Il pentimento

Căința

Căința 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Căința este acțiunea KAOM-ului interior dorind să ne ajute să nu ne separăm de Tatăl.

Căința este cel mai bun medicament pentru sufletul nostru.

Când ne căim, în inima noastră se instalează o DURERE MORALĂ permanentă.

Căința ne face să ne simțim VREDNICI DE DISPREȚ și INUMANI.

Căința ne taie pofta de mâncare.

Căința nu permite să fim receptivi la veselie, călătorii, la lucrurile vieții.

Când ne căim dorim doar să fim singuri.

Adevărata căință ne împiedică să vorbim cu ceilalți, doar tăcerea ne aduce pace.

Căința ne face să ne simțim SINGURI, ABANDONAȚI, departe de Tatăl Perfecțiunilor.

Căința găsește mângâiere doar în meditație.

Căința ne închide sufletul într-un nor negru întunecat.

Durerea căinței nu trece de pe o zi pe alta, doar Stella Maris ne elimină respectiva durere la ora și momentul său.

Căința ne face să ne vedem AȘA CUM SUNTEM, fără podoabe, fără poze, fără fantezii.

Căința are grade și grade de manifestare.

Căința, dacă este puternică și adevărată, ne face să vedem cum ne-am îndepărtat de DUMNEZEU-TATĂ.

Căința adevărată generează o memorie care se păstrează în străfundul sufletului nostru pentru a evita să mai cădem în aceeași greșeală.

Cel cu adevărat căit încearcă întotdeauna să mediteze la ceea ce intenționează să spună înainte de a vorbi. La fel, se gândește înainte de a acționa și cântărește în inima sa sentimentele care doresc să se adăpostească în ea.

Căința NE FACE UMILI înaintea lui Dumnezeu și atunci El caută modalitatea de a ne mântui în fața Marii Legi.

Căința adevărată NU PRODUCE CÂNTECE PSIHOLOGICE pe care le cântăm aici, acolo și pe dincolo.

Cel cu adevărat căit știe, în fiecare moment, că poate fi pradă demonilor săi în orice clipă și se află mereu în stare de alertă, pentru a nu fi din nou victimă a RĂULUI.

Belzebut a simțit CĂINȚĂ PROFUNDĂ și prin asta a câștigat considerația îngerilor care l-au ajutat să renunțe la starea sa demonică.

O prostituată căită este mai aproape de cer decât o fecioară care nu are nimic de care să se căiască.

Marile Tronuri, Heruvimi, Serafimi…, au fost înainte demoni, apoi s-au căit și au luptat pentru a se ridica din noroiul pământului.

Căința generează FORȚĂ A VOINȚEI în aceia care au înțeles gravitatea greșelilor lor.

O Piatră Filosofală care nu poartă sigiliul CĂINȚELOR este o Piatră care se poate sparge în orice moment.

Acesta este motivul exigenței celor TREISPREZECE CĂINȚE ale Pistis Sophiei pentru a i se permite să se întoarcă la AEONUL TREISPREZECE.

Căințele nu sunt niciodată intelectuale, sunt rodul ÎNȚELEGERII PROFUNDE.

Căința ne face să vedem de câte ori am fost FARISEI ȘI IPOCRIȚI față de Mama noastră Divină și față de Tatăl nostru.

Când experimentăm CĂINȚA, înțelegem profund că în fața Tatălui suntem doar PRAF COSMIC…

Căința sfărâmă, distruge, termină cu EUL MINCIUNII, AL MITOMANIEI, AL EGOLATRIEI, AL MIZANTROPIEI, AL AUTOCONSIDERAȚIEI etc., etc., etc.

Un adevărat căit o poate privi față în față pe Mama sa Divină și poate fi primit de ea pentru a fi instruit. Orgolioșii, îngâmfații, autosuficienții nu vor avea niciodată această fericire.

Căința sinceră mărește lumina în aura celor căiți.

Cititorule: dacă nu ai experimentat ceea ce am descris aici, încă nu ai cunoscut adevărata căință!

FIE CU VOI TOȚI, PENTRU TOTDEAUNA, BINECUVÂNTĂRILE TATĂLUI, ALE FIULUI ȘI ALE SPIRITULUI SFÂNT!

Coordonatorul și prietenul vostru,
KWEN KHAN KHU