Vilka saker innefattar Kraftens Stråle?

Vilka saker innefattar Kraftens Stråle?

Vilka saker innefattar Kraftens Stråle? 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Kära kamrater:

VILKA SAKER INNEFATTAR KRAFTENS STRÅLE?

Det gläder mig att komma till er för att försöka deschiffrera vad detta som vi kallar KRAFTENS STRÅLE betyder för oss, vi som älskar Gnosis.

Först av allt måste vi veta att det Vita Brödraskapet fungerar genom sju grundläggande strålar, nämligen:

  1. Läkekonstens Stråle -Paracelsus, Hippokrates, Hermes Trismegistos, etc.
  2. Den Stora Lagens Stråle – V.M. Anubis och hans 42 schakaler av den Gudomliga Rättvisan.
  3. Politikens Stråle – Saint Germain y Cagliostro.
  4. Viljans Stråle – VARAT till stora strateger: Napoleon, Simón Bolivar, etc.
  5. Kraftens Stråle – V.M. Samael Aun Weor, Kwen Khan Khu, etc., etc.
  6. Visdomens Stråle – Kuthumi, Djwhal Khul, etc.
  7. Konstens Stråle – Beethoven.

Vår Patriark – V.M. Samael, säger emellertid, i sina verk: «Inget materiellt eller andligt projekt upprätthålls och består om det inte får stöd från Kraften».

Just precis, för att kunna rikta ett budskap till denna ondskefulla mänsklighet i denna Kali Yuga, behöver man en KRAFTENS AVATAR, eftersom denna civilisation är rutten intill märgen, och om Vattumannens Avatar, till exempel, hade varit en Mästare av Visdomens Stråle, hade med säkerhet de rationella humanoider som befolkar Jorden ifrågasatt hans budskap genom att vädja till intellektualismen som man framställer som vis. Man behöver ett övertygande, starkt och mycket tydligt budskap, kapabelt att skaka om psyket hos folkmassorna, och även om det är så, är denna mänsklighet så förhärdad av ondska att den största majoriteten av de rationella däggdjuren har föraktat den.  

I forntiden, mer konkret i det gamla Rom, antog det romerska Imperiet  den berömde CAIUS IULIUS CAESAR, som just precis var Bodhisattvan till det VARA som vi idag känner med namnet Samael Aun Weor.

Det är bra att påminna om att i Apokalypsen av den Helige Johannes, är det den femte av de sju som är den ängel som visar upp avgrundens nycklar för att stänga in  de förtappade själarna, eftersom det ankommer honom som uppgift det som pålagts honom av Skaparen att släppa lös de vulkaner och jordbävningar som kommer att göra slut på vår ras. Och därför får vi inte glömma att Samael är konung över vulkanerna och jordbävningarna, så som vi kallar honom i vår lära. Vid många tillfällen har V.M. Samael sagt till oss: «Man är aldrig närmare avgrunden än när man är nära den femte av de sju och man är aldrig närmare himlarna som när man är nära den femte av de sju…»; oerhörda ord, vänner.

I våra magiska Kedjor, genom vilka vi ber olika gudomliga väsen om att få hjälp, avslutar vi alltid genom att använda, just precis, mantrat OM VARE KRAFT för att försäkra oss om att den hjälp som vi har bett de gudomliga hierarkierna om uppfylls!, förverkligas! materialiseras!

Det är uppenbart att varje VARA har sin kraft som är hans egen, men vi får inte glömma att, när man vill använda hans krafter så beroende på den kvalitet som den Vises Sten har som hans Bodhisattva har tillverkat, kommer vissa vara kraftfullare än andra. Det går inte att förneka…

Vad som förvisso är viktigt för oss alla är att när vi ber till VARAT varje dag, måste vi vara IHÄRDIGA Och starka för att inte vackla och kunna ha avsiktskontinuitet. Vår Armé för Världens Räddning måste röra sig under tonikan av Kraft. Vår armé ÄR INTE NIRVANISK, kära vänner, det framhåller V.M. Samael i ett av sina föredrag som finns bevarade i DET FEMTE EVANGELIET som vi nu har för att studera varje dag.  

Om vi i det inre observerar de MARSIANSKA ÄNGLKÖRERNA, kommer vi alltid att se dem marcherande på ett disiplinerat sätt där de alltid går till angrepp mot mörkrets makter. De går nästan alltid klädda som gamla soldater från den romerska epoken eller som nuvarande elitsoldater. Detta visar sig vara intressant.

Låt oss meditera djupt, tålmodiga läsare, över det arbete som vi håller på att utöva under befallningarna från denna högste befälhavare över de himmelska miliserna. Låt oss alltid komma ihåg att han är en Kosmos skapare och att han var den ende som var kapabel att stänga in Antikrist – Yahve, i den underjordiska världen. Kraftens Herre behövdes även för att rädda demonernas furste som man i böcker av Svart Magi under århundraden kallat BELZEBUB, och detta genomförde han eftersom han såg några atomer av ljus i hjärtat på denna förlorade själ som det var omöjligt att påträffa i andra demoniska väsenden. Det här är storheten och storsintheten hos VATTUMANNENS KRISTUS.

Genom det djuriska Egots död kommer vi att återfå egna krafter från vårt VARA och med dem kommer vi att lyckas rädda våra själar.

Jag tillägger nu några fraser för vår reflektion:

«Jag dyrkar kraften, men den Kraft som jag dyrkar kan en elefant lika väl som en myra ge bevis på ».
Stendhal

«En svag låga tar form genom det minsta luftdrag, men orkanen släcker en eldsvåda från roten».
Shakespeare

«Kraften härskar över rätten ».
Fras tillskriven Bismarck

JUBILATE DEO OMNIS TERRA.
”Prisa Gud, med glädje, hela Jorden”

MÅ DE VÄLSIGNADE KRAFTERNA FRÅN DE OÄNDLIGA HIMLARNA VARA MED ER I ALL EVIGHET.

Broderligt,

KWEN KHAN KHU