Det jordiska paradisets förtrollningar - V.M. Kwen Khan Khu

Det jordiska paradisets förtrollningar

Det jordiska paradisets förtrollningar 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Uppskattade läsare:

Jag förmedlar några utdrag från ett föredrag av vår kära Avatar som förefaller mig vara extraordinära: Föredraget bär titeln:

DET JORDISKA PARADISETS FÖRTROLLNINGAR

«Vänner, i själva verket är den fysiska kroppen inte vad några okunniga vetenskapsmän tror, några dumma vetenskapsmän. Den fysiska kroppen är en mental kristalliserad form, på samma sätt som planeten Jorden är det och, därför kan viljan ha inverkan på den fysiska kroppen och ändra dess figur eller placera den inuti den fjärde dimensionen. När vi accepterar att den fysiska kroppen är en mental form, kommer vi uppenbarligen att ha löst problemet med den fjärde dimensionen.

Hela Jorden är inget mer än en mental form som uppstod i Omeyocán, från själva “naveln” till universum, i Skapelsens gryning. Denna mentala form kallad Jorden, med allt som den har varit, är och kommer att bli, kristalliserades lite i taget till dess att den antog den nuvarande formen. Kristalliseringen genomfördes i enlighet med Oktavernas Lag.

I själva verket kommer det, följaktligen, en dag när Jorden, eller den mentala formen kallad Jorden, inleder sin rörelse inåt och uppåt tills dess att den på nytt förlorar sig eller upplöses i Omeyocán.

Den mänskliga kroppen är, därmed, en kristalliserad mental form, och hela hemligheten med Jinas är inget annat än att inverka på den fysiska kroppen genom viljan. Om vi accepterar att det är en form av det mentala sinnet, en kristalliserad form i enlighet med Oktavernas Lag, befinner vi oss på rätt väg för att inverka på den fysiska kroppen och placera den i en okänd dimension. Är detta möjligt? Ja, det är möjligt. Vad man behöver är enbart vilja och föreställningsförmåga förenade i en vibrerande harmoni. På den vägen når vi fram till framgångens väg.

Låt oss komma ihåg att de tolv apostlarna, som den kristna Bibeln talar om, finns i vårt inre. De finns inom oss själva, här och nu. Låt oss komma ihåg att Filippos i det kristliga evangeliet också existerar i vårt inre, han som senare försvann, buren av en orkan i en storm. Denne Filippos har makt över den fysiska formen vilken, som jag sagt, är en mental form som kristalliserats. Om man har tilltro till Filippos, kan man lyckas placera den fysiska kroppen i den fjärde dimensionen. Jag syftar inte på en historisk Filippos, jag syftar inte på den som i andra tider fick judarna att blekna i det Heliga Landet, jag syftar inte på den fridfulle mystiker som dök upp som genom ett trollslag. Jag syftar på den inre Filippos, eftersom de tolv apostlarna finns inom oss, de tolv fundamentala delarna till vårt eget Vara. En av dessa delar kallas Filippos.

Om någon åkallar sin Filippos i stunden när man håller på att somna, kommer man att ta emot formidabla underverk. Det kommer att räcka med att man går upp ur sin säng vid ett lämpligt tillfälle, i stunder när vi ser oss själva tjocka, liksom feta; i stunder när vi känner oss i ett tillstånd av extraordinärt andligt välbehag, och med tilltro till Filippos, om vi reser oss upp från vår säng, kommer vi omedelbart att gå in i Hesperidernas Trädgård, i Härligheternas Trädgård, i det Jordiska Paradiset».

Det Femte Evangeliet, volym II, föredr. «Det Jordiska Paradisets förtrollningar», sid. 324, 325
Samael Aun Weor

Jag tillägger några lämpliga fraser till er att reflektera över:

«Det stora, oförgängliga miraklet är den mänskliga tron på miraklen».

Jean Paul Richter

«Miraklen inträffar utanför Naturens ordning, och mysterierna är de som förefaller vara mirakler och inte är det, utan händelser som ibland inträffar».

Cervantes

«Alla mirakler är så här -upprepande-. Miraklet -sade en tänkare- är inget annat än ett plötsligt uppdykande av en dold verklighet.».

Amado Nervo

«Vilken är den mest sublima överraskningen? Den som har att göra med den som finner Gud inom sig själv».

Amado Nervo

«Jag känner inte till något emblem som är så passande för ett suveränt sinne än ihärdigheten i avsikten hos den som oavbrutet följer sin väg till dess att man når målet».

Emerson

DUM SPIRO SPERO.
─‘Så länge som jag andas hoppas jag’─.

Er vän,
KWEN KHAN KHU