Chivotul Alianței sau Chivotul Legământului

Salvarea sufletului nostru prin intermediul Divinei Mame

Salvarea sufletului nostru prin intermediul Divinei Mame 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mult iubiți prieteni și prietene,

Vă trimit, în această ocazie, două gravuri care se completează între ele și pe care le putem îngloba cu următorul titlu:

SALVAREA SUFLETULUI NOSTRU PRIN INTERMEDIUL DIVINEI MAME

Înainte de toate, dragi cititori, trebuie să ne amintim că în Creștinismul străvechi se închina cult Stellei Maris –Devi-Kundalini– recitând ceea ce au ajuns să se numească litanii cristice. Aceste litanii făceau referire la diversele atribute ale Divinei Doamne, atribute prin intermediul cărora Ea putea să ne salveze din infern. Astfel, se vorbea de „oglinda dimineții”, „sănătatea bolnavilor”, „turnul de fildeș”, „refugiul păcătoșilor” etc., etc., etc.

Prin urmare, de fiecare dată când binecuvântata Mamă Kundalini voia sau vrea să ne salveze de propria noastră pierzanie, provocată de nenumăratele agregate psihologice care constituie Egoul nostru, Ea pune în acțiune atributele sale pentru a-și îndeplini misiunea.

De aceea, ne vom referi mai întâi la una din gravurile care este catalogată ca…

…Chivotul Alianței sau Chivotul Legământului

Chivotul Alianței sau Chivotul Legământului

Această ilustrație ne arată un car tras de doi boi, deasupra căruia o vedem pe Divina Mamă însoțită de Îngerul Gabriel. Acel Înger poartă în una din mâinile sale tulpina înflorită, ca o amintire a coloanei vertebrale a lui Iosif –soțul Mariei. Este de prisos să spunem că toți aceia care au reușit să străbată Drumul Secret au coloana lor vertebrală cu adevărat înflorită, adică, plină de virtuțile care însoțesc transmutarea secrețiilor noastre sexuale, vorbind în limbaj alchimist.

Deasupra Ei, pe cer, vedem strălucitorul porumbel alegoric al Spiritului Sfânt, căci nu putem să uităm că Eternul Feminin divin este întotdeauna însoțit de soțul ei. Acesta este binomul pe care îl formează, în religia hindustană, Shiva-Shakti.

Spiritul Sfânt este cel care fecundează pântecul lui Kundalini-Shakti și de aceea lucrează împreună în interiorul nostru.

Această gravură este, așadar, în sinteză, simbologia chivotului legământului, căci noi năzuim să fim salvați prin legământul divin pe care Dumnezeul Mamă vrea să-l facă cu fiul ei: Chrestosul intim.

Această gravură, răbdători cititori, este însoțită de niște fraze latine, pe care vi le adaug în continuare:

„Foederis Arca.

Anagr. 30.

Sacra Dei fero.

Horrida bella times, et sumi Numinis iras, aeternam Pacem FOEDERIS ARCA refert. Virgo SACRA DEI FERT judicis arma tremendi, per quam de Coelo gratia sola venit”.

Traducere:

„Chivotul alianței” –sau al legământului.

„Anagr. 30: Aduc lucrurile sacre ale lui Dumnezeu” –să se citească: Ea, Stella Maris, aduce forțele FIINȚEI.

„[Tu] te temi de oribilele războaie și mâniile supremului Numen” –să se citească: Egoul se teme de oribilele războaie și de mâniile supremului Numinis, adică, Dumnezeu.

„CHIVOTUL ALIANȚEI restabilește pacea eternă” –să se citească: fără Chivotul Alianței, fără Arcanul A.Z.F., fără ajutorul binecuvântatei noastre forțe înflăcărate, ar fi imposibil să obținem Pacea din Împărăția Ființei.

„Fecioara aduce sacrele arme ale lui Dumnezeu judecător teribil și prin mijlocirea Ei aduce din ceruri unica grație.”

Turnul de fildeș

Salvarea sufletului nostru prin intermediul Divinei Mame

Această a doua gravură ne arată în primul rând un turn ocupat în partea sa superioară de îngerași –părți ale propriei noastre Ființe interioare. Unul dintre acei îngerași duce în mâna sa crucea mântuitorului umanității.

Într-o parte a acestui turn putem să-l vedem pe însuși Cristos ținând în mâna sa un mănunchi de foc –căci, gnostic vorbind, Cristosul este încarnarea focului ceresc. Lângă Cristos observăm un bărbat care cade jos, alegorizând sufletele pierdute. De asemenea putem observa în fundalul acestei gravuri un munte care pare de asemenea un turn. În acest caz este vorba despre Turnul Babel, care simbolizează confuzia limbilor și crezurilor în care este cufundată umanitatea noastră adormită. Să se observe, pe de altă parte, un elefant enorm –simbol al Logosului în gnoseologie– zdrobind o creatură monstruoasă. Acel monstru a fost numit în ocultism și în Alchimie cu calificativul de bazilisc, sinteză a tuturor agregatelor infernale care constituie Egoul animalic.

Fraza în latină este următoarea:

„Anagr. 28. Ne turbaris Rue.

Aspice si nescis quid TURRIS EBURNEA pofsit, hac tibi tartareus vincitur arte Draco. Hinc NE TURBARIS peccator corde dolendo, huc RUE in amplexus Virginis esto latens”.

„Anagr. 28. No te tulbura [am putea spune: no te lăsa tulburat], fugi.

Cercetează dacă ignori ce poate [face] TURNUL DE FILDEȘ, în care din partea ta Dragonul din tartarus este învins cu arta [traducând mai liber: în care tu învingi cu arta Dragonul infernal].

Aici nu te tulbura [nu te lăsa tulburat], păcătosule, cu inima îndurerată,

Aleargă acolo în brațele Fecioarei, fii misterios [ocult/prudent]”.

Permiteți-mi acum, dragi prieteni, să vă dăruiesc câteva fraze pentru reflecția voastră:

„Timpul face să apară noi obstacole a căror existență niciodată nu am crezut-o posibilă; nu trebuie să considerăm sigură victoria până când lupta s-a încheiat.”
Solon

„Viața este un teatru: intri, privești și pleci.”
Democrates

„Omul este visul unei umbre.”
Pindar

„Să începem să trăim, să creștem, este un proces dureros: viața noastră începe ca o desprindere și culminează cu o dezrădăcinare.”
Octavio Paz

ITA EST VITA HOMINUM
─„Așa este viața oamenilor.”─
KWEN KHAN KHU