Ångerfullheten - V.M. Kwen Khan Khu

Ångerfullheten

Ångerfullheten 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Ångerfullheten är en åtgärd från det inre KAOM som vill hjälpa oss att inte separera oss från Fadern.

Ångerfullheten är den bästa medicinen för vår själ.

När vi är ångerfulla installerar sig en MORALISK SMÄRTA permanent i vårt hjärta.

Ångerfullheten får oss att känna oss MOTBJUDANDE och OMÄNSKLIGA.

Ångerfullheten tar matlusten ifrån oss.

Ångerfullheten tillåter oss inte att vara mottagliga för glädjeämnen, resor, livets angelägenheter.

När vi är ångerfulla vill vi bara vara ensamma.

Denna ångerfullhet hindrar oss från att tala med andra, endast tystnaden ger oss frid.

Ångerfullheten får oss att känna oss ENSAMMA, ÖVERGIVNA, långt ifrån Fullkomligheternas Fader.

Den ångerfulle finner endast tröst i meditationen.

Ångerfullheten stänger in vår själ i ett mörkt moln.

Ångerfullhetens smärta går inte över från en dag till nästa, endast Stella Maris tar ifrån oss denna smärta, när tiden är inne, i rätt stund.

Ångerfullheten får oss att se oss själva PÅ DET SÄTT SOM VI ÄR, utan utsmyckning, utan poser, utan fantasier.

Ångerfullheten har grader och grader av manifestation.

Ångerfullheten, om den är stark och sann, får oss att se hur vi har avlägsnat oss från GUD FADER.

Den sanna ångerfullheten genererar ett minne som stannar kvar i djupet av vår själ för att undvika att vi faller för samma misstag.

Den verkligt ångerfulle försöker alltid meditera över vad man tänker säga innan man talar. På samma sätt, tänker han innan han agerar och väger i sitt hjärta de känslor som vill ta plats i detsamma.

Ångerfullheten GÖR OSS ÖDMJUKA inför Gud och Han söker då ett sätt att rädda oss inför den Stora Lagen.

Den sanna ångerfullheten FRAMKALLAR INTE PSYKOLOGISKA VISOR som vi sjunger här, där och överallt.

Den verkligt ångerfulle vet, i varje ögonblick, att man kan bli ett byte för sina demoner när som helst och är alltid i ett alert tillstånd för att inte på nytt bli ett offer för det ONDA.

Beelzebub kände DJUP ÅNGERFULLHET och för detta vann han uppskattning från änglarna som hjälpte honom att överge sitt demoniska tillstånd.

En prostituerad som ångrar sig är närmare himlarna än en ung kvinna som inte har något att ångra sig för.

De stora Tronänglarna, Keruberna, Seraferna…, har tidigare varit demoner, därefter har de ångrat sig och de har kämpat för att resa sig från jordens dy.

Ångerfullheten genererar VILJEKRAFT hos dem som har förstått allvaret i deras misstag.

En Vises Sten som inte bär ÅNGERFULLHETERNAS sigill är en Sten som kan gå sönder när som helst.

Detta är anledningen till kravet på de TRETTON ÅNGERFULLHETERNA hos Pistis Sophia för att tillåta henne att återvända till AEON TRETTON.

Ångerfullheterna är aldrig intellektuella, de är frukter av en FÖRSTÅELSE PÅ DJUPET.

Ångerfullheten får oss att se hur många gånger vi har varit FARISÉER OCH HYCKLARE gentemot vår Gudomliga Moder och gentemot Fadern.

När vi upplever ÅNGERFULLHET förstår vi på djupet att inför Fadern är vi enbart KOSMISKT STOFT…

Ångerfullheten raserar, förstör, gör slut på LÖGNENS, MYTOMANINS, EGOLATRINS, MISANTROPINS, SJÄLVBEAKTANDETS JAG, etc. etc., etc.

En verkligt ångerfull kan se sin Gudomliga Moder, ansikte mot ansikte och bli mottagen av henne för att bli instruerad. De högmodiga, de självbelåtna, de självtillräckliga kommer aldrig någonsin att ha denna lycka.

Den uppriktiga ångerfullheten får ljuset i auran att växa hos de ångerfulla.

Läsare, man eller kvinna: om du inte har experimenterat det som vi har beskrivit här, har du ännu inte känt sann ångerfullhet!

MÅ VÄLSIGNELSERNA FRÅN FADERN, SONEN OCH DEN HELIGE ANDE VARA MED ER FÖR ALLTID.

Er Koordinator och vän,

KWEN KHAN KHU