îi place să creeze detractori și PERTURBATIO –adică, „tulburare”–, ceea ce este indicat de o femeie care suflă cu o foale spre picioarele calului. Astfel, în acest mod, invidia accelerează tulburările psihologice în continentul nostru animic.

INQUIETAS –„neliniștea”– este reprezentată de altă femeie care are în mâna sa un bețișor cu două greutăți agățate la capetele sale. Aceasta ne semnalează că invidia cauzează multe preocupări rele și incertitudini care ne duc la anxietate.

În partea din spate se poate observa, ca o decorație a carului, un ornament straniu care arată un chip cadaveric. Din respectivul ornament iese un șarpe. Toate acestea ni s-au arătat pentru a deveni Conștienți de faptul că resorturile invidiei sunt multe și foarte tenebroase toate.

Atrag mult atenția roțile carului, care nu sunt foarte netede ci se observă cu dinți și fiecare dinte este decorat cu un chip demoniac sau de animale. Toate acestea arată complexitatea care învăluie pluralitatea Bestiei noastre interioare.

Această gravură ne demonstrează ceea ce am subliniat mereu: Eul întotdeauna este însoțit de multe alte elemente.

Este bine să observăm că pectoralul unuia dintre cai –cel care apare menționat ca și Calumnia– are gravate două chipuri malefice cu limba scoasă, ceea ce ne indică dezordinea și urâțenia acestui defect.

Pe de altă parte, scutul pe care se sprijină personajul BELLUM are, de asemenea, un chip malign pe care trebuie să-l interpretăm ca fiind relele intenții ale acestui agregat. Din acest motiv fraza latină care însoțește această gravură începe spunând „Invidia, mama războaielor…”. Fără îndoială, toate războaiele din lume se nasc de multe ori din invidie, să nu uităm aceasta.

De asemenea, chipul pe care îl observăm pe scutul pe care se sprijină personajul numit BELLUM se aseamănă cu chipul femeii îmbătrânite și oribile care o reprezintă pe însăși invidia.

Există doi șerpi în partea din spate a carului care amintesc puțin de Caduceul lui Mercur, dar aproape de ei este un al treilea șarpe. În acest caz ni se semnalează că invidia operează cu REAUA VOINȚĂ, MALIGNUL MOD DE A GÂNDI și NEDORITUL MOD DE A SIMȚI.

Vă adaug acum câteva fraze pentru reflecție:

„Invidia îi dăunează invidiosului însuși.”
Voltaire

„Invidia își țintește loviturile spre lucrurile cele mai mari.”
Ovidiu

„Invidia este de o mie de ori mai teribilă decât foamea, deoarece este foame spirituală.”
Unamuno

„Invidia este viermele care roade meritul și gloria.”
Bacon

„Invidia este doar viciul omului, la care nu iau parte animalele brute.”
Plutarh

VERUM GAUDIUM RES SEVERA EST.
─„Adevărata bucurie este un lucru serios.”─
KWEN KHAN KHU