Avatarens svar på mycket viktiga frågor - V.M. Kwen Khan Khu

Avatarens svar på mycket viktiga frågor

Avatarens svar på mycket viktiga frågor 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mycket kära läsare:

Det är ett enormt nöje och en stor glädje att förmedla detta budskap till er alla:

SVAREN FRÅN VATTUMANNENS AVATAR PÅ MYCKET VIKTIGA FRÅGOR

Observera:

L.. Ja, Mästare, i fallet av de fallna Bodhisattvorna, hur skulle man kalla deras existens, skulle det vara ett återvändande eller skulle det vara en reinkarnation?

M. Nåväl, när det gäller fallet med det fallna Bodhisattvorna, bör jag svara att hos dem finns det reinkarnation, därför att de redan besitter det «Gyllene Embryot », beträffande vilket jag talade i mitt verk titulerat Den Gyllene Blommans Mysterium. Inte desto mindre finns det något av återvändande hos dem också; detta återvändande hos dem beror, helt enkelt, på att de äger Jagen – de äger dem för att de är fallna -. Det kan hända att de hade eliminerat dem på ett radikalt sätt i det förflutna, men när de faller, återuppstår Jagen.

Dessa änglar som arbetade i den tidigare Maha-Manvantaran av Padma eller Gyllene Lotusen, föll i Lemurien. När de föll – eftersom det började med en rent djurisk och brutal alstring – återuppstod deras Jag. Det är klart att när dessa Bodhisattvor kommer till världen, reinkarnerar de av det faktum att de besitter det «Gyllene Embryot», men eftersom de har Jag, finns det också återvändande i dem, återvändandet av Jagen. I dem finns det en blandning av reinkarnation och återvändande, har ni förstått?

Volym II, föredr. «Den Hemliga Revolutionerande vägen», sid. 347.

Det är nödvändigt att Bodhicita, det vill säga, det Gyllene Embryot, Medvetandet vaknar, och hamnar i den Upplysande Tomheten.

Pistis Sophia, Trettonde ångerfullheten.

L. Mästare, skulle ni vilja vara vänlig och förklara för mig den relation som finns mellan ert budskap och Mästare Krishnamurtis?

M. Med största nöje, min kära broder, ska jag svara på er fråga. I själva verket är Krishnamurti föregångaren till Avataren av Vattumannens Nya Tidsålder. Varje Avatar har en föregångare. Jesus hade sin föregångare och denne var Johannes Döparen. Att mitt Sanna inre Vara har haft en föregångare kallad Krishnamurti, det ligger inom det normala, har ni förstått?

L. Mästare, skulle ni vilja vara vänlig och förklara för mig vad ordet «rosenkors» betyder?

M. Åh! Ni frågar mig om ett ord som också är mycket krävande, min käre broder. I världen finns det många skolor som säger sig vara rosenkorsare och av rosenkorsare har det inget förutom namnet. Det finns också många individer som kallar sig själva rosenkorsmästare eller rosenkorsbröder, rosenkorsinvigda, etc.

Framför allt ska ni förstå vad som är «ros» och vad som är «kors», min broder. Om ni noggrant undersöker korset kommer ni att se att det består av två bjälkar: den vertikala är den maskulina, eller hur? Den horisontala är feminin. I korsningen mellan båda ligger nyckeln till all makt.

Rosen är, emellertid, Anden, Logos för att vara mer tydlig. Vet ni vad det betyder att öppna rosen på korsen, att rosen blomstrar på korset, det vill säga, i sexualiteten, i centrum av de två vertikala och horisontella bjälkarna? På vilket sätt kommer rosen att blomstra i sexualiteten?

Korset är sexualiteten, lyssna noga; och för att rosen ska blomma i sexualiteten, vad behöver man? Rosen är Logos – jag upprepar- , och på vilket sätt ska den blomstra i sexualiteten? Endast genom sexualmagin, eller hur? Det är uppenbart.

Det är klart att med detta kommer många att bli chockade. , framför allt fanatiker från olika skolor av pseudorosenkors karaktär. Men i sanningens namn, måste jag säga att ett verklig rosenkors är endast Logos. Om vi talar i pluralis: rosenkorsare är de olika Logos. Endast den som har uppnått det logoiska stadiet förvandlas till en rosenkorsare.

Rosenkorsare, en Buddha; rosenkorsare, en Jesus från Nasaret, rosenkorsare, en Hermes Trismegistos, etc. Det är uppenbart att många eftersträvar att vara rosenkorsare, men för att vara rosenkorsare behöver man vara gnostiker. Det är inte möjligt att förvandlas till rosenkorsare om vi inte först har varit gnostiker.

Vi gnostiker arbetar med «g». Jag upprepar, vi gnostiker arbetar med «g»; med «g» i generering, med sexualitetens underbara «g». För att kunna vara rosenkorsare, för att lyckas bli rosenkorsare bör vi först ha varit gnostiker. Vi behöver först ha arbetat i Vulcanos Glödande Smedja. Endast på så vis blomstrar rosen på korset. Har ni förstått?

Volym II, föredr. «Den Hemliga revolutionerande Vägen», sid. 346-347.

Tillåt mig lämna er några lämpliga fraser att reflektera över:

«Förmögenhetens bägare är Sanningen ».

Sokrates

«Människan lever inte av bröd, utan av Sanning ».

Euripides

«För den vise är ingen sanning bitter ».

Maurice Maeterlinck

«Sanningen fördärvas antingen genom lögnen eller genom tystnaden ».

Ciceron

«Sanningen är överallt ».

Quevedo

VERITAS VINCIT.
─‘Sanningen segrar alltid ─.
KWEN KHAN KHU