Till dumhetens svängningar - V.M. Kwen Khan Khu

Till dumhetens svängningar

Till dumhetens svängningar 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Kära vänner:

Jag framför några ord till er för att försöka förstå varför vår värld gungar……

TILL DUMHETENS SVÄNGNINGAR…

Våra läror utgör en verklig SKATT AV LJUS för oss, på det sätt som det beskrivs i Pistis Sophia. Dessa läror är verkligen djupa, logiska, exakta och transcendentala, som helt röjer undan de relativa teorier som det kryllar av likt ogräs inom alla ordningar av vårt sociala liv, det vill säga:

a. Politisk ordning.

b. Religiös ordning.

c. Filosofisk ordning.

d. Ekonomisk ordning.

e. Konstnärlig ordning.

f. Vetenskaplig ordning.

g. Etisk ordning.

Genom dessa har vi kommit att inse vad det sanna RELIGARE är, vad som är den sanna vetenskapen, hur vi kan lära känna oss själva, hur vi kan modifiera vår existens så att den tjänar som en bro för att lyckas få verklig kontakt med det som vi kallar GUD, vilket är den sanna mystiken, etc., etc., etc.

Men, olyckligtvis, och så som vi har sagt TUSEN GÅNGER och på olika sätt, fortsätter detta budskap, underligt nog, att vara OBEGRIPLIGT för denna mänsklighet. Till och med av väldigt många av oss som tar del av denna, något som är otroligt men det är så…

Om vi läser verket av vår Patriark titulerad AVSLÖJANDEN AV EN AVATAR, och mer konkret om vi bläddrar i kapitel VI i densamma, titulerad «VARNINGAR SOM NATUREN GER», blir vi mållösa inför den STORA TRAGEDI som har att göra med vår nuvarande mänskliga ras. Där, i detta kapitel, förklarar V.M. Samael aun Weor för oss hur den STORA VÄRLDSKATASTROFEN kommer att utlösas, något som redan är på gång.

Om vi söker efter nyheter finner vi få som har vågat berätta för detta perversa samhälle om ALLVARET I DET TIDER SOM VI LEVER I. Majoriteten av dessa nyhetsförmedlare är till största del betalade FÖR ATT TIGA och att inte oroa de blinda folkmassorna så att det FANTASILIV som vi alla lever INTE RASERAS – det vill säga: börsen i London, inte heller i Tokyo, inte heller den Amerikanska, etc., etc., etc. -, eftersom de så kallade HERRARNA I VÄRLDEN, dessa som drar i trådarna beträffande framtiden i vårt vedervärdiga samhälle, inte vill att deras affärer och deras förmögenheter rasar samman, etc., etc., etc.

Sådana är omständigheterna, kära läsare, vi ser redan på ett upprepande sätt JORDBÄVNINGAR, VULKANER, ÖVERSVÄMMNINGAR, HAVSSKALV, CYKLONER, ORKANER, JORDSKRED AV HELA BERG SOM FULLSTÄNDIGT BEGRAVER SAMHÄLLEN, etc., etc., etc., FRUKTANSVÄRDA BRÄNDER, SNÖFALL SOM TIDIGARE ALDRIG HAR SKÅDATS och en lång följd av OVISSA SITUATIONER vilka borde påkalla den jordiska mänsklighetens eftertanke.

Men, folkmassorna fortsätter att vara HYPNOTISERADE av sina psykologiska aggregat och de tänker bara på den ny generationen av IPhone telefoner som fungerar med den förmodade 5G eller 6G tekniken, på elbilar, på erövringen av Mars -som om den planeten tillhörde oss-, på nya raketer för att ansluta oss till den Internationella Rymdstationen, på nya sofistikerade och ultramäktiga vapen för att döda vår medmänniska, på de Olympiska Spelen i Tokyo, på den nya valuta som man har kallat BITCOIN, på mer och mer droger som TILLÅTER MER NJUTNING I VÅRT OTUKTSIDKANDE, på att legalisera droger som marijuana bland annat, på att byta KÖN även om det betyder att GÅ MOT NATUREN, på INYMPNINGAR FRÅN KADAVER i levande personer, vilka är sjuka, för att tillåta dem att fortsätta att vara galna i detta liv som man erbjuder dem, etc., etc., etc.

Nu handlar det inte om, vänner, att komma ihåg vad forntida profeter redan har förutsagt genom att ha fått en glimt av SLUTET PÅ DENNA ARISKA RAS, nej. Nu handlar det om fakta vilka, VETESNKAPLIGT, HAR BEVISATS och vilka håller på att inträffa just nu, under det att ni läser dessa sidor.

Det är redan bekräftat att de magnetiska polerna i vår värld håller på att ändra läge, och håller på att omkullkasta de årstider som naturen hade vant oss vid. För några dagar sedan kunde vi se sällsamma bilder som visade oss att det börjat växa väldigt många träd i själva Saharas öken. Hur kan vi tolka detta? Enorma isblock från Arktis och från Antarktis håller på att separeras från bägge kalotterna och färdas just nu på haven och ökar då, uppenbarligen, flödena i hav, floder, sjöar, etc., etc., etc.

Vid den tid när vår Avatar var här med oss, förutsåg han att en enorm planet, SJU GÅNGER STÖRRE ÄN JUPITER, hade en omloppsbana runt en sol från ett annat solsystem som kallas TYLAR. Och vår Patriark sade tydligt till oss: «Hercólubus, med dess gigantiska kretslopp, kommer att närma sig mer och mer och kommer att påverka flera planeter i vårt Solsystem… Indirekt kommer den att påverka Venus och Mars, men vår värld kommer direkt att påverkas… Allt detta betyder att vi kommer att närvara vid en ny ändring av Jordens axlar, vilket kommer att framkalla en stor katastrof… Miljontals personer kommer att dö. Denna värld visade sig även i slutet av kontinenten Atlantis och orsakade utplåningen av den Rasen. Tidigare hade den visat sig när Lemurien nått sitt slut och, mycket riktigt, kontinenten Mu sjönk ner under Stillahavets vatten»…

Därför, uppskattade läsare, vad som håller på att inträffa ÄR INTE NÅGOT NYTT, utan det är en händelse som upprepar sig varje 26 000 år på ett cykliskt sätt. Detta tillhör den kosmiska mekaniken och visar sig vara oundvikligt.

Och när det gäller oss, vi som försöker leva Gnosis, vad håller vi på att göra med oss själva? Har vi möjligtvis en bestående dynamik i arbetet som tillåter oss att få hjälp i dessa kritiska stunder? Vilken är denna dynamik? Hur många meditationer håller vi på att göra? Hur många praktiker genomför vi varje dag för att försöka öka vårt procenttal av Medvetande? Är vi i färd med att sublimera vår ARCANUM A.Z.F.? Fortsätter vi, i varje stund, med våra mekaniska reaktioner? Fortsätter vi identifierade med allt som händer runt omkring oss? Etc., etc., etc.

Nu, mer än någonsin, har den så kallade NIONDE TIMMEN nått oss alla, vi som känner till den Hermetiska Vägen. Då håller vi på att bli granskade i det inre för att från denna mänsklighet välja ut den som det lönar sig att HJÄLPA, det är värt att säga, för att BLI RÄDDAD… Direktiven är redan givna av de FYRA ELEMENTENS herrar och dessa direktiv säger: «GÖR SLUT PÅ DENNA RAS, FÖR DEN HAR MISSLYCKATS!». Sådan är, följaktligen, den dom som har utfärdats.

Eftersom GUDOMLIGHETEN ALLTID AGERAR MED BARMHÄRTIGHET OCH RÄTTVISA, så genom att först vädja till det VITA BRÖDRASKAPET eftersom den redan håller på att, och är i färd med att förflytta högre mänskligheter för att observera hela det pseudo-mänskliga samhälle som vi utgör, med syftet att rädde den som inger hopp. På detta sätt, håller man, följaktligen, på med att göra en FOLKRÄKNING som kommer att möjliggöra, i sin tid och i sin timme, en massiv räddning av de själar som har, åtminstone, ett arbete av MYSTISK DÖD som är signifikativt, tillsammans med dygder såsom ÄRLIGHET, UPPRIKTIGHET OCH EN DJUP LÄNGTAN EFTER ATT VILJA BLI BÄTTRE…

Jag talar om något som jag har fullkomlig kännedom om och som inte har något att göra med ANTAGANDEN eller LÖJEVÄCKANDE FANATISM som många sekter har vant oss vid. Må den som har förstånd förstå och den som har hörsel höra, för här finns det visdom…!

«Var vaksamma och framhärda, det finns ännu tid för er!», påminns vi av i en av våra ceremonier…

Praktisera INTERIORISERING mer och mer och försök att i varje ögonblick skärpa SJÄLVOBSERVATIONEN, bägge ingredienserna kommer att leda er till framgång!

Jag avslutar detta meddelande med några reflektioner som är passande och i överensstämmelse med det som tidigare har framlagts:

«Människan gör inga framsteg utom med hjälp av uppoffringen; alltid när det finns en framgång, kan man vara säker på att det finns en martyr».

Concepción Arenal

«Den som lovar med stor lättvindighet, kommer långsamt att ångra sig».

Alonso de Ercilla

«När det gäller alla saker beror framgång på förberedelse; utan förberedelse händer det alltid ett misslyckande. När vad som ska sägas har bestämts i förväg, kommer det inte att finnas svårigheter med att genomföra det. När ett handlingssätt har bestämts i förväg, kommer det inte att finnas anledning till grämelse. När de generella principerna har bestämts i förväg, finns det ingen villrådighet beträffande vad som ska göras».

Konfucius

«Det tillhör de visa att idag vara på sin vakt inför morgondagen och inte riskera allt på en dag».

Cervantes

«Tankarna är ihoprullade tapisserier; reflektionen vecklar ut dem och visar dem offentligt».

Temístocles

FATA VIAM INVENIENT.

─‘Ödena kommer att finna sin väg’─.

KWEN KHAN KHU