Transcendental ockultism

Transcendental ockultism 1576 886 V.M. Samael Aun Weor
Transcendental ockultism

V.M. Samael Aun Weor överlämnar i detta verk, Transcendental ockultism, de grundläggande svaren på frågor som, historiskt, hade orsakat rådvillhet hos det mänskliga förnuftet, som förlorat sig i teorierna om ett dualt mentalt sinne. Inför ett så förödande panorama där förvirringen hade lett sökarna i olika riktningar utan att finna ljuset, etablerar författaren solida , logiska och tydliga grunder så att läsaren förstår den sanna meningen bakom skapelsen och skingrar vårt tvivel beträffande de mest fundamentala frågorna: vem är jag?, vad är skapelsen?, varför gjordes den? vem gjorde den?, etc.

Och som alltid, förklarar Vattumannens Avatar för oss hur man vaknar ur Medvetandets sömn, som är det som hindrar oss från att se och leva i existensens autentiska realitet. Förbered dig, läsande vän, på att skingra dina tvivle och äntligen komma in i den sanna ockultism, som endast tillhör den som tar bort dess slöja.