Uppenbarelser från medvetandet

Uppenbarelser från medvetandet 1577 887 V.M. Kwen Khan Khu
Uppenbarelser från medvetandet

Det sägs att den visa människan mediterar för att förstå genom upplevelsen av sanningen. Inte desto mindre, mellan att experimentera det reella och kunna förklara det, finns det en avgrund som väldigt få, under historiens gång, har kunnat ta sig över.

I UPPENBARELSER FRÅN MEDVETANDET, kommer läsaren att finna ljuset till denna mystiska erfarenhet, förklarad av författaren, V.M. Kwen Khan Khu, på ett förståeligt sätt och på samma gång praktiskt sätt. Och endast från detta ljus föds den sanna filosofin, som handlar om absoluta sanningar, och den transcendentala poesin. Allt detta och mycket mer får den som blickar ut över detta verk. Under förutsättningen att man bevarar ett öppet sinne och ett aktivt hjärta. Detta är rådet som vi ger till den som läser föreliggande avhandling så att förståelsen av dessa extraordinära ord får liv inom honom eller henne.