Vår Avatars strategier - V.M. Kwen Khan Khu

Vår Avatars strategier

Vår Avatars strategier 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Kära läsare:

Det gläder mig enormt mycket att i detta budskap förmedla några doktrinära beaktanden till er som har att göra med:

VÅR AVATARS STRATEGIER FÖR ATT HJÄLPA OSS PÅ DEN HEMLIGA VÄGEN.

Först och främst måste jag betona för alla att, den Hermetiska Vägen som är absolut väl förklarad i det verk som är skrivet av vår Patriark och som bär titeln DE TRE BERGEN, detta måste alla vara införstådda med.

Men, framstående läsare, en sak är vägen och dess heliga regler och en annan sak är den kapacitet som EN AVATAR kan ha för att accelerera eller sakta ner vägen i det att han vill hjälpa en trogen lärjunge…

Genom en minnesövning, kom en dialog till mitt psyke som den välsignade Gurun hade med den som skriver dessa rader. I denna började vi att behandla de processer som integrerar den steniga stigen och, framför allt, inträdet till det så kallade de vises öken, vilken innebär, som bekant, den grekiske soläre hjälten Herkules nio första Storverk.

Det som jag anser vara intressant för oss alla är förbundet med följande dialog med den eminente Bodhisattvan av det marsianska Logos, låt oss se:

Lärjunge: – Mästare, detta med de vises öken som en del av den esoteriska resa som vi måste transitera, den förefaller mig inte vara vad som helst, eller hur?

Mästare: – Broder, jag måste sannerligen säga dig att denna öken är mycket svår, skrämmande och få har lyckats trampa igenom den, har du förstått?

Lärjunge: – Mästare, om det redan är svårt att resa de fem Ormarna av Eld och de fem Ormarna av Ljus, måste denna öken innebära väldigt stora själsliga lidanden, antar jag, och framför allt om vi i denna process måste gå ned i de infradimensioner som är förbundna med planeterna i vårt solsystem.

Detta måste medföra många överraskningar och är inte alls angenäma…

Mästare: – Så är det broder, så är det!

Lärjunge: – Men, Mästare, till råga på allt, har vi de yttersta tiderna över oss och, tror ni, uppriktigt sagt, att det kommer att finnas tid för många av kollegorna att lyckas genomföra dessa arbeten i denna öken?

Mästare: – Broder, detta är vad jag försöker ordna och för att genomföra det har jag kommit på en plan, du kommer att få se: jag håller på att söka efter ett sätt att accelerera dessa processer hos några kollegor, på ett sätt så att de, utan att befinna sig vid punkten av att gå in i de vises öken, lyckas klara de prövningar som den utgör i sig själv, även om de helt enkelt är i färd med att resa sina Ormar av Eld.

Lärjunge: – Mästare, och är detta möjligt?

Mästare: – Om jag gör förhandlingar beträffande detta med den Stora Lagen, ja, då kommer det att bli möjligt. På detta sätt skulle bröder kunna klara dessa prövningar av de vises öken utan att befinna sig i dessa, när de längre fram når denna öken har de redan klarat många av processerna i denna besvärliga del av den Hemliga Vägen, förstår du?

Lärjunge: – Jag förstår, Mästare, ÅH!, detta skulle vara fantastiskt men utan tvekan även skrämmande, eftersom lidandena i de vises öken, enligt er själv, är obeskrivliga…

Mästare: – Så är det broder, så är det, men det skulle vara en stor hjälp, tror du inte?

Lärjunge: – Det råder inget tvivel, Mästare, det råder inte det minsta tvivel. Frågan är här om att vara kapabel att uthärda sådana smärtor…

Mästare: – Mycket riktigt, mycket riktigt…

Efter att ha avslutat denna dialog som jag just har transkriberat måste jag säga att jag blev väldigt fundersam och gick in i djupa reflektioner. Och jag sa till mig själv: «Hur långt är vår Avatar kapabel att gå i sin iver att vilja hjälpa oss, min Gud?».

När vår Mästare och vägledare hade disinkarnerat, efter några år, hade jag just precis en dialog med en instruktörskollega gentemot vilken jag känner en stor uppskattning. Som en del av denna dialog, kom denne vän att kommentera en drömupplevelse i vilken han förklarade följande för mig, han sa till mig:

– Se vilken underlig sak som hände mig för inte så länge sedan… Det visar sig att jag har sett mig själv gå in i en ENORM öken. Den sträckte sig så långt som min blick kunde nå. Allt var öken och vind och det blåste och jag kände mig förskräckligt ensam, väldigt ensam, förfärligt ensam…

Denne pojke fortsatte och sa till mig:

-Jag tror inte att det handlar om den omtalade de vises öken som Mästare Samael talar om, vad tror du då att denna upplevelse handlar om?

Mitt svar till denne kollega var följande:

-Vet du vad? För ganska länge sedan hade jag en dialog med Mästare Samael i vilken Avataren förklarade för mig att han skulle försöka förhandla med den högre Stora Lagen om att skynda på de processer som har att göra med de vises öken hos de lärjungar som han anser vara beredda att uthärda dessa prövningar, förstår du mig?

Denne vän svarade mig:

-Ja, ja, jag förstår dig… Men detta är skrämmande och i mitt fall hoppas jag att Fadern vill hjälpa mig, för just nu kan jag försäkra dig om att jag inte skulle uthärda det…

Denna upplevelse som denne kollega hade haft i det inre fick mig att bekräfta orden från vår Avatar när han, flera år tillbaka, i denna gåtfulla dialog, hade erkänt för mig avsikten att accelerera de invigande processerna hos några manliga och kvinnliga kollegor som han ansåg kunde uthärda dessa.

Åren har gått och ännu återljuder i mina öron de visa orden från vår Avatar, V.M. Samael Aun Weor, som refererar till denna strategi om han ville använda med syftet att ge oss alla en liten knuff, om vi verkligen med vår själs alla krafter längtar efter att befria oss från Samsaras Hjul…

Låt oss meditera, uppskattade läsare, över dessa saker, för de är dessa som verkligen kan hjälpa oss att rädda vår själ och integreras med vår gudomliga Ande.

Jag lämnar nu, till er alla, några fraser som är förknippade med dessa mysterier:

«Guds ära består i att gömma sina hemligheter och människans i att upptäcka dem ».

Salomo

«Att tänka är ett mysterium , att tala är ett mysterium, människan är en avgrund».

Balmes

«Mysteriet belägrar oss och det är just precis vad vi ser och hör alla dagar som döljer den största delen av mysterierna ».

Amiel

«Entusiasmen är Själens salt».

Den Helige Augustinus

«Om du aldrig har haft en stor framgång, vet du inte vad den är värd: framgången är bokstävernas prövosten ».

Amado Nervo

Oremus…..

KWEN KHAN KHU