Gud är den renaste kärlek, Karl von Eckartshausen

Gud är den renaste kärlek

Gud är den renaste kärlek 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mycket kära vänner:

Jag skriver till er, högt skattade läsare, för att förmedla denna gravyr som bär titeln…

…GUD ÄR DEN RENASTE KÄRLEK ─MIN BÖN OCH MIN KONTEMPLATION ─

Gud är den renaste kärlek, d'Eckartshausen

Originaltiteln till denna gravyr är Goot ist die reinste liebe.

Denna bild var ett verk av upphovsmannen som barn namnet  Karl von Eckartshausen, som levde mellan 1752 och 1803, och som utgjorde en del av en avhandling som pulicerades i Wien år 1796. Denne konstnär var, dessutom, en tysk författare, mystiker, filosof och teosof. På detta konstverk kan man lägga märke till en ung kvinna -en Isis eller en prästinna – som gör sina rituella tvagningar framför en eld som brinner i en kittel och som är förbunden med några lysande strålar som kommer från himlen.

Gud är den renaste kärlek (Detalj), d'Eckartshausen
‘Låt min bön vara rökelse inför dig’. Psaltaren 141

Elden, kära läsare, är det mest exakta uttryck genom vilket vi kan avbilda detta som religionerna kallar Gud. Detta element är ursprunget till de andra tre kvarvarande som är närvarande i skapelsen, det vill säga: luft, vatten och jord. Detta är skapelsens heliga TETRAGRÁMMATON.

Den unga kvinna som dyrkar elden syftar på de prästinnor som är förbundna med eldelementet. Det är därför som hon, under det att hon med den vänstra handen smeker lågorna i kitteln, med den vänstra handen upprätthåller ett rökelsekar genom vilket hon välsignar atmosfären av mystik som hon har skapat och som på samma gång tjänar till att åtfölja hennes böner som är riktade till den allra högste. Denna akt är den som framkallar det utrop som följer vår gravyr: «Kärleken är min bön och min kontemplation», för berusade av den gudomliga kärleken, kan vi komma in i en kontemplativ extas och börja uppskatta den kontemplation som tillhör VARATS mysterier.

Observera att vi bakom prästinnan ser en harpa, ett musikinstrument som sedan millennier, i många kulturer,  har använts för att fylla de ceremoniella kamrarna med sublima toner. Det är uppenbart att detta instrument pekar på de musikoktaver inom vilka kärlekens doft utvecklas.

På andra sidan, nära denna harpa visar man oss en palm. Palmen har alltid varit ett dekorativt element i många bibliska berättelser. Låt oss erinra oss att när Kristus från Nasaret, kom in i Jerusalem var det, enligt den esoteriska gnostiska traditionen, en palm som bugade sig för att hälsa honom. Denna Elemental symboliserar på ett perfekt sätt den mänskliga ryggraden, och dess frukt -kokosnöten- representerar i symboliken vårt huvud, med vilket man indikerar för oss att genom det alkemiska arbetet stiger våra kvicksilverångor uppåt genom vår ryggrad och lagras i vår hjärna och framkallar hos oss, på lång sikt, uppvaknandet av Medvetandet…

Några ord från den Vördnadsvärde Mästaren Fulcanelli kommer till vår hjälp för att fördjupa oss i denna vackra beskrivning:

«Buga er magiker från Orienten, och ni, lagens doktorer; sänk pannan, regerande furstar hos perser, hos araber och hos indier! Kontemplera, dyrka och var tysta, för ni skulle inte kunna förstå. Det handlar om det gudomliga Verket, övernaturligt, outsägligt, vars mysterium aldrig skulle tränga in i någon dödlig. På den tysta och djupa natthimlen, lyser en enda stjärna, en väldig himlakropp som består av alla himmelska stjärnor, er lysande vägledare och den universella Visomens fackla. Se  hur Jungfrun och Jesus vilar, lugnt och stillsamt, under Egyptens palm. En ny sol strålar i mitten av vaggan av vide, mystiska korg som som Bacchus cistóforos och Isis prästinnorna en gång i tiden bar på; en ny sol som även är  Ichthys i de kristna katakomberna. Den gamla profetian har, till sist, förverkligats. O, mirakel! Gud, Universums herre, inkarnerar för världens räddning och föds i människornas land,  i den spröda formen av ett litet barn».

VM Fulcanelli

Elden, högt skattade vänner, som Gnosis redan har sagt, förnyar oss oupphörligen. Detta är tolkningen av det kristna INRI: Igni Natura Renovatur Integra, ‘ELDEN FÖRNYAR HELT OCH HÅLLET HELA VÅR NATUR’. Jesus från Nasaret var den högsta upphöjelsen som vår mänsklighet har känt sendan 2023 år tillbaka.

Gud är en eld. med egen intelligens tack vare vilken, när den tänder sig själv, skapar världar, och när den slocknar förstör dessa – sade Herakleitos-. Det är även bra att peka på att vi runt altaret kan se en öppen text som syftar på doktrinen, en ljussläckare, symbol för försiktigheten när vi vill släcka våra ljus, och lagens tavlor som är representativa för de Tio Budorden.

Gud är den renaste kärlek (Detalj från altaret)
Detalj från altaret 

Fras på latin:

«Dirigatur oratio mea sicut incensum in conspectu tuo».

Övesättning: ‘Låt min bön vara rökelse inför dig’. Psaltaren 141.

Jag lämnar er nu några fraser för reflektion:

«Dyrkan är en transcendental beundran». Carlyle

«När hjärtat gråter för vad den har förlorat, glädjer sig anden på grund av  vad den har funnit». Sufi diktirin

«Den sanna mystikern finner Gud i alla religioner». Ibn Arabi

«Mystiken är inte extasen, det är mycket mer och bättre, den startar från föraktet för alla saker i livet och slutar i kärleken till alla saker i livet; föraktet reser oss till dess att vi finner ett ideal som vi kan luta oss mot, och med idealets kors som vi har funnit ser vi det som tidigare var stort och förhatligt mycket mindre och mer älskvärt». Ganivet

MEMENTO MORI. ─‘Kom ihåg att du skall dö’─.

KWEN KHAN KHU