Triumful războiului

Triumful războiului 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Stimați cititori,

Vă trimit cu mare plăcere câteva comentarii despre această gravură care are drept titlu…

…TRIUMFUL RĂZBOIULU

Triumful războiului, Marten van Veen

Respectiva gravură a fost realizată de pictorul olandez Marten Jacobsz Heemskerk van Veen între anii 1498 și 1574. Înainte de toate vă trimit câteva scurte comentarii care au fost scrise despre acest celebru pictor, să vedem:

„Gravura pe care o prezentăm este o copie a desenului original al lui Marten van Heemskerk, realizată de Cornelis Cort, alt faimos gravor olandez.”

Această gravură este însoțită de o frază scrisă în latină care spune: BELLUM minas intentat infidens rhedae VINDICTAE. equi, hic PERDITIO, et ille VASTITAS Acri FVRORIS incitantur mastige. Comites FAMES, BLASPHEMIA, et RIXA aduolant; Trucique uultu, et voce captivos agens Spoliis omifta bellicis CRVDELITAS.

Traducerea acestei fraze ne exprimă: „RĂZBOIUL amenință așezat în carul de triumf al RĂZBUNĂRII. Caii RUINA și DEVASTAREA sunt mereu mânați cu biciul de către FURIA feroce. Însoțesc cortegiul FOAMETEA, BLASFEMIA și DISCORDIA, care vine în fugă; chipurile masacrate și vocea captivilor conduc CRUZIMEA, prada de război”.

Această operă de artă ne face să intrăm în profunde reflecții, mai ales acum, în momentele pe care le trăiește umanitatea noastră. Este incontestabil că războiul este expresia cea mai atroce a pluralității abominabilului nostru Ego animalic. Cum am spus-o în multe ocazii, agregatele psihologice, atunci când se exprimă, o fac însoțite unele de altele. EUL acționează mereu în mod gregar.

Să observăm în mod clar cum RĂZBOIUL este dezlănțuit de acțiunea EGOULUI. Războiul, personificat în gravură, este văzut purtând în mâna lui dreaptă o spadă și în mâna lui stângă poartă un foc. Acea spadă este spada RĂZBUNĂRII iar focul este materializarea sulfului otrăvitor pe care toate ființele umane îl purtăm înăuntrul anatomiei noastre oculte.

În imagine se observă UMILINȚA –Humilitas– fiind zdrobită sau umilită de război, căci cu toții știm că atunci când există războaie adversarii care se luptă între ei abandonează orice umilință pentru a se lăsa înghițiți de ORGOLIU care, după părerea lor, îi va transforma cu timpul în învingători.

Este clar că războiul, atunci când se exprimă, o face cu FUROARE, adică, cu furie sau mânie dezlănțuită. Această FUROARE este reprezentată de vizitiul care conduce dricul morții. Furoarea sau furia orbește înțelegerea entității umane și, evident, încețoșează acel trei la sută de Conștiință pe care o avem.

În orice război este prezentă DISCORDIA, numită în latină RIXA. EUL, fiind vizuina RANCHIUNII, seamănă pretutindeni pe unde merge ceea ce numim DISCORDIE.

Putem să observăm, de asemenea, că unul dintre caii care trag de carul de triumf este numit în latină PERDITIO, ceea ce trebuie să se interpreteze ca PIERZANIE sau RUINĂ, căci nimic înălțător nu poate fi așteptat din acțiunea războiului. Orice război lasă o dâră de CONFUZIE, PIERZANIE și RUINĂ totală în societățile umane. Dacă observăm cu atenție, acest cal poartă un scut care arată un zâmbet cinic și pe respectivul scut doi șerpi se mușcă între ei semnalând pasiunile animalice……

Celălalt armăsar este numit VASTITAS, care trebuie să se traducă „DEVASTARE”. Din acest motiv acest cal poartă alt scut care arată un leu –ferocitatea– devorând o oaie –blândețea. Lumea noastră a fost deja devastată de două războaie mondiale care au lăsat-o foarte devastată. Faptul incredibil este că rasa noastră nu a tras nicio învățătură din acea DEVASTARE, căci ne îndreptăm, din nefericire, către o a treia conflagrație mondială.

În această șocantă gravură putem vedea o femeie care are limba scoasă. Femeia are ca nume BLASPHEMIA. Nu putem trece cu vederea limbajul blasfemator și MURDAR care se utilizează în timpul perioadelor de război. Tocmai în zilele noastre toate războaiele umanoizilor pământeni sunt însoțite de adevărate atrocități verbale. Să observăm politicienii din actualitate și vom trage propriile noastre concluzii.

Nu am putea să nu menționăm foametea pe care o produc războaiele atât printre cei învinși cât și printre cei numiți în mod stupid învingători. Acesta este numele altei femei care însoțește sinistrul car de triumf. Femeia care reprezintă foametea este numită în latină FAMES. Ea, reprezentanta foametei, merge în atitudinea de a mesteca un os, căci în timpul foametei putem mânca doar gunoaie sau oase. Aceasta este realitatea războaielor.

În cele din urmă, este bine să o menționăm pe CRUDELITAS ─cruzimea─, reprezentată în gravură prin mulțimea care a fost făcută prizonieră și cu acea mulțime toate bunurile sale. Aceea este prada de război pe care obișnuiește să o ducă pe terenul său bipedul rațional. Așa a făcut-o de milenii. Am spune că aceasta s-a întâmplat de când Cain l-a ucis pe Abel. Aceasta a fost trista istorie a acestui furnicar uman.

Am putea semnala de asemenea că în această gravură spectaculară observăm instrumente de război în partea din spate a carului. Și este pentru că, din nefericire, atunci când EUL controlează centrul intelectual nu încetează să inventeze mașini de război care să servească pentru a distruge și a devasta semeni săi. De asemenea trebuie să subliniem că drapelele care apar în partea din spate a carului ne amintesc că, de când Eul a devenit puternic înăuntrul nostru, a optat pentru a vrea să stabilească frontiere și pentru a demarca limite pentru a vrea să ne diferențiem –egoic– unii de alții. Aceasta a început în Epoca de Bronz sau de Cupru.

În fundalul gravurii observăm un oraș învăluit în flăcări și mulțimea care a fost făcută prizonieră. Aceasta este consecința inechivocă a războaielor.

Să reflectăm acum la aceste fraze pe care vi le adaug:

„Războiul este o purpură sub care se ascunde omuciderea.”
Victor Hugo

„Războiul este un atentat împotriva neamului omenesc.”
Pliniu

„Războiul este leacul de fier al omenirii.”
Richter

„Niciun dușman mai mare al naturii decât războiul.”
Saavedra Fajardo

„Niciodată nu a existat nici un război bun nici o pace proastă.”
Gracián

NUDA VERITAS.
─„Adevărul gol-goluț.”─
KWEN KHAN KHU