Den blå rasen - V.M. Kwen Khan Khu

Den blå rasen

Den blå rasen 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Kära läsare:

Det gläder mig att förmedla detta dokument till er som V.M. Samael lanserade år 1975 i tidskriften Abraxas. Den bär titeln:

DEN BLÅ RASEN

AV: V.M. SAMAEL AUN WEOR

«1. Folk med en mycket vacker blåfärgad hud, vilka äger en stor andlighet och en stor vetenskap, kommer att uppfylla ett transcendentalt uppdrag i framtiden.

2. I sydpolen finns det en stad som ligger under jorden. Där lever en blå ras som kommer från den Blå Galaxen. De bevarar sina kosmiska farkoster. De livnär sig på submarina ämnen, eller alger, fisk, etc.

3. Jag vill att ni alla förstår mig. Människorna som kommer från den Blå Galaxen har inte hus av is som eskimåerna har, eller något liknande. Det skulle vara absurt att tänka att dessa varelser skulle leva bland isbergen. Det är bättre att förstå att de har en underjordisk stad, gjord i själva innandömet av Jorden. Om det finns is över klipporna och över jorden i allmänhet, påverkar detta inte alls deras underliggande stad. Klimatproblemet existerar inte för de blå människorna. Det är uppenbart att om de kunde erövra den oändliga rymden besitter de formidabla tekniska framsteg. Det är inte svårt att förstå att de har kunnat skapa sitt eget klimat inuti sin mystiska stad.

4. Jag kan försäkra er om att det är en ganska stor stad, som i storlek är mycket lik Mexiko City, med flera miljoner personer och många hus, gator, avenyer och ett vidsträckt fält för att kunna bevara sina farkoster.

5. Det är naturligt att deras studier är av avancerat slag; det handlar om kosmiska vetenskaper, höga andliga frågor, naturen, etc. Det är inte för mycket att säga er att det i denna stora mystiska och outsägliga stad lyser Sfinxen, levande symbol för den invigande visdomen.

6. Medlemmarna i denna blå ras klär sig, förvisso, förnämt och med elegans; de använder vackra tunikor i antik stil, vackra mantlar, sandaler i klassisk stil. De kommer och går på stadens gator. De är av medellängd och vackert konstituerade. De förflyttar sig till fots eller i bilar som skiljer sig från de som vi känner till, drivna av elektrisk energi. Autentiska människor, kosmiska människor,de behöver inte pengar för att kunna leva, de har system, ekonomiska metoder som är väldigt mycket högre än våra, vi stackars intelektuella djur på Jorden.

7. I sinom tid kommer dessa folk att bli aktiva, för att på ett konkret sätt hjälpa mänskligheten. Man har sagt till oss att de kommer att komma ut på gatorna offentligt, överallt, för att kalla människorna till ångerfullhet. De är utomordentligt andliga. Mästarna av denna galax, ledda av den Universella Kärleken, har brytt sig om vår jordiska mänsklighet väldigt mycket, genom att hjälpa oss intensivt från seklernas djupaste nätter. Det var i själva verket de som instruerade arkitekterna till pyramiderna, de som undervisade atlanterna och egyptierna om den hemliga läran, de som etablerade de mystiska ärofulla civilisationerna i Kaldéen och Assyrien.

8. Farkosterna kommer och går genom den oföränderliga oändligheten, eftersom det är absurt att anta att vår Jord är den enda värld som är befolkad. I själva verket är vår planet Jorden som ett majskorn i rymden. Varför skulle den vara den enda som har liv? Detta är lika absurt som att tänka med ett medeltida sinne, något som liknar det som folk på medeltiden påstod, vilka tänkte att Jorden slutade vid udden Finisterre och att den var platt, fyrkantig, etc, etc., etc.

9. Vi bör därför ha lite förståelse. Det finns andra världar som är bebodda och folk från dessa världar besöker oss. Vad som sker är att vi här är alltför barbariska, vi är i själva verket kannibaler i smoking, och i stället för att ta emot dem med öppna armar tar vi emot dem med kanonskott, man sänder ut jaktplan för att förfölja dem, vilket har inträffat i USA.

10. Farkosterna färdas i en hastighet som är högre än ljusets. Det är uppenbart att inom ljusets hastighet, inom dess zon, ligger Euklides tredimensionella värld. Vi kommer ihåg Einsteins formel: E = MC2, så att massan kommer att bli resultatet av en modifikation eller av en multiplikation av ljusets hastighet i kvadrat. Bortom denna matematiska ekvation finner vi den fjärde koordinaten, den fjärde vertikalen.

11. ​​De kosmiska farkosterna sjunker ner i den fjärde koordinaten för att resa enorma avstånd. Det är möjligt att sjunka ner i den fjärde koordinaten när vi på ett ögonblick korsar ljusets hastighet, som är 300 000 kilometer i sekunden. När man lyckas korsa denna barriär tränger man omedelbart in i den fjärde vertikalen, och endast genom att röra oss där är det möjligt att erövra rymden. Men för att röra oss där är det nödvändigt att först infoga den fjärde koordinaten. Så länge som vi inte infogar denna, kommer vi att ha en fullständigt tredimensionell geometri. Genom metageometrin kommer det att bli genomförbart att utarbeta en fysik med fyra dimensioner. Med denna grund, med en sådan fysik, kommer det då att bli möjligt att konstruera tetradimensionella farkoster som är kapabla att korsa ljusets hastighet på ett ögonblick. Uppenbarligen kommer dessa farkoster att vara en framgång om de drivs av solenergi. Jag tror aldrig att man med flytande bränsle kommer att kunna erövra den oändliga rymden. Jag förstår att dessa kosmiska farkoster som färdas genom rymden och är bemannade med utomjordingar på ett ögonblick sjunker ner i den fjärde vertikalen för att färdas genom oändligheten.

12. ​​​När denna slutliga epok infinner sig, kommer dessa utomjordiska varelser att ta med sig några människor. Det är sant att dessa, vid det exakta tillfället, vid det indikerade tillfället, kommer att ta med sig de bästa från Jorden, de mest utvalda. De kommer att rädda de som verkligen är mödan värt att rädda. Hur som helst kommer de att vara beredda att tjäna och hjälpa oss vid ett senare tillfälle.

13. De är autentiska människor i ordets mest fullständiga bemärkelse, de känner de intellektuella djuren alltför väl; de har exakta instrument för att lokalisera vilken person som helst, det har ingen betydelse var man lever eller var man befinner sig, inför deras ögon är det omöjligt att komma undan. De vet mycket väl vilka varelser som de bör rädda. De har andliga förmågor som är fullständigt utvecklade.

14. Under epokerna av Egypten, Assyrien, Babylonien…, blev dessa människor mottagna som sanna Gudar; olyckligtvis befinner vi oss i Järnåldern, i epoken av världsdegenerering, och av den anledningen blandar de sig sällan med folkmassorna…».

Jag skänker er nu, kära läsare, dessa fraser för reflektion:

«Kyskheten är en stor dygd, men alla skrattar åt ungmöerna, och de kommer att skratta åt ungkarlarna om de inte hade medvetenheten om att det för en människa är lätt att hoppa över många saker utan att skada sitt rykte ».

Pio Baroja

«Att rädda civilisationen är att rädda livet på ett folk».

Victor Hugo

«Medkänslan är det som verkligen gör oss mänskliga och hindrar oss från att förvandlas till sten, som de ogudaktiga monstren som visar sig i myterna».

Anatole France

«Den högre människan är saklig av sin natur, hon bryr sig inte om att man hyllar henne eller kritiserar henne, hon lyssnar mer till rösten av sitt medvetande».

Napoleon

«Medvetandet är själens röst; Passionerna är kroppens, Medvetandet har mer än tusen tungor».

Shakespeare

OMNIA IN DUOBUS, DUO IN UNO, UNOS IN NIHILO.

─‘Allt i dualiteten, dualiteten i Enheten, Enheten i Intet’─.

KWEN KHAN KHU