Axiomer från kabbala

Axiomer från kabbala 1657 932 V.M. Kwen Khan Khu
Axiomer från kabbala

Att tala om hermetiken är nödvändigtvis att tala om den som givit namnet till denna filosofiska-mystiska tradition: Hermes Trismegistus, den tre gånger store. Denna författare, beträffande vilken många säger att han tillhör mytologin, var i själva verket en stor Mästare som överlämnade en stor och djup undervisning, som man naturligtvis måste tolka på basis av den kabbalistiska vetenskapen.

I denna bok ger V.M. Kwen Khan Khu en storslagen förklaring, på ett djupt vetenskapligt, logiskt och praktiskt sätt, av dessa maximer, vilka för tusentals år sedan lämnades i arv av denne Mästare, genom Tarots Arcanas, så att det dunkla ljus som de innehåller ska förvandlas till levande klarhet som ger förståelse till läsaren beträffande den Stora Verkligheten och lär honom/henne att öppna ögonen för densamma.