Afrodite, Pan och Eros

Afrodite, Pan och Eros 860 528 V.M. Kwen Khan Khu

Mycket kära vänner:

Det gläder mig att förmedla några ord till er beträffande temat av…

…AFRODITE, PAN OCH EROS

Afrodite, Pan och Eros
Afrodite, Pan och Eros

Den officiella opinionen säger:

«Man avbildar Pan när han håller fast  Afrodites vänstra hand, som håller på att klä av sig för att bada och hon döljer sin nakenhet med denna arm, under det att hon hotar honom med en sandal. Hennes position är förknippad med de mest vanliga representationerna av Afrodite när hon tar av sig skorna och Afrodite i badet. Eros skyddar sin moder genom att knuffa bort hornen på Pan för att får honom att avlägsna sig…».

För att gå in på djupet i denna grekiska mytologiska tematik är det nödvändigt att känna till de gnostiska mysterierna, för annars skulle allt förbli tomt prat från ett innehållslöst svammel.

Vi börjar med att säga att Afrodite är en representation av kärleken förbunden med erotik, genom vilket Venus inte är samma sak som Afrodite. Venus är representationen av den Gudomliga Modern Kundalini, Stella Maris, som alkemisterna kallade henne; Afrodite måste vi, i stället, fokusera på som den äktenskapliga kärleken. Det är därför som hennes son, just precis, är Eros, eftersom för att den äktenskapliga kärleken ska finnas är erotikens närvaro nödvändig.

Ovedersägligen finns det två typer av erotik: en högre och en lägre. Den högre erotiken uppstår från KÄRLEKEN i avsaknad av djuriska passioner vilken brukar sluta i total OTUKT; den lägre erotiken är den som folk i allmänhet praktiserar, såsom V.M. Samael påstod. Denna erotik är grunden till tillverkandet av nya djuriska Jag vilka håller det mänskliga psyket fängslat. Detta är vad vi i alkemiska termer kalla ARSENIKHALTIGT SVAVEL eller TORRT KVICKSILVER.

Det är skälet till varför Afrodite är beredd att slå PAN – Lucifer – med en sandal för att inte tillåta att skuggan av den Evige – Lucifer, på ett djuriskt sätt blandar sig i vår sexualitet. Varje gång som PAN med vildhet kontrollerar kärleksakten förvandlas den till en orgie, och dessa tillvägagångssätt kommer att förstöra vår pilgrimsfärd på den Hemliga Vägen.

Här är den inställning som vi intar under det kemiska samlaget fundamental. Om vi hjälper EROS behöver vi fram för allt inse att sexualiteten är HELIG. På detta sätt, är Eros-Cupido kapabel att bromsa PAN och hans djuriska egenskap genom att dra honom i hans horn, det vill säga, avlägsna honom från vår kärleksstund.

Å andra sidan, är det bra att veta att vi endast kan ta ifrån PAN hans vildhet genom att vädja till den alkemiska fras som de medeltida alkemisterna använde: BRÄNN DINA BÖCKER OCH GÖR MÄSSINGEN VIT…

Att bränna böcker betyder att överge teoriernas labyrint och att göra mässingen vit innebär att förfina oss psykologiskt. Mässingen betyder i det här fallet svartheten i våra kvicksilvervatten och svartheten hos vår egen Lucifer, eftersom han har blivit svart på grund av vår egen psykologiska smutsighet.

Mästare Samael säger: «De som fördömer Lucifer dömer Kristus eller Chrestos själv, eftersom Lucifer helt enkelt är hans skugga, men det är en del av vårt eget DJUPA INRE VARA». Detta visste man inom den forntida Kristendomen, men från och med att den katolska kyrkan började att deformera den primitiva kristna läran, förväxlade man då Lucifer med Satan. Satan är JAGET som består av dess tiotusen psykologiska aggregat vilka vi alla har i vår psykologi. Lucifer är något annat, det är den eld som är nödvändig för att tillåta att vi genom våra alkemiska transmutationer kan förvärva den Heliga Elden från Devi-Kundalini.

Vi måste tillägga i denna del av våra kommentarer att statyn av Pan som vi observerar på detta foto av denna skulpturtrio, ursprungligen hade sin manslem –phalus- i ett tillstånd av erektion. För närvarande har denna lem, olyckligtvis stympats, förmodligen av våra tiders kyrkliga puritanism. Vi bifogar nu även en andra skulptural grupp -nedanför-, ett verk av Mästaren Michelangelo Buonarroti, som visar oss den Gud som kallas Bacchus, som vi ser mycket nära Guden Pan. Men, i detta fall är presentationen av denne häpnadsväckande: han framträder då avklädd från sitt getskinn, det vill säga, vitnad – och förvandlad till ett oskuldsfullt barn som äter av kärlekens utsökta druvor – getskinnet befinner sig avflått vid barnets fötter-, under det att Bacchus, krönt med en girlang av blad från vinrankan och druvor, lyfter sin bägare med sin högra hand med stor försiktighet för att inte spilla ut det. De två gestalterna befinner sig på en sockel som är en hård klippa – allegori för sexualiteten-.

Guden Bacchus och Guden Pan, Michelangelo Buonarroti
Guden Bacchus och Guden Pan, Michelangelo Buonarroti

I denna andra skupturala grupp är det lätt att lägga märke till guden Pan redan förvandlad till ett oskuldsfullt barn eftersom han mycket riktigt, har blivit fråntagen de djuriska instinkterna, vilka representeras av det getskinn som han har vid sina fötter.

Den hållning som guden Bacchus har är mycket intressant eftersom han, genom att vara transmutationskonstens gud, aktar sig för att inte spilla ut en enda droppe av den värdefulla vätskan som hans kalk innehåller. Allt detta tillhörde Mysterierna av Eleusis, i Grekland, och av Dionysos, i Rom, och det var endast de Invigda som tillhörde Mysterieskolorna som förstod det.

Jag skänker er nu några fraser för er reflektion:

«Den sanna älskaren älskar överallt och kommer alltid ihåg den älskade».
Heliga Teresa

«Det finns inte mer än en kategori av kärlek, men det finns tusentals  olika kopior».
La Rochefaucauld

«Det finns inget som är starkare än den sanna kärleken».
Seneca

«En blick, en suck, tystnaden, räcker för att förklara kärleken ».
Moliere

«Människan har ett behov av att älska och religionens grund är kärleken ».
Balmes

HORAS NON NUMERO NISI SERENAS.
─‘Jag räknar endast de lugna timmarna’─.

KWEN KHAN KHU