Il pentimento

A bűnbánat

A bűnbánat 850 480 Nt. Kwen Khan Khu Mester

A bűnbánat a belső KAOM cselekvése, amely segíteni akar bennünket, hogy ne szakadjunk el az Atyától.

A bűnbánat a legjobb orvosság a lelkünk számára.

Amikor bűnbánatunk van, állandó MORÁLIS FÁJDALOM költözik a szívünkbe.

A bűnbánat miatt MEGVETENDŐNEK és EMBERTELENNEK érezzük magunkat.

A bűnbánat elveszi az étvágyunkat.

A bűnbánat nem engedi, hogy fogékonyak legyünk az örömökre, az utazásokra, az élet dolgaira.

Amikor bűnbánatunk van, csak egyedül akarunk lenni.

A valódi bűnbánat meggátol minket abban, hogy beszéljünk másokkal, csak a csend hoz békét számunkra.

A bűnbánat miatt MAGÁNYOSNAK, ELHAGYOTTNAK érezzük magunkat, távol a Tökéletesség Atyjától.

A bűnbánó csak a meditációban talál vigaszt.

A bűnbánat sötét fekete felhőbe zárja lelkünket.

A bűnbánat fájdalma nem múlik el egyik napról a másikra, csakis Stella Maris veszi el tőlünk ezt a fájdalmat a maga órájában, a maga idejében.

A bűnbánat arra késztet minket, hogy OLYANNAK lássuk magunkat, AMILYENEK VAGYUNK, díszek nélkül, pózok nélkül, fantáziák nélkül.

A bűnbánatnak vannak megnyilvánulási fokai és fokozatai.

A bűnbánat, ha erős és valódi, megmutatja nekünk, hogyan távolodtunk el az ISTENI ATYÁTÓL.

A valódi bűnbánat létrehoz egy emléket, amely megmarad a lelkünk mélyén azért, hogy ne essünk ugyanabba a hibába.

A valódi bűnbánó mindig igyekszik átgondolni, amit mondani akar, mielőtt beszél. Ugyanígy, elgondolkodik cselekvés előtt és mérlegre teszi szívében az érzéseket, amelyek be akarnak oda költözni.

A bűnbánat ALÁZATOSSÁ TESZ MINKET Isten előtt, és ekkor Ő megkeresi a módját, hogy megváltson minket a Nagy Törvény előtt.

A valódi bűnbánat NEM HOZ LÉTRE PSZICHOLÓGIAI ÉNEKEKET, amelyeket itt, ott, amott éneklünk.

A valódi bűnbánó mindig tisztában van vele, hogy bármelyik pillanatban démonai prédájává válhat és mindig éber állapotban van, hogy ne váljon újra a GONOSZ áldozatává.

Belzebub MÉLYSÉGES BŰNBÁNATOT érzett és ezzel elnyerte az angyalok megbecsülését, akik segítettek neki elhagyni démoni állapotát.

Egy bűnbánó prostituált közelebb van a mennyekhez, mint egy szűz leány, akinek nincs mit megbánnia.

A nagy Trónusok, Kerubok, Szeráfok…, egykor démonok voltak, ezután megbánták bűneiket és harcoltak, hogy felemelkedjenek a föld sarából.

A bűnbánat AKARATERŐT gerjeszt azokban, akik megértették hibáik súlyosságát.

Az a Bölcsek Köve, amely nem viseli a BŰNBÁNATOK pecsétjét, egy olyan kő, amely bármelyik pillanatban összetörhet.

Ez az oka a Pistis Sophia TIZENHÁROM BŰNBÁNATI követelményének, amely lehetővé teszi a TIZENHÁROM AEÓN-ba való visszatérést.

A bűnbánat sohasem intellektuális, hanem a MÉLY MEGÉRTÉS gyümölcse.

A bűnbánat megmutatja nekünk, hányszor voltunk FARIZEUSOK és KÉPMUTATÓK a mi Isten Anyánkkal és a mi Atyánkkal szemben.

Amikor megtapasztaljuk a BŰNBÁNATOT, mélyen megértjük, hogy az Atya előtt mi csak KOZMIKUS POR vagyunk…

A bűnbánat lebontja, elpusztítja, végez a HAZUGSÁG, a MITOMÁNIA, az ÖNTELTSÉG, az EMBERGYŰLÖLET, az ÖNFONTOSSÁG, stb., stb., stb. Énjével.

Egy valódi bűnbánó szembe tud nézni Isteni Anyjával és ezáltal nyitott arra, hogy tanítást kapjon. A büszkéknek, a beképzelteknek, az önelégülteknek sohasem lesz részük ebben a boldogságban.

Az őszinte bűnbánat emeli a bűnbánók aurájának fényét.

Olvasó: ha nem tapasztaltad meg azt, amit itt leírtunk, még nem ismered a valódi bűnbánatot!


MINDÖRÖKKÉ LEGYEN VELETEK AZ ATYA, A FIÚ ÉS A SZENT LÉLKEK ÁLDÁSA.

Koordinátorotok és barátotok
KWEN KHAN KHU