Damen med hermelinen - Leonardo da Vinci

Damen med hermelinen

Damen med hermelinen 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mycket uppskattade vänner:

Jag vill, vid detta tillfälle, förmedla några ord till er beträffande de mysterier som omger de verk som målats av den store Mästaren och Invigde i de Högre Mysterierna Leonardo da Vinci. Jag syftar uppenbarligen på den som har kallats:

DAMEN MED HERMELINEN

Få personer vet att Leonardo var en legitim klärvoajant, vad vi idag, gnostiskt talat, skulle kunna kalla en Turiya, det vill säga en objektiv klärvoajant. Detta var anledningen till att Leonardo var kapabel att på en duk måla varken mer eller mindre än sin Gudomliga Moder, och hur han som bakgrund i sin oljemålning, mycket träffsäkert, beskrev den Fuktiga Vägen och den Torra Vägen av Ars Magna. Av den anledningen tillbringade denna målning sekel efter sekel utan att förstås av de så kallade «konstexperterna», eftersom de inte lyckades förstå varför Mona Lisa hade detta gåtfulla leende.

De kom att etablera en oändlig mängd absurda teorier beträffande vem denna dam var. Några sa att det var en älskarinna till Leonardo, andra att hon var en närstående till familjen Médici, andra att hon var en väninna till målaren, etc., etc., etc. Endast tack vara upplysningen från vår Guru och Avatar, V.M. Samael Aun Weor, vet vi idag att den berömda Mona Lisa var hans egen inre Gudomliga Moder, eller den individuella Stella Maris i var och en av oss…

Leonardo da Vinci, förutom att han var konstnär, uppfinnare, klärvoajant och Invigd i det Vita Brödraskapets mysterier , var han i själva verket ett stor kännare av Kabbalas och Alkemins vetenskaper, och av denna anledning var han kapabel att använda dessa kunskaper när han skulle utföra sina verk, vilka har förblivit såsom konstskatter för evigheten. Men, uppskattade läsare, vid detta tillfälle vill jag tala till er om en annan av hans transcendentala målningar, och jag syftar med bestämdhet på det där andra konstverket titulerat Damen med hermelinen

Damen med hermelinen

Vi ska veta att hermelinen är ett litet djur som vanligtvis är vitt och det avskyr att bli smutsigt, det är något som ligger i dess natur, och det är den anledningen som fick de medeltida alkemisterna att associera den till de vises kvicksilver eller till kvicksilvervattnen.

Adepten Fulcanelli refererar till hermelinen med dessa ord, låt oss se:

«Vi finner här på nytt ett motiv som vi redan har påträffat på andra ställen, framför allt i Britannien. Det handlar om en hermelin, avbildad i det inre av en liten inhägnad som avgränsar den i en cirkulär botten, en personlig symbol för drottning Ana, maka till Carlos VIII och till Luis XII. Man ser den avbildad, tillsammans med en igelkott som är emblematisk för Luis XII, på kåpan till den stora skorstenen i palatset Lallemant, i Bourges. Dess epigraf innehåller samma betydelse och använder nästan samma ord som det berömda mottot för Hermelinorden: Malo mori quam foedari, ‘jag föredrar döden framför en fläck’. Denna riddarorden som först grundades 1381 av Juan V, hertig av Bretagne, var tvungen att försvinna på 1400-talet. Den återupprättades därefter av kungen i Napolis, Fernando I, och år 1483, hade Hermelinorden förlorat all hermetisk karaktär och utgjorde inte längre en sammanslutning som inte stämde överens med patricierkavalleriet.

Den inskription som var ingraverad på fylakteriet till vår skylt lyder:

.MORI.POTIVS.QVAM.FEDARI.

‘Hellre döden än att bli befläckad’. Ett vackert och ädelt maxim som tillhörde Ana av Bretagne, ett maxim av renhet som tillämpades av det lilla rovdjuret vars vita päls, enligt vad man säger, utgör målet för den vaksamma omvårdnad från dess eleganta och rörliga ägare, hermelinen, bilden som tillsatsen av svavel eller metallisk eld bidrar till att göra ännu mer skinande».

─Utdrag från verket De filosofiska hemvisterna, av V.M. Fulcanelli─.

Det blir därmed klargjort att hermelinen kom att symbolisera det svavelaktiga Kvicksilvret, med andra ord, det ursprungliga vattnet som redan blivit befruktat av Stella Maris eld.

Vem är denna kvinna som Leonardo ville avbilda med denna hermelin?

Vissa pseudoesoteriker som har analyserat detta konstverk har lagt fram verkligt absurda teorier beträffande densamma. De har kommit att påstå att denna dam var en älskarinna till en viss individ, andra teorier säger att det handlade om en kvinna som led av sjukdomen syfilis och att hon överförde den till sina älskare, andra kastar ur sig åsikter som är helt galna; men allt förblir hypoteser, eftersom ingen i själva verket är säker på att de har känt denna ungmö.

När vi har nått fram hit, då är det bra att vi frågar oss själva: vem ville Leonardo da Vinci avbilda som en vacker dam som i sin famn har det djur som avskyr att bli smutsigt, och ännu mer när man vet att den hermetiska hermelinorden kom att existera?

Svar: Vi befinner oss, vänner, inför den illustrerade bilden av Buddhi, eller den Gudomliga Själen, tillhörande Leonardo da Vinci själv. Det är därför som hon framträder åtföljd av hermelinen för att uppmärksamma den kyskhet som denna kvinna åtnjöt.

Detta är den sanna hermetikens uppgift som erbjuder mänskligheten himmelrikets mysterier bakom slöjan av litteraturen, musiken, skulpturen eller konsten.

Vi ska komma ihåg att när en Mästare av det Vita Brödraskapet faller eller förlorar sin status som Mästare, förlorar han alla sina fem Ormar av Eld, men den sjätte och den sjunde ormen- som svarar mot Buddhi och det Innersta- faller inte. Detta beror, just precis, på att Buddhi ALDRIG DELTOG I SYNDEN, HON BLEV ALDRIG BEFLÄCKAD, och därifrån härrör denna hermetiska fras: MORI POTIVS QVAM FEDARI, ‘hellre döden än en fläck’… Det var anledningen till varför vi ser denna kvinna, dessutom, bärande en slags slöja som täcker en del av hennes panna.

Låt oss meditera över alla dessa mysterier, tålmodiga läsare, för om det visserligen är sant att Guds ära består i att dölja sina hemligheter, består människans i att upptäcka dem…

Jag lämnar er nu några fraser att reflektera över:

«Konsten är sanningen eftersom den skapar det som bör vara ».

Simon Bolívar

«Förmedlandet av tanken genom konsten, så som förmedlare av sanningen, är ett verk av passion och kärlek ». Ruben Dario

«All konst är imitation av naturen ».

Seneca

«Att blottlägga konsten och dölja konstnären, det är konstens mål ».

Oscar Wilde

« Konstens omvälvning är naturlig och sund, och den själ som känner den lider mer av att hålla kvar den än att ge utlopp för den ».

José Martí

SAPIENTI SAT.
─‘För den vise är det tillräckligt’─.
Kwen Khan Khu