De två rikena - V.M. Kwen Khan Khu

De två rikena

De två rikena 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Kära vänner:

Jag vill förmedla några ord till er som har att göra med:

DE TVÅ RIKENA

Det finns ett LJUSETS RIKE och ett MÖRKRETS RIKE.

Ljusets Rike består av de renade själarna och de sublima hierarkierna.

Mörkrets Rike består av demoner och av förlorade själar.

Ljusets Rike existerar i kosmos högre världar.

Mörkrets Rike har sin boning i infradimensionerna i varje planet.

Ljusets Rike är fyllt av skönhet, ordning, frid och visdom.

Mörkrets Rike är omgivet av oordning, lidanden, okunnighet och fulhet.

Ljusets Rike är den Medvetna Kärlekens boning.

Mörkrets Rike är ondskans frukt.

Ljusets Rike är oändligheten, det är evigt.

Mörkrets Rike är temporärt, det åtnjuter ingen evighet.

Ljusets Rike är allvetande.

Mörkrets Rike är absolut blint.

Ljusets Rike är genererande, skapande.

Mörkrets Rike är degenererande till hundra procent.

Ljusets Rike besitter Aeoner av ljus som har allt större intensitet.

Mörkrets Rike är gjort av kretsar som blir allt mer dunkla och stinkande.

Ljusets Rike har det gudomliga språket, det gyllene tungomålet.

Mörkrets Rike äger endast lömska mantras.

Ljusets Rike är fyllt av tempel och boningar av vishet.

Mörkrets Rike integreras av infernaliska grottor.

Ljusets Rike är fyllt av mysterier.

Mörkrets Rike erbjuder endast gemenheter av alla slag.

Ljusets Rike tillhör den ultravioletta skalan.

Mörkrets Rike tillhör den infraröda skalan.

Ljusets Rike framkallar konstant mirakel.

Mörkrets Rike framkallar olyckor permanent.

Ljusets Rike är fyllt av etiska värden och av dygder.

Mörkrets RIke är en permanent skola av laster, hädelse och sedeslöshet.

Ljusets Rike är fyllt av hopp.

Mörkrets Rike är bekräftelsen på förtvivlan.

Ljusets Rike är kyskhetens höjdpunkt.

Mörkrets Rike är höjden av otukt.

Ljusets Rike är den yttersta sanningen.

Mörkrets rike är «osanningens» hem.

Ljusets Rike har trohet som motto.

Mörkrets Rike andas enbart förräderi.

Ljusets Rike belönar de uppoffringar som är gjorda av kärleken till Gud.

Mörkrets Rike belönar endast ondskefullhet.

Ljusets Rike är givaren av gåvorna till de välsignade själarna.

Mörkrets Rike förlänar Vilddjurets horn till de allra närmaste.

Ljusets Rike accepterar de som ångrat sina synder.

Mörkrets Rike visar ingen barmhärtighet mot någon.

Ljusets Rike upprätthålls genom ett fåtal lagar.

Mörkrets Rike är den skrämmande materialiseringen av tusen och tusentals lagar.

I Ljusets Rike finns det ingen smärta, endast själarnas förhärligande och glädje.

I Mörkrets Rike hör man endast gråt och tandagnisslan från den egoiska självdestruktionen.

I Ljusets Rike kryllar det av Medkänslans Buddhor, Änglar, Ärkeänglar, Serafer, Keruber, etc.

I Mörkrets Rike ser man bara Ondskans Furstar överallt.

I Ljusets Rike finns endast den största dyrkan av Theomegalogos.

I Mörkrets Rike dyrkar man endast Vilddjuret med sju horn, vars tal är 666

I Ljusets Rike delar tvillingsjälarna sin oskiljbara kärlek och salighet.

I Mörkrets Rike livnär sig de förlorade själarna endast på äktenskapsbrott, promiskuitet och oupphörlig otukt.

I Ljusets Rike betecknar de heliga klädnaderna själarnas själsliga hierarkier.

I Mörkrets Rike är deras kroppars nakenhet indikator på deras eget fördärv.

Efter att ha reflekterat över allt detta, uppskattade läsare, frågar jag er: vilket av dessa riken vill ni tillhöra?…

Jag tillägger, slutligen, några meningar till er reflektion:

«En människas mod avgörs inte av vad hon äger, inte heller av vad hon gör, utan det uttrycks egentligen av vad hon är i sig själv».

Aristoteles

«Du kan inte se vad du är, vad du ser är din skugga ».

Rabindranath Tagore

«Vi vet vad vi är, men inte vad vi kan bli ».

Shakespeare

«Den människa som ansikte mot ansikte vill betrakta Guds ära på Jorden, bör betrakta denna ära i ensamhet».

Edgar Allan Poe

DE GUSTIBUS NON EST DISPUTANDUM.

─‘Beträffande smaker diskuterar man inte’─.

KWEN KHAN KHU