Julius Caesar szobra: Mit foglal magába az erő sugara?

Mit foglal magába az erő sugara?

Mit foglal magába az erő sugara? 850 480 Nt. Kwen Khan Khu Mester

Kedves társaim!

MIT FOGLAL MAGÁBA AZ ERŐ SUGARA?

Örömmel fordulok hozzátok, hogy megpróbáljam megfejteni, mit jelent számunkra, a Gnózis szerelmesei számára az, amit mi az ERŐ SUGARÁNAK nevezünk.

Először is tudnunk kell, hogy a Fehér Testvériség hét alapvető sugárral működik, nevezetesen:

  1. A Gyógyítás Sugara – Paracelsus, Hippokratész, Hermész Triszmegisztosz stb. -.
  2. A Nagy Törvény Sugara – Nt. Anubisz és az Isteni Igazságszolgáltatás 42 sakálja -.
  3. A Politika Sugara – Saint Germain és Cagliostro -.
  4. Az Akarat Sugara – a nagy stratégák LÉNYE: Napóleon, Simon Bolivar stb -.
  5. Az Erő Sugara – Nt. Samael Aun Weor, Kwen Khan Khu, stb. stb. -.
  6. A Bölcsesség Sugara – Kuthumi, Djwhal Khul, stb. -.
  7. A Művészet Sugara – Beethoven…-.

Pátriárkánk – Nt. Samael – azonban azt mondja műveiben: „Egyetlen anyagi vagy szellemi projekt sem tartható fenn és marad fenn, ha nem támogatja az Erő….”.

Pontosan ahhoz, hogy ebben a Kali-Jugában üzenetet intézzenek ehhez a perverz emberiséghez, szükség volt az ERŐ egy AVATÁRJÁRA, mert ez a civilizáció velejéig romlott, és ha a Vízöntő Avatárja például a Bölcsesség Sugarának Mestere lett volna, akkor a Földet benépesítő racionális humanoidok, mi bizonyára gyorsan megkérdőjeleztük volna az üzenetét, a bölcsnek tettetett intellektualizmusra hivatkozva. Egy cáfolhatatlan, erős és nagyon világos üzenetre volt szükség, amely képes volt felrázni a tömegek pszichéjét, és még így is, ez az emberiség annyira megkeményedett a gonoszságtól, hogy a racionális emlősök túlnyomó többsége megvetette azt.

Az ókorban, konkrétan az ókori Rómában, a Római Birodalom alapjait a híres GAIUS JULIUS CAESAR rakta le, aki pontosan annak a Lénynek a Bódhiszattvája volt, akit ma Samael Aun Weor néven ismerünk.

Jó, ha emlékszünk arra, hogy Szent János Apokalipszisében az angyal, akinél a pokol kulcsai vannak, hogy bezárja az elveszett lelkeket, a hét közül az ötödik, és a Teremtő az ő feladataként rendelte el, hogy elszabadítsa a vulkánokat és földrengéseket, amelyek véget vetnek fajunknak. És ezért nem szabad elfelejtenünk, hogy Samael a vulkánok és földrengések királya, így nevezzük őt a tanításunkban… Sokszor mondta nekünk a Nt. Samael: „Soha nincs valaki közelebb a pokolhoz mint akkor, amikor közel van a hét közül az ötödikhez, és soha nincs valaki közelebb a mennyekhez, mint amikor közel van a hét közül az ötödikhez…”; félelmetes szavak, barátaim.

A mágikus láncainkban, amelyekkel különböző isteni entitásoktól kérünk segítséget, mindig az OM LEGYEN ERŐ mantrát használjuk, hogy az isteni hierarchiáktól kért segítség teljesedjen be, valósuljon meg és materializálódjon!

Nyilvánvaló, hogy minden LÉNYNEK megvan a maga ereje, de nem felejthetjük el, hogy a Bódhiszattva által kidolgozott Bölcsek Kövének minőségétől függően, egyesek erősebbek lesznek másoknál, amikor használni akarják erejüket. Ez tagadhatatlan…

Ami mindannyiunk számára fontos, hogy a LÉNYÜNKHÖZ intézett mindennapi imáinkban KITARTÓNAK és ERŐSNEK kell lennünk, hogy ne inogjunk meg, és megmaradjon a célunk folytonossága. A Világ Megmentő Hadseregünknek az erő tónusában kell mozognia. A mi hadseregünk NEM NIRVANIKUS, kedves barátaim, így mondja a Nt. Samael az egyik előadásában, amely az ÖTÖDIK EVANGÉLIUMBAN található, és amelyet most minden nap tanulmányoznunk kell.

Ha belsőleg megfigyeljük a MARSI ANGYALI KÓRUSOKAT, mindig úgy látjuk őket, amint fegyelmezetten menetelnek és erőteljesen támadják a sötétséget. Szinte mindig ókori római katonáknak vagy jelenlegi elit katonáknak vannak öltözve. Ez nagyon érdekes.

Türelmes olvasók, meditáljunk mélyen azon a munkán, amelyet a mennyei milícia eme legfőbb parancsnokának utasításai alapján végzünk. Mindig emlékezzünk arra, hogy ő egy Kozmokrátor, és ő volt az egyetlen, aki képes volt az Antikrisztust – Jahvét – az alvilágba zárni. Hasonlóképpen az Erő Ura kellett ahhoz, hogy megmentse a démonok hercegét, akit a Fekete Mágia könyvei évszázadokon át BELZEBÚBNAK neveztek, és ezt azért tette, mert ennek az elveszett léleknek a szívében a fény olyan atomjait látta, amelyeket más démoni entitásokban lehetetlen volt megtalálni. Ez a mi VÍZÖNTŐ KRISZTUSUNK nagysága és nagylelkűsége.

Az állati Egó halálával visszaszerezzük LÉNYÜNK erőit, és velük elérjük lelkünk üdvösségét.

Hozzáfűzök néhány mondatot az elmélkedéshez:

„Szeretem az erőt: de abból az erőből, amelyet szeretek, a hangya ugyanannyit mutathat, mint az elefánt”.
Stendhal

„Egy gyenge láng a legkisebb szellő leheletére is formát ölt, de egy hurrikán a tüzet a gyökerénél oltja ki”.
Shakespeare

„Az erő diadalmaskodik a jog felett”.
Bismarcknak tulajdonított mondat.

JUBILATE DEO OMNIS TERRA.
─”Örvendezzetek Istenben, ó, egész Föld!” ─.

A VÉGTELEN ÉG ÁLDOTT ERŐI LEGYENEK VELETEK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGIG.

Testvérileg,

KWEN KHAN KHU