Krigets triumf

Krigets triumf 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Uppskattade läsare:

Med stor glädje förmedlar jag några kommentarer till er beträffande denna gravyr som bär titeln…

…KRIGETS TRIUMF

Krigets triumf, Marten Jacobszoo van Veen

Denna gravyr gjordes av den holländska konstnären med namnet Marten Jacobszoon van Veen mellan åren 1498 och 1574. Först av allt förmedlar jag några korta kommentarer till er som har givits ut beträffande denna framstående konstnär, låt oss se:

«Gravyren som vi presenterar är en kopia av orginalteckningen av Maarten van Heemskerck, gjord av Cornelis Cort, en annan känd holländsk gravör».

Denna gravyr åtföljs av en fras skriven på latin som säger: BELLUM minas intentat infidens rhedae VINDICTAE. equi, hic PERDITIO, et ille VASTITAS Acri FVRORIS incitantur mastige. Comites FAMES, BLASPHEMIA, et RIXA aduolant; Trucique uultu, et voce captivos agens Spoliis omifta bellicis CRVDELITAS.

Översättningen av denna fras förklarar för oss: ‘KRIGET hotar sittande i HÄMNDENS droska. Hästarna FÖRDÄRV och ÖDELÄGGELSE sporras alltid av våldsamt RASERI. Vagnen åtföljs av HUNGESRNÖD, HÄDELSE och MISSÄMJA, vilka kommer springande; de massakrerad ansiktena och rösten från fångarna leder till GRYMHET, krigsbytet’.

Detta konstverk får oss att gå in i djupa reflektioner, framför allt nu, i de tider som vår mänsklighet genomlever. Utom all fråga är kriget det mest förfärliga uttrycket för pluraliteten av vårt avskyvärda djuriska Ego. Som vi har sagt vid många tillfällen, när de psykologiska aggregaten uttrycker sig, gör de det åtföljda av varandera. JAGET agerar alltid i form av en flock.

Vi observerar tydligt hur KRIGET släpps lös genom EGOTS inverkan. Kriget, personifierad i denna gravyr, ser man bärande ett svärd i sin högra hand och i sin vänstra bär han en eld. Detta svärd är HÄMNDEN och elden är materialiseringen av det giftiga svavel som alla vi människor bär inom oss i vår dolda anatomi.

På bilden kan man se ÖDMJUKHETEN –Humilitas- bli nedtryckt eller förödmjukad genom kriget, eftersom vi alla vet att när det finns krig överger motståndarna, som slåss med varandra, all ödmjukhet för att låta sig uppslukas av HÖGMODET vilket, enligt dem, kommer att göra dem till segrare på lång sikt.

Det är klart att kriget, när det uttrycker sig, gör det med RASERI, det vill säga, med ohämmad vrede eller ursinne. Detta RASERI representeras av kusken som kör dödens droska. Raseriet eller ursinnet förblindar förståndet hos den mänskliga varelsen och skymmer, uppenbarligen, helt och hållet de tre procenten av Medvetande som vi äger.

I varje krig är MISSÄMJAN närvarande, på latin kallad RIXA. Eftersom JAGET är FÖRBITTRINGENS gömställe, sår det MISSÄMJA var än det går.

Vi kan även observera att en av hästarna som drar droskan kallas PERDITO på latin, vilket ska tolkas som FÖRTAPPELSE eller FÖRDÄRV, eftersom inget konstruktivt kan förväntas genom krigets inverkan. Varje krig lämnar ett spår av total FÖRVIRRING, FÖRTAPPELSE och FÖRDÄRV i de mänskliga samhällena. Om vi observerar noggrant, bär hästen en sköld som visar ett cyniskt leende, och på denna sköld finns det två ormar som biter vandra och visar djuriska passioner…

Den andra springaren kallad VASTITAS, vilket bör översättas som ‘ÖDELÄGGELSE’. Av den anledningen bär denna häst en annan sköld som visar ett lejon -vildsintheten- som slukar ett får -saktmodet- . Vår värld har redan blivit ödelaggd av två världskrig som har lämnad den väldigt ödelagd . Vad som är otroligt är att vår ras inte har lärt sig en läxa av denna FÖRÖDELSE, eftersom vi, olyckligtvis, går mot ett tredje världskrig.

På denna imponerande gravyr kan vi se en kvinna som har sin tunga utanför. Kvinnan bär namnet BLASPHEMIA. Vi kan inte ignorera det hädande och SMUTSIGA språk som man använder under perioder av krig. Just i våra dagar åtföljs alla krig bland jordens humanoider av verkligt verbala vidrigheter.

Observera nutidens politiker så kan vi dra våra egna slutsatser.

Vi kan inte låta bli att nämna den hungersnöd som krigen framkallar så väl bland de besegrade som de som dumt nog kallas segrare. Detta är namnet på den andra kvinnan som följer den ödesdigra kortegen. Kvinnan som representerar hungersnöd kallas på latin FAMES. Hon, representanten för hungersnöden, går som om hon vore i färd med att tugga på ett ben, för under hungersnöden kan vi endast äta skräp och ben. Detta är krigens realitet.

Till sist är det bra att nämna CRUDELITAS ─grymheten-, på gravyren representerad av den folkmassa som blivit fängslad och med denna folkmassa allt det som tillhör dem. Detta är krigsbytet som den rationella tvåbenta varelsen brukar ta med sig till sitt territorium. Så har hon gjort sedan millennier. Vi kan säga att detta har hänt allt sedan Kain dödade Abel. Detta har varit denna mänskliga myrstacks sorgliga historia.

Vi skulle även kunna peka på att vi på denna gravyr kan observera krigsredskap i den bakre delen av droskan. Och det är, sorgligt nog, så att när JAGET kontrollerar det intellektuella centret upphör det inte att vilja uppfinna krigsmaskiner som tjänar till att förstöra och slå ned sina medmänniskor. Vi måste även betona att de fanor som framträder i den bakre delen av droskan påminner oss om att, allt sedan Jaget blivit mäktigt inom oss, valde det att vilja etablera gränser och göra avgränsningar för att -på ett egoistiskt sätt- vilja skilja det ena från det andra. Detta började under Brons- Kopparåldern.

Längst bak på bilden observerar vi en stad omgiven av lågor och en folkmassa som har blivit tillfångatagen. Detta är krigets otvetydiga konsekvens.

Låt oss nu reflektera över dessa fraser som jag tillagt åt er:

«Kriget är en purpurfärg under vilken dråpet döljer sig ».
Victor Hugo

«Kriget är ett attentat mot människosläktet ».
Plinius

«Kriget är mänsklighetens järnkur ».
Richter

«Ingen fiende är större till naturen än kriget ».
Saavedra Fajardo

«Det har aldrig förekommit varken ett bra krig eller en dålig fred ».
Gracián

NUDA VERITAS.
─‘Sanningen blottar ─.
KWEN KHAN KHU