Logos, mantran, teurgi

Logos, mantran, teurgi 1574 885 V.M. Samael Aun Weor
Logos, mantran, teurgi

Ett verk gnom vilket varje seriös och ihärdig person kan träna sig i användandet av den Matriska Vetenskapen och Teurgin, som är så nödvändiga för att fördjupa sig i de stigar som är förbundna med den praktiska ockultismen. En bok som försänker oss i den fascinerande världen av en vis använding av ordet för att bekräfta de påståenden som har gjorts beträffande det multiuniversella universum där vi lever och har vår existens.