Răspunsurile Avatarului Vărsătorului la întrebări foarte importante

Răspunsurile Avatarului Vărsătorului la întrebări foarte importante 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mult iubiți cititori,

Este o enormă plăcere și o mare bucurie să vă trimit tuturor, în acest mesaj:

RĂSPUNSURILE AVATARULUI VĂRSĂTORULUI LA ÎNTREBĂRI FOARTE IMPORTANTE

Observați:

D. Da, Maestre. Maestre, în cazul Bodhisattva-șilor căzuți, cum s-ar putea numi existența lor, ar fi o întoarcere sau ar fi o reîncarnare?

 M. Păi, în cazul Bodhisattva-șilor căzuți, trebuie să răspund că în ei există reîncarnare, căci deja posedă „Embrionul de Aur”, despre care vorbesc în opera mea intitulată Misterul Înfloririi de Aur. Totuși, există și ceva întoarcere în ei de asemenea; acea întoarcere din ei se datorează, pur și simplu, faptului că posedă Euri –le posedă deoarece sunt căzuți. Se poate ca în trecut să le fi eliminat radical, dar căzând, Eurile învie.

Acei îngeri care au lucrat în trecuta Maha-Manvantara lui Padma sau Lotusul de Aur, au căzut în Lemuria. Căzând –deoarece au intrat în generarea pur animalică și brutală– Eurile lor au înviat. Este clar că atunci când acești Bodhisattva-și vin în lume, se reîncarnează pentru faptul că posedă „Embrionul de Aur”, însă cum au Euri, există și întoarcere în ei, întoarcerea Eurilor. Există în ei un amestec de reîncarnare cu întoarcere, s-a înțeles?

Volumul II, conf. „Drumul Secret Revoluționar”, pag. 347.

Este necesar ca Bodhicitta, adică, Embrionul de Aur, Conștiința trezită, să cadă în Vidul Iluminator.

Pistis Sophia, A treisprezecea căință.

D. Maestre, aș vrea să aveți bunătatea de a-mi explica ce relație există între mesajul dumneavoastră și mesajul Maestrului Krishnamurti?

M. Cu cea mai mare plăcere, dragul meu frate, voi da răspuns la întrebarea ta. Realmente, Krishnamurti este precursorul Avatarului Noii Ere a Vărsătorului. Orice Avatara are un precursor. Isus a avut precursorul său și acesta a fost Ioan Botezătorul. Faptul că Ființa mea Reală intimă, Maestrul meu secret, sau Ființa mea Reală a avut un precursor numit Krishnamurti, acest fapt este ceva normal, s-a înțeles?

D. Maestre, aș vrea să aveți bunătatea de a-mi explica ce înseamnă cuvântul „rozacrucian”?

M. ¡Oh! Mă întrebați despre un cuvânt de asemenea foarte exigent, dragul meu frate. În lume există multe școli care își spun rozacruciene și care nu au decât numele de rozacrucian. De asemenea există mulți indivizi care pe ei înșiși se numesc Maeștri rozacrucieni sau Frați rozacrucieni, Inițiați rozacrucieni etc.

Înainte de toate, înțelegeți dumneavoastră ce anume este „roza” și ce anume este „crucea”, fratele meu. Dacă examinați cu atenție crucea veți vedea că e formată din două bețe: cel vertical este masculin, nu-i așa? Cel orizontal este feminin. În încrucișarea ambelor se găsește cheia întregii puteri.

Acum, roza este Spiritul, Logosul pentru a fi mai clar. Dumneavoastră știți ce semnifică să se deschidă roza pe cruce, să înflorească roza pe cruce, adică, în sex, în centrul bețelor vertical și orizontal? În ce mod va înflori roza în sex?

Crucea este sexul, ascultați bine; și pentru ca roza să înflorească în sex, ce este necesar? Roza este Logosul –repet–, și în ce mod va înflori în sex, pe cruce? Doar prin intermediul magiei sexuale, nu-i așa? Aceasta este evident.

Desigur, cu aceasta s-ar putea scandaliza mulți, mai ales fanaticii diferitelor școli de tip pseudo-rozacrucian. Dar în numele adevărului, trebuie să spun că adevărat rozacrucian este doar Logosul. Vorbind la plural: rozacrucieni sunt doar Logosurile.

Rozacrucian, un Buddha; rozacrucian, un Isus din Nazaret; rozacrucian, un Hermes Trismegistul etc. Este evident că mulți aspiră să fie rozacrucieni, dar pentru a fi rozacrucian este necesar să fii gnostic. Nu este posibil să ajungem să ne convertim în rozacrucieni dacă înainte nu am fost gnostici.

Gnosticii lucrăm cu „g-ul”. Repet, noi gnosticii lucrăm cu „g-ul”; cu „g-ul” generării, cu „g-ul” minunat al sexului. Pentru a putea fi rozacrucieni, pentru a ajunge să fim rozacrucieni trebuie ca înainte să fi fost gnostici. Trebuie ca înainte să fi lucrat în Forja Aprinsă a lui Vulcan. Doar așa va înflori roza pe cruce. S-a înțeles?

Volumul II, conf. „Drumul Secret Revoluționar”, pag. 346-347.

Permiteți-mi să vă las câteva fraze oportune pentru reflecție:

„Cupă a sorții este Adevărul.”
Socrate

„Omul nu trăiește cu pâine, ci cu Adevăr.”
Euripide

„Pentru înțelept niciun adevăr nu este amar.”
Maurice Maeterlinck

„Adevărul se corupe fie cu minciuna fie cu tăcerea.”
Cicero

„Adevărul este același peste tot.”
Quevedo

VERITAS VINCIT.
„Adevărul învinge mereu.”
KWEN KHAN KHU