Eviga gnostiska arketyper

Eviga gnostiska arketyper 1972 1109 V.M. Kwen Khan Khu
Eviga gnostiska arketyper

En extraordinär resa genom det outtömliga universum av kosmiska arketyper är vad författaren till detta verk titulerad EVIGA GNOSTISKA ARKETYPER presenterar för oss.

Få gånger har läsaren, som idogt och ivrigt trängt in i symbolikens värld, verkligen blivit tillfredsställd i sitt oupphörliga sökande. Nu, genom publicerandet av detta verk, öppnar författaren för oss, verkligen en kanal till förståelse mellan människan av idag och de symboler som sedan mycket avlägsna tider har tjänat som en vägledning för oss, i den ofantliga uppgiften att dechiffrera Skapelsens mysterier och, inom den, allt som angår oss själva.