Mysteriet med Kristi vilja

Mysteriet med Kristi vilja

Mysteriet med Kristi vilja 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mycket kära vänner:

Med stort nöje vänder jag mig till er för att förmedla några kommentarer till er beträffande …

…MYSTERIET MED KRISTI VILJA

När vi började studera våra gnostiska läror och man förklarade suprasexualitetens heliga mysterier för oss, som ett medel för att en dag lyckas nå fram till förvärvandet av det som under århundraden har kallats de Vises Sten, säger man då att denna mystiska Sten även är det röda karbunklet , Solkonungen, den kubiska Stenen eller templets -det inre- hörnsten, etc., etc., etc.

Denna Sten -säger Gnosis- kan, förvisso, förvandla personlighetens bly till Andens Guld, och om vi går ännu längre visar man oss att denna välsignade Sten är själva Perfektionernas Herre eller den inre Kristus, etc., etc., etc.

När en hängiven person har väckt Stella Maris Heliga Eld och dessa Eldar börjar att gå upp genom ryggraden till hans eller hennes inre vehiklar -atomiska-, reser han på detta sätt dessa lågor på ett serpentint sätt och då visar man oss att vi har rest den första eldormen, därefter den andra, senare den tredje, etc., etc., etc. Men när en av dessa flammande lågor går upp genom ryggraden i det som vi kallar den kausala kroppen, understryker man för oss att vi börjar förvärva sann vilja, för innan detta fenomen inträffar har humanoiden inte ens en egen vilja, utan gör alltid vad våra psykologiska aggregat vill eller vad Jagen i vår psykologi vill. På detta sätt kommer ett Jag att vilja en sak men ett annat kommer att vilja en annan sak, succesivt, och det är beklagligt. Allt detta ligger mycket långt från den heliga individualiteten…

Detta vill, emellertid, inte säga att den rationella humanoiden från en dag till nästa redan gör sitt Sanna Varas vilja, nej. Man börjar endast känna sig lite mer herre över sina handlingar och, om man har varit disciplinerad på sin väg, börjar man då att detektera fler och fler psykiska aggregat i handling.

Om så är fallet, att om denna hängivna person redan har gjort den Hemliga Vägen i föregående existenser, påpekar man för oss att han inte kommer att behöva resa eldsormen i sin buddhiska natur och inte heller den som har att göra med hans Atman eller hans Innersta. Men, om denna hängivna person aldrig har beträtt den Hemliga Stigen då måste han resa dessa två serpentina krafter som tidigare nämnts för att fullborda sin själsliga struktur.

När vi har nått hit är det mycket intressant att man förklarar för oss det transcendentala faktum att denna femte Eldsorm, som vi redan har refererat till, är den som avgör vilken väg det är som denna hängivna person bör följa, som nu är en Mästare och inte ett simpelt rationellt däggdjur.

Om denna Mästare tar emot indikationen från sitt VARA att fortsätta stigen genom alkemisternas Direkta Väg eller den Torra Vägen, då bör han fördjupa sig i det som Gnosis kallar Ljusets Ormar. Om denna Mästare, å andra sidan, väljer att fördjupa sig i den Fuktiga Vägen eller Spiralstigen, då styr man sin färd mot de nirvaniska regionerna.

Vad som är intressant i allt detta, mycket uppskattade läsare, är det faktum att dessa män eller kvinnor som har gått i riktning mot sökandet av Ljusets Ormar börjar leva processerna av den historiske Kristus, men nu i relation till deras inre Kristus.

Först är det är bra att påminna om att i denna femte Orm av Eld beslutar den inre Kristus att överge den logoiska sfären tillhörande den Kosmiska Chrestos för att inkarnera i skötet av den Gudomliga Modern eller Stella Maris, Havsjungfrun. Observera att det är Han som beslutar sig för att komma för att hjälpa den Adept som just har gått in i dessa Ormar av Ljus och kommer att följa honom under alla de åtta invigningar som integrerar denna andra del av det Första invigande Berget.

Denna andra del av det som har kallats det Första Berget kulminerar med den inre Kristus nedstigande i en mycket helig grav där han kommer att stanna under en tid och en annan tid och hälften av en tid…

Medan Perfektionernas Herre är i sin grav-symboliskt talat-, fortsätter han ännu att följa denna Mästare under den mytologiske Herkules nio första storverk – vilka nu svarar mot det man refererar till som det Andra invigande Berget -, vilka kommer att ha sin förveckling eller utveckling i Dantes nio kretsar, likaledes förbunda med helvetena till de nio planeterna i vårt solsystem. Och vad händer i dessa arbeten som genomförs i dessa infernaliska regioner? Helt enkelt att den inre Kristus vägleder den Gudomliga Modern i dessa titaniska uppgifter för att börja disintegrera den dolda sidan av det djuriska Egot.

Det är här, ivriga läsare, jag vill att vi gör oss medvetna om den extraordinära kraften av den INRE KRISTUS vilja, eftersom endast Han har den gudomliga intelligensen för att motverka Vilddjurets ondskefulla vilja, som Kabbala visar med siffran 666. Det är därför som när vi studerar Sefirotträdet i det hebreiska Kabbala vi observerar att attributet till CHOKMAH -den inre Kristus- är just precis intelligensen, eftersom visdomen är attributet till Sefiroten BINAH -den Heliga Ande-…

Alla dessa ockultister som i början av nittonhundratalet skrev om viljans kraft, såsom till exempel Paul C. Jaget, eller de andra som trodde att viljan är något inneboende i den rationella humanoiden, helt enkelt misstagit sig helt och hållet. Ännu i våra dagar finns det många personer som tänker att dessa som har lyckats genomföra tre yrkesbanor: Medicin, Juridik och Litteraturvetenskap, är mycket intelligenta personer och viljestarka, men i själva verket är det löjligt, dessa personer är mekaniska repetitörer av det som de har hållit på att göra under många existenser, inget annat, punkt slut.

Hela denna förmodade VILJA är endast ett maktutövande av VILDDJURET som på nytt manifesterar sig och som vi har refererat till i tidigare stycken.

Viljan hos vetenskapsmännen som tillverkade atombomben och som provade den för första gången över städerna Hiroshima och Nagasaki när det Andra Världskriget var på väg att sluta, har inget att göra med Kristi Vilja. Inte heller, läsande vänner, rymdkapplöpningen mellan kolosserna från Väst och från Öst är förbunden med Kristi vilja, utan den är förbunden med Vilddjurets mirakel omnämnda i den Heliga Johannes Apokalyps.

Det är därför som vår Patriark konstant understryker för oss att den Inre Kristus är vår Salvador Salvandus, att han är kapabel att förhandla med Lagens Herrar så att viss allvarlig karma, som inte tillåter oss att fortsätta leva den Hermetiska Stigen, kan annulleras för oss. Den inre Chrestos hanterar Lagen om Epigenesis perfekt, vilket tillåter honom att generera nya omständigheter för att definitivt ta oss ut ur Samsaras Hjul eller hjulet av födelse och död…

När Jobs åtta år är slut – i slutet av det Andra Bergets Mysterier- i vilka den inre Kristus förblivit inne i den Heliga Graven, reser han sig från denna och sätter sig på sin tron av guld för att ta hand om alla våra organiska och psykiska funktioner. Senare, för att kulminera sin gudomliga uppgift, slutför han den mytiske Herkules tre sista storverk med framgång, och kulminerar på så sätt sitt arbete av Salvador Salvandus, det vill säga, han avslutar det så kallade Tredje Berget och han förvandlas till själva praktens Sten eller de Vises Sten.

Här har vi, vänner, storheten, makten och transcendensen av mysterierna med den inre Kristus vilja.

Jag tillägger nu några fraser för er reflektion:

«All makt hos människorna härrör från Gud ».
Fray Luis från Granada

«All makt är plikt».
Victor Hugo

«Reflektionen är själens öga ».
J . B. Bossuet

«De Heliga Skrifterna är den yttersta sanningen».
Leonardo da Vinci

«Religionen är en kedja av guld som fäster jorden vid den Eviges tron ».
Homeros

ESSE QUAM VIDERI.
─‘Att vara hellre än att förefalla’─.
KWEN KHAN KHU