Vuxenåldern – vårt livs skymningstid

Vuxenåldern – vårt livs skymningstid 1300 932 V.M. Kwen Khan Khu

Mycket kära vänner:

Jag fattar pennan för att skriva några ord till er beträffande denna gravyr som vi tyckte var INTRESSANT att avslöja för att öka vår kunskap beträffande oss själva.

Först av allt, måste jag säga er att denna gravyr, av upphovsmannen Hieronymus Jerome Wierix, tillhör en samling som tillhör en kollektion kallad «människans fyra åldrar» och den bär titeln…

…VUXENÅLDERN– VÅRT LIVS SKYMNINGSTID

Vad vi verkligen ser avspeglad i denna är inget annat än mänsklig misär -moralisk och psykologisk- typiska för humanoiderna på Jorden.

Människans fyra åldrar, Hieronymus Jerome Wierix
Människans fyra åldrar, Hieronymus Jerome Wierix

Det finns en rad individer som utgör själva strukturen av denna gravyr och var och en med en förfärlig egenhet. Till exempel, vi börjar då med att observera en gammal, förskräcklig kvinna, som i stället för hår, bär ormar på sitt huvud. Det handlar uppenbarligen om en MEDUSA som åtföljs av ordet Discordia. Utan någon tvekan refererar det till den onda egenskap som tycker om att så intriger, hat, gräl, antipati mellan personer, etc., etc. Missämjan tillåter inte friden, harmonin, lugnet, glädjen, etc., etc., etc.

Nära denna medusa kan vi observera en annan kvinna som inte upphör att fylla säckar med mynt som hon tömmer från en tunna. Hon åtföljs av det latinska ordet Avaritia -det vill säga: ‘snålheten’ ─. Alla vet att snålheten inte har några gränser. Snålhetens jag  vill alltid ha mer och mer… Detta aggregat driver oss att vilja ha pengar till varje pris; även om vi har en bil får det oss att vilja ha tre till – även om vi inte behöver det; på samma sätt, om vi har ett hus kommer det att aktivera våra psykologiska drivfjädrar för att skaffa tio hus, och så vidare.

Detta är mycket märkbart bland många män och många kvinnor. Det finns damer som har skåp fyllda av kläder och av skor, av vilka många inte ens används, olika smycken i olika prisklasser, och allt detta för att skryta inför sina vänner. De herrar som är giriga vill byta bil varje år, de har en stor mängd klockor till sin utstyrsel, och som alltid, använder de dem inte heller…

Observera att ovanför den giriga damen finns det ett klot som är som en visare över vår värld. Detta för att, just precis, indikera för oss att girigheten är en psykologisk sjukdom som inte känner några landsgränser och som vi kan finna överallt.

Vi fortsätter med vår beskrivning, vi kan peka på en annan dam som sitter på vagnen åtföljd av ordet Aegritudo, vilket betyder ‘obehag,‘oro,‘sjukdom. Det är viktigt att betona att många personer alltid klagar på allt, absolut allt. Detta är vad vi i Gnosis kallar självaktning -den psykologiska visan-, och därför visar den kastrull som denna kvinna bär i sina händer det faktum att vi alltid går omkring och tigger medömkan, tröst, men på ett vanartigt sätt. Vi vill inte, på något sätt förneka den smärta som vissa personer känner när de är verkligt sjuka, och, uppenbarligen, medför detta demoralisering och sorg. Men detta är något annat.

Därefter, framträder inför våra ögon en annan feminin form som bär en fackla i en hand och i den andra en kanna med vatten som väller ut medan vagnen rör sig. Den nämnda kvinnan bär ovanför sig ordet FRAVS eller FRAUS på latinskt språk. Detta ord syftar på ‘bedrägeri’. Och, vad har det att göra med facklan och kannan? Helt enkelt det att de saker hon erbjuder inte är reella. Det är därför som denna kvinna å ena sidan bär på eld – facklan- och å andra sidan bär hon på vatten  –  kannan-.

Längre fram kan vi observera en annan dam som bär på många nycklar på en av sina sina armar och på hästens rygg bär hon en låda eller en koffert. Det latinska ordet som åtföljer henne är CVRA. Detta ord översätts med ängslan, ‘möda, och i sin vänstra hand bär hon en väska fylld av saker. Detta bör översättas med den ängslan, de bekymmer som de psykologiska aggregaten framkallar vilka uppmuntrar oss att göra oss av med våra problem, det spelar ingen roll hur, och det är därför som denna kvinna bär på oändligt många nycklar, eftersom hon längtar efter att en dörr öppnas för att blir av med tyngden av den väska som hon bär i sin vänstra hand.

Det är bra att framhäva den individ som går längst fram, täckt så som med en svart mantel som, dessutom tjänar som en kapuschong eller huva. Det latinska ord som pekar på honom är LVCTVS och ska översättas som sorg på grund av någon kär persons död eller något som vi uppskattat mycket och har förlorat. Utan tvekan, tålmodiga läsare, syftar allt detta som vi har analyserat på våra tillkortakommanden inför livet och, olyckligtvis, släpar vi med oss dessa svagheter under hela vårt liv. Vi är inte kapabla att komma över döden av någon som är oss mycket kär eftersom vi inte vill inse att ALLT SOM FÖDS DÖR…

Det är bra att här lägga till de bilder som vi ser av två gamla män. En av dem bär på en öppen bok och är nära den kvinna som representerar snålheten. Det är den individ som håller i räkenskaperna av de pengar som kvinnan häller i sina säckar. Denne gamle man refererar till de miserabla som har noggranna räkenskaper till och med beträffande de ören som de gör av med och är extremt egoistiska.

Den andre gamle mannen läser upp anteckningarna, efter den förste, för att verifiera att allt är rätt räknat.

Det är också bra att peka på att denna vagn är vårt eget oordnade psyke, som släpar på all denna psykologiska smuts som får oss att lida, dag efter dag, hela vårt liv. Endast genom självobservation kan vi upptäcka denna mentala ohyra för att sedan befria oss från dessa genom självanalysens och självinsiktens kniv.

Det är även intressant att observera att hjulen till denna fördärvliga vagn  förstör allt som är ädelt, som till exempel en violín, en kompass, några pergament av visdom, olika värden vilka symbiliseras av buntar med sedlar eller pengar, etc., etc., etc.

Och, slutligen, säger vi att den man som går med en banderoll eller bär en fana och går med ett amputerat ben visar, pekar på eller indikerar allt det obehag som framkallas av dessa psykiska dumheter eller oönskade psykologiska aggregat.

Det är uppenbart att det på vagnens trä står skrivet ordet VESPER på latin, vilket ska översättas med skymning, ‘början av natten. Detta ord är inte ditsatt av en slump, nej. Man visar oss med detta att dessa psykologiska tillkortakommanden kommer att plåga oss mer och mer allt eftersom vi kommer in i vår ålderdom…

Jag vill nu överlämna några lämpliga fraser som skänkts till oss för att reflektera över:

«Girigheten förminskar hjärtat ».
Chateaubriand

«Roten till allt ont är girigheten ».
Sankt Paulus

«Den girige upplever samtidigt alla de bekymmer som den rike har och den fattiges alla vedermödor  ».
Albert Guinon

«De snåla sparar som om de skulle leva för evigt, och de slösaktiga gör sig av med allt som om de skulle dö ».
Aristoteles

«Girigheten är som lågan, vars våldsamhet ökar i proportion till den eldsvåda som föregår den ».
Seneca

SIC TRANSIT GLORIA MUNDI.
─‘Så passerar världens ära’─.

KWEN KHAN KHU