Gatari i proroci

Gatari i proroci

Gatari i proroci 850 480 V.M. Samael Aun Weor

Treba da pravimo razliku između gatara i proroka.

Elifas Levi kaže sledeće: „Adivino (šp.: gatar) dolazi od reči divinaris, divinus, a to znači ispunjavati božanstvo.“ Ali, kaluđer Alfonso Luis Konstant je zaboravio slovo „a“ koje prethodi božanskom imenu.

Gramatika kaže sledeće: „«A» je predlog koji određuje odvajanje, udaljavanje, na primer :Teo znači Bog; ali ako stavimo ispred slovo „a“ dobijamo „ateo“, kojim nazivamo onog ko ne veruje u Boga. Adivino (šp.: gatar) predstavlja upravo suprotnost divinitetu, odnosno, dijabolično. Apolitičar znači individua koja nije političar“.

Ako pažljivo čitamo Bibliju nećemo naći nijednu reč u korist gatara.

Kada je kralj Navuhodonosor poslao po magove, astrologe, gatare i vračare da mu tumače san sa statuom, nije bilo nijednog gatara koji bi Kralju otkrio tajnu, samo je jedan Božiji prorok odgovorio pred kraljem i rekao:

Tajnu koju car ište ne mogu kazati caru mudraci ni zvezdari ni vrači ni gatari. Nego ima Bog na nebu koji otkriva tajne i javlja caru Navuhodonosoru šta će biti do kraja.“

Danilo 2: 27-28

Ovo je izvod iz drugog poglavlja knjige Danila i poziva nas na refleksiju.

Danilo, prorok živog Boga, bio je jedini koji je mogao da protumači san Navuhodonosora.

Gatari su mračni predskazivači, oni su crni magovi. Proroci su svetlosni predskazivači, oni su beli magovi.

Gatari vide slike Ambisa i sanjaju snove Ambisa, pomoću kojih predskazuju događaje koji mogu biti pogrešni, jer se mračne slike Ambisa neće uvek kristalisati u fizičkom svetu. Mračne scene Ambisa jesu realne u Ambisu, ali se one neće uvek kristalisati u fizičkom svetu.

Proroci su predskazivači svetlosti, Božiji ljudi koje je prosvetlio Sveti Duh i njihova predviđanja su tačna jer je njihova pinealna i pituitarna žlezda potpuno iluminirana Svetom vatrom.

Chele (kela) Belog Bratstva jesu učenici, oni su đaci proroka i zato mogu da budu vesnici proroka i mogu da prenose ljudima reč svetih Majstora.

Da bi bio prorok, potrebno je da se primi Sveti Duh. Ali učenici naše Bele Lože jesu vesnici proroka i učenici proroka.

Pusti snovi su ambisk. Snovi svetlosti su svetlosni.

Među prorocima postoje jerarhije…

Iluminacija se osvaja malo pomalo, jer „Priroda ne čini skokove“. U svemu postoje lestvice i lestvice, stepeni i stepeni…

Postoji predskazivač nad predskazivačima i prorok nad prorocima. Predskazivač nad predskazivačima je Intiman, prorok nad prorocima je Intiman.

Svetlosne vizije naših učenika dolaze od Belih jerarhija. Ipak, ako se naši učenici posvete fornikaciji i skrenu na crni put, oni se udaljuju od puta proroka i postaju gatari. Onda su njihovi snovi, snovi Ambisa, pusti snovi, a njihova mračna predviđanja žalosno propadaju, proizvodeći u njima konfuzije i sramotu.

Proroci su Majstori Venerabilne Bele Lože. Gatari su crni magovi, mračni predskazivači, proroci Vala, koji jedu za stolom Jezavelje i uče da forniciraju i da jedu hranu namenjenu idolima.

Naši učenici treba da slede put savršenstva, treba da budu čisti, čisti, čisti, da bi najčistiji kristal njihove imaginacije bio savršeno ogledalo u kom bi se mogle odslikavati sve skupocene slike univerzalne Vatre. Sve nečiste misli, sve mržnje, sve zavisti, ljubomore, zlobe itd, zamagljuju čisti kristal jasnovizije, pretvarajući naše učenike u predskazivače senki, u gatare.

Vatrena ruža, pogl. XXV, «Gatari i proroci»
Samael Aun Weor